INR

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

INR (z angl. International Normalised Ratio – Medzinárodný normalizovaný pomer) je laboratórna hodnota informujúca o schopnosti krvi zrážať sa, založená na tzv. protrombínovom čase. Na začiatku 80. rokov odporučila WHO používať pre výsledok vyšetrenia protrombínového času (Quick) v podobe INR, namiesto vyjadrovania v percentách.

INR sa vypočíta z nameraného koagulačného času pacienta porovnaného s hodnotou koagulácie normálnej krvnej plazmy. Pre výpočet je potrebná hodnota ISI použitého tromboplastínu. Týmto prepočtom sa kompenzuje odlišná citlivosť rôznych tromboplastínov na trhu.

Výpočet INR[upraviť | upraviť zdroj]

tP - čas zrážania pacienta
tN - čas zrážania normálnej plazmy
ISI - ISI použitého tromboplastínu

Hodnoty INR umožňujú porovnanie výsledkov protrombínového času medzi laboratóriami pri použití odlišných tromboplastínov nezávisle od použitého prístroja.

Hodnota INR predstavuje násobok predĺženia koagulačného času (hodnota INR 2,0 je pri dvojnásobnom predĺžení času zrážania). U osôb s normálnym zrážaním krvi je hodnota INR 0,8-1,2. Pacienti, ktorí užívajú antikoagulačnú liečbu majú hodnoty väčšinou medzi 2,0-3,0. Hodnoty INR nad 4,0 všeobecne znamenajú predávkovanie kumarínmi.