Preskočiť na obsah

InfoGate

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Infogate (skratka IG) je súborný katalóg slovenských knižníc, ktorý bol spustený do prevádzky v roku 2013 slovenskou spoločnosťou SVOP, spol. s r.o.

Katalóg predstavuje jednotné vyhľadávacie prostredie vo viac ako 1 500 000 bibliografických záznamoch zapojených knižníc. Denne pribúdajú do databázy nové záznamy a vo výsledku vyhľadávania sú prezentované deduplikovane. Čitateľ sa v zázname ľahko zorientuje, v ktorej knižnici sa ním hľadaný titul nachádza a zistí jeho dostupnosť v materskom online katalógu danej knižnice. Inšpiráciou pri hľadaní mu budú hodnotenia, komentáre iných čitateľov, ako aj audio, video ukážka a externé recenzie na titul.[1] Databáza kníh je otvorená všetkým knižniciam, ktoré majú záujem pridať svoje bibliografické záznamy. Knižnici nevznikajú zapojením sa ani účasťou v projekte žiadne finančné náklady smerom k zriaďovateľovi projektu.

Vývoj súborného katalógu[upraviť | upraviť zdroj]

Distribuované hľadanie verzus „centrálny index“[upraviť | upraviť zdroj]

Myšlienka vytvoriť federatívne vyhľadávanie nad viacerými knižničnými databázami bola realizovaná už v roku 2005 pod názvom Infogate. Typickým technologickým nástrojom v tom čase bolo použitie protokolu Z39.50, paralelná distribúcia dotazu vyhľadávania do zvolených databáz, čakanie na výsledky (niekedy neúspešne) a následné spájanie výsledkov. Málo dostupné v katalógoch boli tiež technológie OpenURL, SIP2 a iné. Vyhľadávanie bolo teda rýchlostne závislé od zvolených katalógov a čitateľ často musel podniknúť ďalšie kroky, aby sa dozvedel informáciu o reálnej dostupnosti dokumentu. Práve dostupnosť OAI-PMH a OpenURL spolu s myšlienkou vytvárania silnej databázovej platformy s prvkami „FRBR-izácie“ nám umožnili vytvoriť skutočný súborný katalóg. Aplikácia OAI Providera, nachádzajúca sa na serveroch jednotlivých knižníc, pripraví dávku bibliografických záznamov, ktoré konvertuje z príslušného bibliografického formátu používaného knižnicou do formátu XML. Na strane databázy súborného katalógu je spustená aplikácia OAI Harvester, ktorá sa pokúša v pravidelných intervaloch o stiahnutie dostupných XML súborov a ich vloženie do súbornej databázy. Pomocou OpenURL linky sú spojené výsledný záznam v súbornom katalógu Infogate so záznamom v OPAC-u materskej knižnice, takže prístup k údajom o dostupnosti exemplárov je k dispozícii na jeden klik. [2]

Ciele projektu[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavné ciele projektu Infogate sú:

 • vybudovať databázu bibliografických záznamov z čo najväčšieho počtu knižníc všetkých typov,
 • umožniť používateľom jednotné vyhľadávanie v tejto databáze s transparentnou navigáciou z výsledného záznamu do OPACu zdrojovej knižnice,
 • zviditeľniť databázy knižníc, a tiež samotné knižnice širokej verejnosti vďaka sprístupňovaniu ich bibliografických záznamov v prehliadači Google. Na rozdiel od bežných OPACov, je Infogate indexovaný vyhľadávačom Google, a tak je možné sa vďaka výsledku vyhľadávania dostať k záznamu v Infogate a nakoniec ku zdrojovej knižnici,
 • výsledné bibliografické záznamy prezentovať deduplikované, pričom rešpektujeme poradie alebo rok vydania diela,
 • ponúknuť používateľovi atraktívny dizajn funkčný na všetkých zobrazovacích platformách,
 • pri jednotlivých tituloch zobrazovať obálky kníh a anotácie,
 • obohacovať záznamy o širší kontext, ako napríklad: zvukové ukážky alebo video ukážky,
 • stať sa portálom pre širokú čitateľskú verejnosť,
 • ponúknuť funkcionality „mojej knižnice“ so základnými funkciami pre používateľov ako aj malé knižnice.[3]

