Inventarizácia múzejných zbierok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Inventarizácia múzejných zbierok sa zakladá na kontrole zbierkových predmetov. Predstavuje mimoriadne dôležitý úkon a je povinnosťou každého múzea vykonávať ju. Má administratívno-právny, ale aj muzeologický význam. Je zároveň dokladom pri policajnom vyšetrení a súdnom konaní pre určenie rozsahu škody alebo straty zbierkového predmetu. Záznamy o inventarizácií sú natrvalo uchovávané.

Periodická inventarizácia sa zakladá na pravidelnej, periodicky sa opakujúcej fyzickej kontrole celého zbierkového fondu múzea. Jej cieľ spočíva v identifikácií každého zbierkového predmetu zainventovaného v Prírastkovom protokole (Knihe prírastkov), zistení jeho prítomnosti v múzeu a momentálneho fyzického stavu, zodpovedajúcom uložení v depozitári, expozícií alebo výstave. Týka sa tiež predmetov, ktoré sú dočasne vyňaté z depozitárov alebo umiestnených v stálej expozícií prípadne prebiehajúcej výstave.

Komplexná periodická inventarizácia je vykonávaná pravidelne, raz za 5 rokov alebo aj postupne ak je veľa zbierkových predmetov a to na príkaz riaditeľa múzea. Túto činnosť robí trojčlenná inventarizačná komisia a členom je aj kustód kontrolovanej zbierky, správca zbierok a poverený administratívny pracovník. Pri múzeách, ktoré spravujú menší počet zbierok sa robí v celom rozsahu, naopak pri väčších počtoch zbierok je rozložená na niekoľko rokov alebo sa vykoná neperiodicky. Zároveň by mala byť robená aj po každom návrate predmetu z výstavy mimo výpožičiek. Prítomnosť aj neprítomnosť predmetov či už pri periodickej aj námatkovej inventarizácií býva zaznamenaná do inventarizačných hárkov. Inventarizácia sa robí aj do evidenčnej rubriky v Prírastkovom protokole, do ktorého sa zaznamenajú okolnosti jeho neprítomnosti, poškodenia, straty.

Podľa počtu zbierkových predmetov sa vykonáva každé 2 roky do 15 000 kusov predmetov, každé 3 roky do 30 000 kusov, každé 4 roky do 50 000 kusov, každých 5 rokov do 100 000 kusov, každých 6 rokov do 500 000 kusov a každých 7 rokov ak presahuje 500 000 kusov.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Mruškovič, Štefan-Darulová, Jolana-Kollár, Štefan: Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005, 254s. ISBN 80-8083-160-2 [1]
  • Zákon NR SR č. 206/2009 Z. z o múzeách, galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty