Infarkt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Infarkt v užšom zmysle znamená buď len infarkt myokardu alebo (nepresne) len cievnu mozgovú príhodu, pozri infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda.

Infarkt (iné názvy: ischemická nekróza[1]; staršie: mŕtvica, porážka[2]; nesprávne (bohemizmus): záhať[3]; hovorovo expresívne: šľak[4]; lat. infarctus) je rýchle ohraničené odumretie (nekróza) tkaniva či orgánu v dôsledku (sub)akútneho, absolútneho zastavenia prekrvenia daného miesta majúceho za následok nedostatok prísunu kyslíka (ischémia), spravidla z dôvodu uzavretia zásobovacej tepny.

Uzavretie tepny môže spôsobiť napríklad ateróm, embolus alebo trombóza. Tvar má postihnuté tkanivo väčšinou klinovitý alebo kužeľovitý. Ak vznikla nekróza v štádiu úplnej ischémie, kde bol žilový reflux z okolia nepatrný, vznikne tzv. anemický infarkt (= biely infarkt). Ak pred samotnou nekrotizáciou začala do poškodeného úseku silno refluxne prúdiť krv, vzniká tzv. hemoragický infarkt (= červený infarkt).

Typické príklady:

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. infarkt. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava : Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1.
  2. infarkt. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 71.
  3. ONDRUŠ, B. Poznámky k slovenskej lekárskej terminológii. Slovenské odborné názvoslovie (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied), 1960, roč. 8, čís. 6, s. 187. ISSN 0560-3048.
  4. šľak. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 743.