Jaroslav Pogran

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jaroslav Pogran
slovenský režisér dokumentárnych filmov
Narodenie10. marec 1929 (94 rokov)
Pobedim, Slovensko

Jaroslav Pogran (* 10. marec 1929, Pobedim, Slovensko) je slovenský režisér dokumentárnych filmov.

Štúdium a začiatky[upraviť | upraviť zdroj]

Vyštudoval grafiku na Umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. V roku 1955 ako jeden z prvých absolvoval filmovú réžiu na FAMU v Prahe. Pogran, podobne ako aj mnohí iní, začal nakrúcať už počas štúdia na škole. V roku 1953 nakrútil krátkometrážny dokumentárny film Socha robotníka opisujúci vnútorný boj mladého umelca a krátkometrážnu drámu V podzemí (1954) o osude rodiny v čase druhej svetovej vojny, ktorá sa zo strachu pred nemeckými vojakmi ukrýva v podzemí. O rok neskôr nastupuje do Štúdia krátkeho filmu na Kolibe.

Dokumentárna tvorba[upraviť | upraviť zdroj]

Jaroslav Pogran sa v rámci dokumentárnej tvorby zameriaval na dve oblasti. Ako grafikovi mu bolo veľmi blízke výtvarné umenie, preto časť svojej práce venoval zobrazovaniu slovenských umelcov a ich životov. Druhú, a zároveň väčšiu oblasť, tvorí sociálno-kritická dokumentárna tvorba so širokospektrálnym zameraním v rôznych oblastiach života.

Umenie[upraviť | upraviť zdroj]

Vo svojej tvorbe sa spočiatku zameriaval na dve oblasti. Vyštudovaný grafik mal blízko k umeniu, o čom svedčí aj jeho tvorba medailónov a profilov známych maliarov. V dielach Majster farby (1958), Bazovský (1964), Návšteva u Martina Benku (1968) či Vyznanie maliara František Kudláč (1987) sa venuje tvorbe a práci významných slovenských akademických maliarov, ale aj analýze nevšedného ducha s ich názormi, láskami a neláskami. V roku 1957 vytvoril strihový dokumentárny film o začiatkoch slovenskej kinematografie Tak sme začínali.

V rokoch 1960 – 1970 sa či už režisérsky alebo svojim komentárom, podieľal aj pri tvorbe niekoľkých publicistických filmových žurnálov Týždeň vo filme. Každé vydanie pozostáva z niekoľkých stručných správ z rôznych oblastí dobového spoločenského diania – politiky, hospodárstva, vedy, kultúry a športu. Mozaika filmových reportáží výberom tém i spôsobom spracovania približuje z dnešného pohľadu občas trochu bizarnú atmosféru našej komunistickej minulosti.

Jeho záujem o umenie sa prejavil aj dokumentárnom filme Peter Jilemnický (1959) o živote a diele národného umelca. Dokumentárny film o grafike s názvom Nezabúdame (1964) bol nakrútený k výročiu Slovenského národného povstania. Na podklade ukážok z predstavení činohry Slovenského národného divadla zase vytvoril dokument Vyznanie (1967). V roku 1984 nakrúca dokumentárny film Súčasný plagát, v ktorom sa zameriava sa formu, dosah a spoločenský význam súdobej plagátovej tvorby.

Sociálno-kritické dokumenty[upraviť | upraviť zdroj]

Druhú väčšiu skupinu tvoria jeho sociálno-kritické dokumenty. Vo filme Dvanásť rozhnevaných predsedov a dvanásť neúrodných rokov z roku (1963) Pogran opisuje problémy na Jednotnom roľníckom družstve v Santovke, ktoré malo za dvanásť rokov dvanásť predsedov. Na problémy výstavby a dokončovacích prác závodu Duslo Šaľa upozornil vo Predčasnej reportáži (1963). S Vladom Kubenkom, Ladislavom Kudelkom, Ivanom Húšťavom a Otakarom Křivánkom spolupracoval v roku 1968 na dokumentárnom filme Čas, ktorý žijeme. Ide o sugestívnu výpoveď o spoločnosti, pochode politikov, jednoduchých ľuďoch a záznam obrodného procesu v Československu v roku 1968. Filmový dokument Február (1970) je poetickou ilustráciou častí skladby Alexandra Moyzesa Február. Skladá obraz doby pred februárom 1948, i februára samotného, z dobových kresieb, rytín a fotografií s použitím autentických zvukových záznamov i farebných záberov dnešného života.Konfrontáciu minulého a súdobého života obyvateľov na slovenských lazoch a na vidieku reflektuje v snímkach Lazníci (1971) a Dedina (1973).

