Indiánska rezervácia v USA

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mapa indiánskych rezervácií v Spojených štátoch

Indiánska rezervácia je územie, ktoré je riadené indiánskym kmeňom pod záštitou Úradu záležitostí Indiánov Ministerstva vnútra Spojených štátov. Pretože tieto rezervácie majú obmedzenú suverenitu, ich zákony sa medzi sebou líšia. Vo viacerých rezerváciách sú napríklad povolené kasína na prilákanie turistov a to nezávisle od zákonov štátu, na území ktorého sa daná rezervácia nachádza.

V Spojených štátoch existuje približne 310 indiánskych rezervácii, čo znamená, že nie každý z vyše 550 kmeňov v krajine má svoju rezerváciu. V skutočnosti majú niektoré kmene aj viac rezervácií, kým iné nemajú žiadnu. Z dôvodu predajov pozemkov a parcelácií z minulosti sú navyše niektoré rezervácie rozdelené na viacero častí.

Všetky americké rezervácie dohromady zaberajú 225 410 km², čo predstavuje 2,3 % celého územia USA.

Nad rezerváciami nemajú právomoci lokálne vlády ani federálna vláda, iba kmeňová rada. Rôzne rezervácie tak majú rôzne systémy vlády, ktoré môžu, ale aj nemusia, kopírovať formy vlád mimo rezervácie.

V súčasnosti však žije mierna väčšina Indiánov mimo rezervácií, hlavne vo veľkých mestách ako napríklad Phoenix alebo Los Angeles.