Hendikep (medicína)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hendikep (z angl. handicap) alebo prekladané aj ako sociálne znevýhodnenie alebo podľa WHO novšie obmedzenie participácie je minimalizovanie určitých príležitostí zdravotne postihnutých osôb v súkromnej, kultúrnej alebo pracovnej oblasti. Presné definície:

  • podľa WHO 2003 (Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia): obmedzenie participácie (angl. participation), pričom participácia je zapájanie, účasť, angažovanosť (involvement) jednotlivca do životných situácií a predstavuje spoločenský pohľad na fungovanie; hendikep je popri poruche a obmedzení aktivity treťou formou zdravotného postihnutia
  • podľa WHO 1980: akákoľvek reštrikcia alebo nedostatok vyplývajúci z poruchy schopnosti vykonávať aktivity spôsobom alebo v rozsahu, ktorý je považovaný za normálny pre človeka.
  • podľa Takáč: Metodologické princípy hodnotenia funkčného stavu v rehabilitácii. EuroRehab, roč. XIII, 2003: porucha zmena rolí jednotlivca na úrovni spoločnosti
  • podľa Š.Strieženec, 2001: skutočnosť, že je jedinec v sociálnej kolíznej situácii bez vlastného pričinenia
  • podľa Collins Dictionary of Social Work, 2002: termín, ktorý sa využíva pre opis zdravotného postihnutia a asociuje sociálne znevýhodnenia

Podľa M. Šramatej (2004) sa hendikep všeobecne rozdeľuje na handicap v orientácií, fyzickej nezávislosti, sociálnej integrácií, ekonomickej sebestačnosti a v zamestnaní, kde predstavuje pre osobu obmedzené príležitosti vo výbere, prípadne výkone zamestnania ako aj úpravy pracovného miesta, režimu alebo času.