Holdingová štruktúra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Holdingová štruktúra alebo holdingová organizácia alebo holding je forma organizácie; ide o zoskupenie právne samostatných obchodných spoločností, ktoré sú navzájom viac alebo menej prepojené, a to majetkovo alebo personálne. Jedna z obchodných spoločností (tzv. holdingová spoločnosť alebo všeobecnejším názvom materská spoločnosť) má dominujúcu pozíciu, z ktorej riadi a kontroluje ďalšie spoločnosti (dcérske spoločnosti) patriace do holdingu. Materská spoločnosť môže kontrolovať konanie dcérskej spoločnosti a dohliadať na rozhodnutia jej manažmentu, ale nezaoberá sa jej bežným denným fungovaním.

Holding je forma kumulácie kapitálu. Kumulácia sa môže udiať rôznymi spôsobmi, napr.:

  • prevzatím slabšieho podniku a včlenením ho do holdingu,
  • Vytvorením obchodnej spoločnosti, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu, ale je ekonomicky závislá od hlavnej spoločnosti.

Holdingové spoločnosti sú chránené pred stratami, ktoré vytvorili ich dcérske spoločnosti. Ak dcérska spoločnosť zbankrotuje, jej veritelia nemôžu dlh vymáhať od materskej spoločnosti.[1]

Majetkové aktíva spoločností sa delia na:

  • hlavné alebo kľúčové zdroje (tzv. core majetok), ktoré v spoločnosti produkujú hodnotu,
  • vedľajšie aktíva (tzv. non-core majetok), ktoré nesúvisia s hlavným predmetom podnikania spoločnosti.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Holding Company [online]. Investopedia, 2021-03-03, [cit. 2021-03-15]. Dostupné online.