Deduplikácia dát[upraviť | upraviť zdroj]

V predošlej verzii katalógu Infogate bola množina deduplikovaných záznamov identifikovaná iným farebným pozadím, výraznejšími identifikačnými prvkami v podobe názvu a autora. Obsahovala rovnako aj informáciu o počte zoskupených záznamov o danom diele a počte knižníc, v ktorých sa tieto záznamy nachádzali. Pri každom takomto záhlaví bola možnosť ho otvoriť a zobraziť tak jednotlivé záznamy. V aktuálnej verzii Infogate badať snahu deduplikovať čo najviac bibliografických záznamov toho istého diela, a to aj v prípade, že majú iba niekoľko spoločných prvkov. Výsledkom spájania sú súborné záznamy o tituloch, pričom v deduplikovanej množine je rešpektované poradie alebo rok vydania. V predošlej verzii existovalo toľko záznamov, v koľkých knižniciach sa titul nachádzal. Tieto záznamy boli uložené pod jedným záhlavím. V súčasnosti existuje iba jeden bibliografický záznam titulu obsahujúci informácie o dostupnosti v jednotlivých knižniciach, ktoré ho majú vo fonde. [4]

Podmienky zapojenia knižnice do databázy Infogate[upraviť | upraviť zdroj]

Účasť je potrebné vyjadriť súhlasom so zapojením, ktorý definuje podmienky prístupu a záujemcom ho pošleme na vyžiadanie. Knižnica musí disponovať aplikáciou OAI-PMH Provider, ktorú by si mala obstarať od dodávateľa svojho knižnično-informačného systému. Ďalej je potrebné pre priamy prístup k záznamom do lokálneho online katalógu, aby boli prepojené linkou OpenUrl. V opačnom prípade bude smerovať linka zo záznamu v Infogate iba na úvodnú stránku OPACu knižnice namiesto do detailu záznamu. Po prvotnom stiahnutí všetkých bibliografických záznamov a ich prevode do databázy Infogate, sú bibliografické záznamy z knižnice aktualizované v dohodnutom časovom intervale, zvyčajne raz za 24 hodín. Aktualizáciou sa rozumie stiahnutie nových záznamov, zmien alebo odstránenie vymazaných záznamov.

Zapojené knižnice[upraviť | upraviť zdroj]

K 1. novembru 2019 bolo v katalógu kníh zapojených 40 knižníc. Z toho bolo 18 akademických knižníc, 1 vedecká knižnica, 6 špecializovaných a 38 verejných knižníc[5]. Každá knižnica, ktorá začne využívať funkčnú nadstavbu pre malé knižnice Biblib, je automaticky zapojená do súborného katalógu a otvára tak svoj fond širokej verejnosti.

Medzi najvýznamnejšie zapojené knižnice patria:

Prečo by sa mala knižnica pridať?[upraviť | upraviť zdroj]

Databáza kníh predstavuje zhmotnenie vízie o vzájomnej spolupráci a spájaní knižníc. Svojou účasťou sa knižnica stáva časťou väčšieho celku a môže svojim čitateľom ponúkať nové a kvalitnejšie služby. Viaceré online katalógy nedisponujú pokročilými funkciami ani funkciami OPACov 2.0, vďaka účasti v Infogate môže knižnica tieto funkcie svojim používateľom priniesť. Záznamy v databáze kníh sú indexované vyhľadávačom Google. Prostredníctvom vyhľadávania konkrétneho dokumentu v tomto vyhľadávači sa tak čitatelia môžu dostať až do OPACu jeho materskej knižnice.

Ako funguje zber bibliografických záznamov z knižníc?[upraviť | upraviť zdroj]

Zjednodušene môžeme povedať, že princíp fungovania poskytnutia a zberu dát funguje nasledovne: na serveroch jednotlivých knižníc zapojených do projektu funguje aplikácia OAI Provider, ktorej úlohou je „pripraviť“ bibliografické záznamy z knižnicou využívaného bibliografického formátu do formátu XML a vystaviť ich na zber. Na strane databázy je spustená aplikácia OAI Harvester, ktorá sa v pravidelných intervaloch snaží o stiahnutie XML súborov a ich vloženie do súbornej databázy. Množina stiahnutých záznamov prejde ďalším spracovaním a následne je uložená do spoločnej databázy.

