Forward

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O forwarde v športe pozri forvard.

Forward (iné názvy: forwardový kontrakt, forwardový obchod, forwardová operácia) je zmluva medzi dvoma stranami uzavretá v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké (tzv. podkladové) aktívum v stanovenom čase v budúcnosti za cenu stanovenú vopred v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje mimo burzy (OTC - over the counter).

V širšom zmysle (nie v tomto článku) forward zahŕňa:

  • u niektorých autorov: aj obchody na burze, teda futures (teda future je chápaný ako "forward obchodovaný na burze")
  • pod vplyvom angličtiny: akúkoľvek termínovú operáciu, teda opak spotovej operácie (prívlastok forward je v angl. opak prívlastku spot)

Subjekt, ktorý predáva podkladové aktívum sa dostáva do tzv. krátkej pozície (short) a naopak kupujúci subjekt do tzv. dlhej pozície (long).

Druhy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Menový forward (currency forward): kontrakt na výmenu pevnej čiastky hotovosti v jednej mene za pevnú sumu v druhej mene k určitému dátumu v budúcnosti. Cena kontraktu sa nazýva forwardový (menový) kurz, ktorý je podobný aktuálnemu kurzu na trhu.
    • Príklad: slovenská importná firma doviezla v máji tovar v hodnote 26 mil. CZK z Česka a v novembri to musí zaplatiť v českých korunách. Do účtovníctva zaeviduje tento záväzok aktuálnym spotovým kurzom 26 EUR/CZK - čiže 1 mil. EUR. Má dve možnosti: zaistiť si (zahedgovať) tento záväzok alebo špekulovať na vývoj menového kurzu. Zaistenie: s dealerom sa dohodne na forwarde - nákupe CZK za forwardový kurz 25,80 EUR/CZK. V novembri prebehne táto transakcia - firma nakúpi 26 mil. CZK za dohodnutý kurz a teda zaplatí dealerovi 1 007 752 EUR. Vidíme, že firma zaplatila navyše 7752 EUR než má zaúčtované. Špekulácia: firma špekuluje na vývoj kurzu, preto sa nezaistí. Do novembra však CZK posilnila (apreciovala) a jej aktuálna hodnota je 25,45 EUR/CZK. Keďže sa nezahedgovala, musí ísť teraz na trh a nakúpiť CZK za aktuálny spotový trh, t.z. vynaloží 1 021 611 EUR, čo je o 13 859 EUR viac než so zaistením.
  • Akciový forward (equity forward): forward na výmenu pevnej čiastky hotovosti za akciový nástroj k určitému dátumu v budúcnosti. Dohodnutá cena sa nazýva forwardová cena.
  • Komoditný forward: nákup nejakej komodity v budúcnosti za forwardovú cenu (pozri príklad v článku derivát (financie) o japonskom trhu s ryžou)