Integrovaná marketingová komunikácia

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Integrovaná marketingová komunikácia (IMK) je integrácia a koordinácia všetkých marketingových a komunikačných nástrojov, kanálov a zdrojov v rámci firmy do uceleného programu, ktorý maximalizuje dopad na spotrebiteľa a ostatných koncových užívateľov pri minimálnych nákladoch.