Katalóg ponúka viaceré funkčné celky.

Mylib – Moja knižnica[upraviť | upraviť zdroj]

Moja knižnica (skratka MY) predstavuje rozšírenie katalógu kníh Infogate o čitateľský denník – možnosť si evidovať vlastnú čitateľskú aktivitu a/alebo tituly, ktoré vlastníte alebo ste čítali. V mojej knižnici si môžete budovať prehľadný zoznam titulov, v ktorom viete jednoducho filtrovať rôzne stavy kníh a mať vždy prehľad o tom, čo ste už čítali alebo čo sa čítať chystáte, či práve čítate. Vaša knižnica je prístupná iba pre vás, žiaden iný používateľ nevidí, čo v nej máte. Mylib je k dispozícii každému registrovanému čitateľovi katalógu kníh Infogate. Pri každej knihe, ktorú čitateľ nájde v Infogate je v detaile pod obálkou tlačidlo Pridať do MY, pomocou ktorého zaradí daný titul do mojej knižnice. Následne si môže upraviť detaily ohľadom čitateľskej aktivity a vlastníctva.[6]

Bazár kníh[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasťou Infogate je aj knižný bazár. Registrovaní používatelia môžu ktorémukoľvek titulu pridať svoj inzerát a ponúknuť ho na predaj. Záujemcovia si vedia prezrieť zoznam ponúkaných kníh a v prípade záujmu reagovať na inzerát, a to aj bez prihlásenia. Bazár kníh je zadarmo.

Biblib – systém pre malé knižnice[upraviť | upraviť zdroj]

Biblib je jednoduchý knižničný systém alebo funkčná nadstavba určená pre malé knižnice (obecné, školské, podnikové, farské; knižnice nadácií, spolkov, združení a pod.). Umožňuje budovať fond preberaním záznamov z Infogate alebo vytvorením nových záznamov vyplnením formulára. Funguje v režime bez prírastkov (eviduje detaily o titule ako umiestnenie, kategória a poznámka) a v režime s prírastkami (exemplármi).

Pre knižnice ponúka verejne prístupný online katalóg v tvare Infogate.sk/library/skratkakniznice a úvodnú stránku knižnice s možnosťou zápisu údajov (základné informácie, otváracia doba, kontakty), ktorú dokáže spravovať administrátor knižnice.

Biblib nevyžaduje školenie, založiť a spravovať knižnicu dokáže ktokoľvek aj bez knihovníckeho vzdelania[7]. K dispozícii sú popísané postupy a video návody. Je prispôsobený aj neprofesionálnymi knihovníkom (nevyžaduje znalosť bibliografických formátov). Na jeho prevádzku je potrebný iba počítač (desktop, laptop, tablet) s internetovým prehliadačom. Všetky údaje sú uložené v cloude, sú pravidelne zálohované. Systém je pre malé knižnice zdarma do 2500 titulov. Pre používanie systému sa stačí zaregistrovať.

Spravuje tvorbu a vyraďovanie exemplárov vrátane zápisu potrebných údajov:

