Gerontokracia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Gerontokracia (grec. γέρων (géron) „starec“ a κρατειν (kratein) „vládnuť“) je vláda starých, teda spoločenské usporiadanie, kde rozhoduje „Rada starších“, kde vodcovia sú omnoho starší ako väčšina ostatnej dospelej spoločnosti. Politické štruktúry sú často usporiadané tak, že starí držia politickú moc vo vnútri vládnucej triedy. Pri tom formálne nemusia byť vodcovia, stačí im len dominantné názorové postavenie.

Ku gerontokratickým režimom môžeme priradiť Sovietsky zväz v 2. polovici 20. storočia, najmä na konci vlády L. I. Brežneva a následnej vlády J. V. Andropova, K. U. Černenka. V tomto období sa vyskytli podobné politické režimy aj v ďalších krajinách Východného bloku.

V súčasnosti majú výrazy gerontokracia a gerontokrat mierne pejoratívny význam.