Burzový index

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Burzový index alebo kurzový index je štatistický index burzových kurzov (teda cien predmetov obchodovania na burze/-ách), ktorý ma ukázať vývoj týchto kurzov. Môže zahŕňať všetky predmety istého druhu (jednej burzy, všetkých búrz krajiny/sveta a podobne) alebo len vybrané predmety (potom spravidla reprezentatívne predmety, napr. SAX).

Typickými burzovými indexmi sú:

  • index cenných papierov (index cenných papierov však nemusí byť vždy (len) „burzový“ index)
  • tovarový index (komoditný index)
  • kombinovaný index cenných papierov a iných predmetov (napr. tovarov)
  • v širšom zmysle aj: ekonomické indexy (ukazovatele), od ktorých závisia kurzy cenných papierov, tovarov a podobne, čiže ovplyvňujú index cenných papierov či tovarový index