Gonochorizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Gonochorizmus (iné názvy: rôznopohlavnosť, jednopohlavnosť, unisexualizmus) je stav, keď sú jedince druhu rozlíšené na jedince samčie a jedince samičie, opak hermafroditizmu. Výraz gonochorizmus sa často používa v užšom zmysle len vo vzťahu k živočíchom, teda opisuje stav, keď je druh živočícha rozlíšený na jedince so samčími gonádami a jedince so samičími gonádami. Jedinec vykazujúci gonochorizmus sa volá gonochorista.

Jednopohlavnosť existuje najmä u vývojovo dokonalejších živočíchov (hlavonožce, článkonožce, stavovce), ale aj u rastlín. U rastlín sa presnejšie rozlišuje:

  • dvojdomosť (=diécia), t. j. stav, keď má jedinec len samičie alebo len samčie kvety
  • diklínia, t. j. stav, keď má kvet len samičie alebo len samčie orgány

Pohlavie jednotlivca je najčastejšie geneticky určené a (obvykle) ho nemožno zmeniť počas celého jeho života. Väčšina živočíšnych druhov oddeleného pohlavia, má buď len samčie alebo len samičie pohlavné orgány, v ktorých sa vyvíjajú pohlavné bunky. Gonochoristami sú väčšinou živočíchy schopné aktívne vyhľadať svojho sexuálneho partnera.