Helena Pažurová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Helena Pažurová
slovenská historička, knihovníčka, bibliografka
Narodenie27. február 1936 (86 rokov)
Kolbovce

PhDr. Helena Pažurová, CSc. (rod. Štoffová) (* 27. február 1936, Kolbovce) je slovenská historička, knihovníčka, bibliografka.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1952-1956 absolvovala štúdium na Vyššej hospodárskej škole v Prešove. Vysokoškolské štúdium získala v Prešove na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, odbor slovenský jazyk - dejepis (1966-1971) a v roku 1984 tu obhájila aj titul PhDr. Externé štúdium ašpirantúry absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave. V januári 1989 obhájila dizertačnú prácu na tému Vznik a činnosť 1. partizánskej brigády J. V. Stalina a bol jej udelený vedecký titul CSc.

Do roku 1973 pôsobila vo Vedeckej knižnici v Prešove ako bibliografka. Bola tiež zapojená do vedeckého výskumu regionálnych dejín. V tomto období jej vyšlo viacero odborných bibliografií v knižnom vydaní a tiež vo vedeckých zborníkoch a časopisoch. Od 1973 pracovala ako bibliografka a zástupkyňa riaditeľa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Popri bibliografickej činnosti sa venovala aj výskumu dejín odboja a tiež niektorým regionálnym témam. Je autorkou publikácií Päťdesiat rokov Robotníckeho domu v Banskej Bystrici (1975), Desať rokov Štátnej vedeckej knižnice (1979) a viacerých štúdií a článkov o dejinách Slovenska a tiež z oblasti knihovníctva a informatiky. V rokoch 1979-2000 viedla Ústrednú knižnicu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Za knihovnícku činnosť jej bol udelený titul Vzorný pracovník kultúry (1971).

Po manželovej smrti (1933-2003) pokračovala vo výskume problematiky tzv. Východoslovenskej armády. K danej problematike publikovala tri štúdie vo vedeckých zborníkoch a v roku 2012 jej vyšla monografia Východoslovenská armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku (Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania , 2012. ISBN 978-80-89514-05-2). Medzitým spracovala dejiny partizánskej brigády Kriváň publikované v časopise Vojenská história (4/2010 a 2/2011). V roku 2014 vyšla monografia Slovenský partizánsky zväzok Čapajev (Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. ISBN 978-80-89514-26-7) a v roku 2015 monografia Ľudovít Kukorelli. Životný príbeh vojaka a partizána (Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. ISBN 978-80-89514-32-8).

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Monografie[upraviť | upraviť zdroj]

2017 Jegorovova partizánska brigáda: prvá čs. partizánska brigáda J. V. Stalina. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2017. ISBN 978-80-89514-47-2.

2015 Ľudovít Kukorelli: životný príbeh vojaka a partizána. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. ISBN 978-80-89514-32-8.

2014 Slovenský partizánsky zväzok Čapajev. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. ISBN 978-80-89514-26-7.

2012 Východoslovenská armáda: horúce leto 1944 na východnom Slovensku. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. ISBN 978-80-89514-05-2.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001
  • PAŽUROVÁ, Helena. Slovenský partizánsky zväzok Čapajev. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. ISBN 978-80-89514-26-7.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]