Impakt faktor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Impakt faktor (iné názvy: impact factor, impakt, impaktný faktor, faktor dopadu, faktor vplyvu; angl. impact factor; skrátene IF) je citačný index vyjadrený ako pomer počtu citácií, ktoré boli zaznamenané v hodnotenom roku na všetky články v ňom publikované za predchádzajúce dva roky, k celkovému počtu všetkých týchto článkov. Slúži ako jedno z meradiel dosahu, prínosu, kvality vedeckého časopisu. V širšom zmysle (nepresne) je to počet ohlasov (citácií) vedeckej publikácie vo významných vedeckých časopisoch ako meradlo kvality vedeckej publikácie.

Impakt faktor bol zavedený E. Garfieldom, zakladateľom Institute for Scientific Information. S jeho výpočtom sa začalo pre rok 1975 pre časopisy indexované v Journal Citation Reports, bibliografickom časopise, ktorý vydáva organizácia Institute for Scientific Information.

Vzorec na výpočet impakt faktora:

impakt faktor za rok 2008 = A/B,

kde:

A = množstvo citácií všetkých článkov publikovaných vo vedeckom časopise za roky 2006 a 2007, ktoré boli citované indexovanými časopismi v priebehu roku 2008;
B = celkové množstvo citovateľných článkov v danom vedeckom časopise za roky 2006 a 2007. (Citovateľné články sú pre výpočet impakt faktora klasické vedecké články, prehľadové články, proceedings; avšak nie poznámky, erráta, editoriály ani listy editorom.)

(Impakt faktor za rok 2008 je možné vypočítať až v roku 2009; teda je potrebné počkať, kým budú všetky publikácie za rok 2008 spočítané indexujúcou autoritou.)

Impakt faktor je často používaným kritériom na kvantitatívne a objektívne hodnotenie kvality vedeckého časopisu a nepriamo aj vedcov, ktorí v daných časopisoch publikujú. Existuje však aj rad argumentov, prečo nemusí byť impact factor vhodným meradlom. V závislosti od času oneskorenia publikácie, typu a veľkosti vednej disciplíny ako aj jej samostatnosti, taktiež miery, do akej daná disciplína závisí od nedávno zverejneného materiálu, a od mnohých ďalších faktorov, môže mať impact factor rôznu mieru podpory a odmietania vo vedeckej komunite.[1]

Iné citačné indexy[upraviť | upraviť zdroj]

Impakt faktor je poskytovaný službou ISI Journal Citations Reports prevádzkovaná firmou Clarivate Analytics, ktorá nie je bezplatná. Existujú aj iné voľne dostupné citačné indexy, napr. SCImago Journal Rank (SJR).[1][2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b LibGuides: Scholarly Communication: Evaluating Journals [online]. Ryerson University, learn.library.ryerson.ca, 2017-11-16, [cit. 2017-11-21]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. What is ScimagoJR for? [online]. scimagojr.com, [cit. 2017-11-21]. Dostupné online. (po anglicky)

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • impakt. In: Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Veda a Encyklopedický ústav SAV, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His - Im).
  • Meško, D., Katuščák, D., Bernadič, M., Žiaková, K., Pullmann, R., 2004, Akademická príručka. Vydavateľstvo Osveta, Martin, 316 s.