Preskočiť na obsah

Index

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Index môže byť:

 • register (aj v knihe vzadu); zoznam
 • zoznam zakázaných vecí (najmä kníh), špecificky najmä:
 • v archivníctve:
  • abecedný zoznam osobných miestnych či vecných hesiel k obsahu registratúry alebo jej časti, pozri index (zoznam hesiel)
  • abecedný ukazovateľ obsahu úradných kníh
 • vo vysokom školstve: výkaz o štúdiu (obsahuje zapísané prednášky, semináre, cvičenia a záznamy o výsledku skúšok a zápočtov), pozri index (vysoká škola)
 • v jazykovede: druh znaku (na rozdiel od ikony a symbolu), pozri index (druh znaku)
 • v mechanike: značka, podľa ktorej sa číta nameraná alebo vypočítaná hodnota, pozri index (mechanika)
 • v matematike: rozlišujúci znak (písmeno alebo číslo) pripájaný k matematickým symbolom
 • v lexikografii: vyššie umiestnené číslo pridané k heslu na rozlíšenie viacerých významov
 • v prírodných vedách: pomer dvoch hodnôt (použitý ako ukazovateľ), napr. index lomu, index hlavy
 • v ekonomickej štatistike: pomer dvoch hodnôt toho istého ukazovateľa, pozri index (ekonomická štatistika)
 • v ekonómii: skrátene burzový index
 • v antropológii: pomer dvoch či viac rozmerov tela (napr. index hlavy), pozri index (antropológia)
 • v ekológii: skrátene pohlavný index
 • v polygrafii: sústava označených okrajových výrezov na publikácii, ktorá uľahčuje rýchlu orientáciu, pozri index (polygrafia)
 • vo fotografii: ukazovateľ na stupnici, značka, pozri index (fotografia)
 • v informatike:
  • pri databázach: tabuľka kľúčových slov a príslušných adries miest v pamäti, uložená ako samostatný súbor, pozri index (databáza)
  • v trochu širšom zmysle: znak alebo informácia, ktorá je priradená k položke dát a informuje o zaradení položky dát do množiny položiek dát (a tým umožňuje jej ľahšie vyhľadanie) príp. akékoľvek označenie slúžiace na hľadanie alebo rozlíšenie
  • indexová stránka
 • český časopis z rokov 1929 - 1939, pozri Index (časopis)
 • české exilové nakladateľstvo, pozri Index (nakladateľstvo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.