ISBN

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Čiarový kód a ISBN-13 na obale knihy

ISBN (International Standard Book Number) je medzinárodné štandardné číslo knihy, presne identifikuje knihu, malo by to byť jednoznačné číslo (nemali by existovať dve knihy s rovnakým ISBN). Ďalšie vydanie toho istého diela má nové číslo ISBN.

ISBN je špecifikované medzinárodnou normou ISO 2108.

Každá krajina má svoje identifikačné znaky na začiatku, Slovensko spolu s Českom má číslo 80. ISBN zabezpečuje národná agentúra, na Slovensku to je Slovenská národná knižnica.

V knihe sa môže vyskytnúť viacero čísel ISBN, pokiaľ ide o viaczväzkové dielo. Jedno číslo je spoločné pre všetky diely a druhé je ISBN konkrétneho zväzku. Stáva sa, že vydavateľstvo sa dopustí chyby a všetky zväzky majú iba jedno ISBN, čiže je čiastočne narušená jednoznačnosť ISBN.

Zhoda ISBN s číslom publikácie je viac výnimkou ako pravidlom. Je na to niekoľko dôvodov: V ISBN sa môže použiť 0 ako číslo knihy, nie všetky ISBN kódy sa musia využiť, vydavateľstvá môžu mať pridelené viac ako jedno ISBN, mnohé vydavateľstvá začali svoju činnosť pred zavedením ISBN.

Štruktúra ISBN[upraviť | upraviť zdroj]

Do konca roku 2006 sa ISBN skladalo z 10 číslic, od roku 2007 pribudli ďalšie tri číslice, ktoré sú vždy buď 978 alebo 979 a predstavujú identifikátor, že ide o číslo ISBN. Rozšírenie o tri číslice teda zvýšilo kapacitu systému ISBN približne dvojnásobne.

ISBN v súčasnosti pozostáva z piatich oblastí, jednotlivé oblasti sú oddelené pomlčkami, niektoré štáty (napr. Maďarsko) namiesto pomlčiek používajú medzery:

  • prvé tri číslice 978 alebo 979: v rámci čiarového kódu EAN 13 informácia, že ide o číslo ISBN
  • jedna až tri číslice: krajina respektíve jazyková oblasť
  • 2 až 6 číslic: identifikátor vydavateľstva
  • 1 až 5 číslic: poradové číslo knihy v danom vydavateľstve v systéme ISBN
  • kontrolná číslica

Keď vydavateľstvo vyčerpá všetky čísla z prideleného rozsahu, je mu pridelený nový identifikátor, obvykle s menším počtom číslic.

Kontrolná číslica pre ISBN 10[upraviť | upraviť zdroj]

Pre ISBN 10 sa kontrolná číslica získa tak, aby zvyšok po delení váženého súčtu všetkých číslic jedenástimi bol nulový. Kontrolná číslica teda môže mať i hodnotu 10, tá sa zapisuje znakom X. Ako váhy sa používajú čísla (zľava doprava) 10, 9, 8, …, 3, 2, 1 (pre kontrolnú číslicu).

Príklad kontroly platnosti ISBN-10
Skupina Vydavateľ Vydanie Kontrola
ISBN 8 0 2 0 4 0 1 0 5 9
váhy 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
výsledok 80 + 0 + 16 + 0 + 24 + 0 + 4 + 0 + 10 + 9

Výsledný súčet je 143, kontrola: 143 mod 11 = 0 (143 = 13 · 11), ISBN 80-204-0105-9 je platné.

Kontrolná číslica je navrhnutá tak, že by muselo dôjsť až ku dvom presne definovaným preklepom, aby výsledné číslo bolo platné.

Kontrolná číslica pre ISBN 13[upraviť | upraviť zdroj]

Pre ISBN 13 sa kontrolná číslica vypočíta tak isto, ako sa počíta v systéme čiarového kódu EAN 13.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]