Hodnota kameňov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hodnota kameňov je číslo, ktoré orientačne vyjadruje silu jednotlivých šachových kameňov. Najčastejšie sa používajú tieto hodnoty:

To znamená, že traja pešiaci približne vyvážia ľahkú figúru, dve ľahké figúry sú silnejšie, ako veža, tri ľahké figúry vyvážia dámu atď.

Tieto hodnoty však treba brať iba ako orientačné a vždy treba hodnotu kameňa posudzovať podľa konkrétnej pozície. Často sa stáva, že ľahká figúra je silnejšia, ako veža, dve aktívne ľahké figúry prevýšia pasívne stojacu dámu atď.

Hodnota kráľa sa vyjadriť nedá, respektíve kráľ má väčšiu hodnotu (nie silu), než všetky ostatné kamene spolu.