Fytoplanktón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rozsievky patria medzi najbežnejšie druhy fytoplanktónu

Fytoplanktón alebo rastlinný planktón je tá časť planktónu, ktorá je tvorená rastlinami[pozn 1]; opakom je zooplanktón (a prípadne aj baktérioplanktón). V užšom zmysle a najčastejšie sem patria len autotrofné organizmy. Fytoplanktón zahŕňa najmä mikroskopické riasy (hlavne rozsievky a rastlinné bičíkovce a z bičíkovcov predovšetkým panciernatky) a sinice, ale môžu sa v ňom vyskytovať aj vyššie organizované typy rastlín drobných rozmerov.[1][2][3][4][5][6] Ojedinele sa do fytoplanktónu zahŕňajú aj všetky baktérie a huby a fytoplanktón sa potom delí na „vlastný fytoplanktón“ (planktón obsahujúci chlorofyl) a saproplanktón (baktérie a huby).[7][8]

Etymológia[upraviť | upraviť zdroj]

Termín zaviedol nemecký zoológ Victor Hensen. Prvá časť je vedecká predpona fyto- odvodená z gréckeho slova fyton (rastlina). Druhá časť je slovo planktón, čo je vedecký novotvar z 19. storočia, ktorý pochádza buď z gréckeho „plankton“ (blúdiace, hnané po okolí), čo je stredný rod od slovesného prídavného mena planktos (blúdiaci, hnaný po okolí), alebo pochádza priamo zo slovesa „plazein“ (spôsobiť blúdenie niečoho, túlať sa).[9][10]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Fytoplanktón je kľúčovou zložkou oceánov, morí a sladkovodných ekosystémov. Väčšina fytoplanktónu nie je viditeľná voľným okom. Je však zastúpená v ohromných množstvách a variantoch. Niektoré sú viditeľné ako farebné škvrny na povrchu vodných plôch, najmä tie, ktoré v bunkách obsahujú chlorofyl a príslušné pigmenty (fykobiliproteín a xantofyl).[11]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Poznámka: Rastliny spomínané v tejto definícii fytoplanktónu sú myslené v tradičnom, širokom ponímaní tohto pojmu; v súčasnosti totiž sinice a mnohé riasy, ktoré patria do fytoplanktónu, zaraďujeme mimo taxónu rastliny (porov. napr. články riasy, bičíkovce , sinice a rastliny).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. fytoplanktón. In: Pyramída, s. 1060.; planktón. In: Pyramída, s. 4455.
 2. planktón. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 371.
 3. Plankton. In: Freudig, Doris (ed.): Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004. ISBN 3-8274-0341-3.
 4. http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=28457&s_lang=2&title=fytoplankton
 5. phytoplankton. In: HINE, Robert; MARTIN, Elizabeth, ed. A Dictionary of Biology. 7 ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. dostupné online ISBN 9780191059445.
 6. fytoplanktón. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
 7. planktón. In: Pyramída - Životné prostredie a život na Zemi, 1988, s. 168.
 8. Classifications of organisms in water [online]. New Delhi: ICAR-Indian Agricultural Statistics Research Institute, rev. 2012-01-05, [cit. 2015-12-23]. Dostupné online.
 9. Plankton. In: Duden: das Herkunftswörterbuch. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. Mannheim : Dudenverlag, c2001. ISBN 3-411-04073-4. s. 612.
 10. THURMAN, H. V.. Introductory Oceanography. [s.l.] : Academic Internet Publishers, 2007. ISBN 978-1-4288-3314-2.
 11. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Phytoplankton na anglickej Wikipédii.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]