ISO 9000

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

ISO 9000(9001) CJ je jednak rad základných noriem manažérstva kvality Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu a jednak jedna z noriem tohto radu (na Slovensku má názov STN EN ISO 9000:2000).

Rad noriem ISO 9000[upraviť | upraviť zdroj]

Normy ISO 9000 a nasl. obsahujú súbor odporúčaní, čo a ako sa má pri manažérstve kvality dokumentovať. Zároveň je tým zadefinovaný v súčasnosti už medzinárodne uznaný štandard, umožňujúci jednoduchšie a prehľadnejšie riadenie firiem - najmä v medzinárodnom prostredí - a to pomocou zavedenia rovnakého etalónu pre kvalitu v pôvodne rozdielnych prostrediach s rozdielnymi prístupmi k práci a riadeniu.

Pôvodné normy ISO 9000 a nasl. urobili prvý krok k „poriadku“ vo firmách. Skúsenosť však ukázala, že firmy si vybudovali dokumentáciu k svojej výrobe, a hoci audit na ISO 9000 bol vyhodnotený ako OK, ľudia vytvorené príručky len zriedka používali a len málokedy vyplňovali preddefinované formuláre. Preto sa prikročilo k ďalšiemu stupňu: k procesom. Normy ISO 9000:2000 a nasl. sú už procesne orientované, čo znamená, že pri audite sa kontroluje nielen to, či je polovýrobný alebo vývojový proces zadefinovaný, ale aj to, či sa dodržiava.

Normy z radu noriem ISO 9000[upraviť | upraviť zdroj]

EN ISO 9000[upraviť | upraviť zdroj]

Základný dokument definujúci pojmy, princíp a základné ciele manažérstva kvality. Norma ISO 9000:2000 (procesne orientovaná) bola v roku 2005 prepracovaná, čo viedlo k pozmeneniu a upresneniu štandardov ISO 9001:2000, ISO 19011:2002 a k zverejneniu ISO 9000:2005.

EN ISO 9001[upraviť | upraviť zdroj]

Definuje požiadavky na organizáciu s cieľom maximálne uspokojiť zákazníka na základe ôsmich základných pravidiel manažérstva kvality:

  1. Sústredenie sa na zákazníka
  2. Vedúca úloha
  3. Angažovanosť ľudí
  4. Procesný prístup
  5. Systémový prístup k manažérstvu
  6. Trvalé zlepšovanie
  7. Prístup k prijímaniu rozhodnutí na základe faktov
  8. Vzájomne osožné vzťahy s dodávateľmi

EN ISO 9004[upraviť | upraviť zdroj]

Obsahuje návody pre efektívne manažérstvo kvality.

EN ISO 19011[upraviť | upraviť zdroj]

Obsahuje návod na vykonávanie interných auditov.

Zrušené normy[upraviť | upraviť zdroj]