Popis knižničného systému (KIS) Biblib pre malé knižnice
Profil zadarmo Platený profil
Základné vlastnosti systému bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
webová služba prevádzkovaná v profesionálnom dátovom centre áno áno áno
dostupnosť služby 24 hodín / 7 dní v týždni áno áno áno
zabezpečené zálohovanie dát áno áno áno
automatické aktualizácie systému áno áno áno
bezpečná šifrovaná komunikácia áno áno áno
knižnica sa stáva súčasťou Infogate áno áno áno
zmluvný vzťah s garanciami dostupnosti systému a podpory áno
Prezentačná vrstva knižnice bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
profilová stránka knižnice v správe knižnice áno áno áno
priama linka na profilovú stránku knižnice áno áno áno
Budovanie fondu bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
preberanie hotových záznamov áno áno áno
jednoduchý a rozšírený formulár áno áno áno
zakladanie nových záznamov áno áno áno
Práca s exemplármi bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
voľný zápis počtu exemplárov áno
vytváranie prírastkov a úbytkov kníh áno áno
prírastkový a úbytkový zoznam áno áno
predtlač čiarových kódov áno áno
revízia knižničného fondu áno áno
výkonnostné a prehľadové štatistiky exemplárov áno
Správa čitateľov bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
evidencia neregistrovaných čitateľov áno
registrácia čitateľov áno áno
kategórie čitateľov áno áno
generovanie čiarového kódu áno áno
tlač prihlášky a čitateľského preukazu áno áno
zoznam čitateľov áno áno
prepojenie účtu čitateľa s účtom v InfoGate áno áno
anonymizácia čitateľov v súlade s GDPR áno áno
výkonnostné a prehľadové štatistiky čitateľov áno
Výpožičný proces bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
vypožičiavanie áno áno áno
výpožičná karta čitateľa áno áno
výpožičky cez čiarový kód áno áno
automatické upomienky áno áno áno
objednávky (odloženie) áno
rezervácie áno
zoznamy výpožičiek/upomienok áno áno áno
zoznamy objednávok / rezervácií áno
výkonnostné a prehľadové štatistiky výpožiček áno
Poplatky a služby bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
generovanie poplatkov väčších ako 0 € áno
účtovanie knižnicou definovaných poplatkov áno
podpora kreditu áno
generovanie a tlač / uloženie účteniek áno
štatistiky pokladne a tržieb áno
Emailové notifikácie bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
pripomienka pred koncom výpožičnej doby áno áno
upomienky áno áno
avízo o pripravenej objednávke (odloženie) áno
avízo o vrátenej rezervácii áno
žiadosť o odloženie (pre knižnicu) áno
exspirácia odloženej knihy (pre knižnicu aj čitateľa) áno
pripravené vzory notifikácií s možnosťou úpravy áno áno
Online katalóg bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
priama linka na online katalóg áno áno áno
jednoduché / rozšírené vyhľadávanie áno áno áno
čitateľské konto áno áno
prepojenie viacerých čitateľských účtov áno áno
objednávky / rezervácie áno
výkonnostné a prehľadové štatistiky používania online katalógu áno
Nastavenie systému bez exemplárov s exemplármi s exemplármi
generátory poradových čísiel a kódov áno áno
registračný poplatok pre kategórie áno áno
parametre objednávok áno
parametre rezervácií áno
výpožičné parametre áno áno
nastavenia predlžovania áno áno
upomienky (ceny a doby trvania) áno áno
otváracia doba knižnice a sviatky áno áno áno

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. InfoGate [online]. www.svop.eu, [cit. 2018-07-26]. Dostupné online.
 2. GRMAN, Ján; ŠPÁNI, Pavol. Súborný katalóg kníh Infogate.sk. ItLib (Bratislava: CVTI SR), roč. 2013, čís. 4. Dostupné online [cit. 2018-07-27].
 3. GRMAN, Ján. Zborník príspevkov z 39. medzinárodného sympózia Infos 2017. 1. vyd.. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knižníc, 2017. ISBN 978-80-89586-09-7. S. 136-140.
 4. GRMAN, Ján; RÁCZOVÁ, Hana; ŠPÁNI, Pavol. Katalóg kníh InfoGate smeruje ku komunite a malým knižniciam. Bulletin SAK (Bratislava: Slovenská asociácia knižníc), 2017, roč. 2017, čís. 3, s. 10-16. Dostupné online [cit. 2018-07-27]. ISSN 1335-7905.
 5. BRATISLAVA, SVOP spol. s.r.o.. InfoGate – Zapojené inštitúcie [online]. www.infogate.sk, [cit. 2018-07-27]. Dostupné online. (lang)
 6. Moja knižnica – návod [online]. infogate.sk, [cit. 2018-07-27]. Dostupné online.
 7. ŠPÁNI, Pavol. Inovácie pre budúcnosť verejných knižníc [online]. Bratislava: Mestská knižnica v Bratislave, 2019-10-24, [cit. 2019-10-28]. S. 24-27. Dostupné online. Archivované 2019-10-28 z originálu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]