Hematokrit

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Objem erytrocytov (označený PCV) v pomere k celkovému objemu krvi.

Hematokrit je pomer medzi objemom bunkovej časti krvi (teda najmä erytrocytov) a objemom celej krvi.

Normálne hodnoty objemu krviniek sú 46 % (0,46) u muža a 41 % (0,41) u žien.

Ak centrifugujeme nezrazenú krv, dochádza ku klesaniu a usadzovaniu sa červených krviniek, leukocytov a krvných doštičiek (podľa mernej hmotnosti),nad nimi zostane vrstva plazmy. Keďže červených krviniek je najviac (krv. doštičiek a leukocytov je zanedbateľné množstvo) hodnota hematokritu závisí od množstva červených krviniek a plazmy, tak ak sa nám menia tieto hodnoty, mení sa aj hematokrit. Napr. pri hemodilúcii - zriedení krvi napr. pri anémii, infúziách sa hematokrit znižuje. Naopak pri hemokoncentrácii - dehydratácia, polyglobulia (veľa červených krviniek) sa zvýši.

Hodnoty :

 • Muži: 40,7 až 50,3%
 • Ženy: 36,l až 44,3%

Nízky hematokrit môže poukazovať na:

 • anémiu (rôzne typy)
 • stratu krvi (krvácanie)
 • útlm kostnej drene (napríklad účinkom radiačného žiarenia, toxínov, fibrózy, nádoru)
 • hemolýzu (deštrukcia erytrocytov), viazanú na reakciu na transfúziu
 • leukémiu
 • malnutríciu alebo špecifický nutričný deficit
 • mnohopočetný myelóm
 • hyperhydratáciu
 • reumatoidnú artritídu

Zvýšený hematokrit môže poukazovať na:

 • dehydratáciu
 • popáleniny
 • hnačku
 • eklampsiu
 • erytrocytózu
 • polycytémiu veru
 • šok

Pri darovaní krvi sa robí rozbor aj tohto hematokritu a keď ho má človek nedostatok, tak nemôže darovať krv.