V snímkach Drevorubači (1957), Gorali (1958), Všetko pre nás (1960), Chlieb v storakých podobách (1972) či Naftári (1976) sa venuje ľuďom – robotníkom, ich práci a problémoch spojených s ich profesijným zameraním. K neiktorým témam sa po rokoch opäť, no v inej súvislosti vracal. V dielach Vodné dielo Liptovská Mara II (1975), Vodné dielo Liptovská Mara III (1976), Vodná elektráreň Liptovská Mara (1977) a Záchrana pamiatok Liptovskej Mary (1982) sa venoval výstavbe najväčšieho vodného diela od prvého výkopu až po dokončovacie práce podľa budovateľského úsilia päťročnice, aj dôsledky tragického zaplavenia kultúrnych pamiatok v jeho okolí.

Vo svojich dokumentoch sa režisér venoval aj deťom a problematike súvisiacej s mladou generáciou. Filmy Kto je bez viny (1964) poukazuje na zločinnosť mládeže a zodpovednosti rodičov a spoločnosti za ich činy. V snímke Deti a rozvody (1965) sa venuje problematike nezhôd a rozvodov medzi rodičmi a ich dopad na citový vývoj dieťaťa. Tému povinnosti pracujúcich detí z horských oblastí Slovenska, ktoré zanedbávajú školskú dochádzku spracoval v dokumentárnom filme Cestička do lesa (1967). Do nového života (1972) je zase zameraný na ýchovný proces dospievajúcej mládeže zdôrazňujúci nutnosť výchovy bez pretvárky.

Po vedením režijným Jaroslava Pograna vzniklo aj nie málo školských a osvetových filmov. Maturanti (1963) popisuje prípravy a priebeh vzrušujúcich chvíľ študentov. Školy I a Školy II (1966, 1969) sú osvetovým dokumentárnym filmom o nových architektonických názoroch na výstavbu moderných škôl a objednávkový film o školskej dochádzke v obťažných podmienkach. V zdravom tele - zdravý duch (1975) poukazuje na nutnosť telesného pohybu dieťaťa v modernej, pretechnizovanej spoločnosti. Výchovné filmy Prvky elektrovodnej siete (1988) a Technológia predpätého betónu (1989) slúžili ako študijný materiál pre stredné či vysoké školy. Ďalej natáčal aj filmy ako Učebnice (1965), Sebaohodnotenie vodiča (1981) či Dyskalkulia detí (1989), ktorých hlavnou úlohou bolo šíriť osvetu medzi širokou verejnosťou.

Dielo Jaroslava Porana je charakteristické aj jeho populárno-vedeckou tvorbou. Medzi takéto Pogranove filmy patrí napríklad Vtáčí kozmonaut (1982) o podiele československej biológie pri rozvoji kozmonautiky, Pesticídy a životné prostredie (1989) o optimálnom využívaní chemických prostriedkov na ochranu rastlín alebo Premeny Východoslovenskej nížiny (1984) sa snaží o aplikovanie vedeckých poznatkov v praxi, a síce, o zmenách, ktoré mohli a ešte môžu nastať po krajinných úpravách navrhnutých na základe vedeckých teórií a výpočtov. Nakrútil aj niekoľko snímok z medicínskeho prostredia pojednávajúcich o postupe pri skúšaní nových liekov, o možnostiach, ako predísť ochoreniam infarktu a cukrovky, spôsoboch ich liečby či ich následkom. Takýmito sú filmy Infarkt myokardu (1982) alebo Čo je cukrovka? (1987).

V rámci propagačného dokumentárneho filmu sa v snímke Dovolenka (1961) venoval krásam a turistickým možnostiam v hornom Ponitrí, prehliadke najlepších výrobkov československého strojárenstva, aj v súvislosti so svetovou výstavou v Osake 1970, vo filmoch Engrneering in Czechoslovakia (1969) a Slovo o strojoch (1970). Taktiež nakrúcal propagačné filmy z oblastí stavebníctva, poľnohospodárstva, urbanizácie, chemického či dopravného priemyslu. Z roku 1961 je známy jeho reklamný film Poklad o nealkoholických nápojoch Stredoslovenských konzervárni v Liptovskom Mikuláši.

Pogran bol aj autorom inštruktážnych filmov O bezpečnosti a ochrane zdravia (1976), Bezpečnosť práce pri ťažbe surovín (1978), o Ochrane skladovaného obilia (1980) alebo aj Dopravná výchova časť I a II (1985, 1986) určené pre najmladších účastníkov cestnej premávky.

Hraná tvorba[upraviť | upraviť zdroj]

V tejto časti tvorby Jaroslava Pograna sú hlavnými protagonistami deti. Havko (1961) opisuje príbeh priateľstva detí k nájdenému psíkovi. To, že detská fantázia nemá hraníc sa odrzkadľuje vo filme Skielko (1970), na príbehu malého chlapca, ktorý veľmi túži lietať. Na motívy poviedky slovenského spisovateľa Jána Kráľa zase nakrútil film Jano (1973). Všedný deň malého školáčika zase obsiahol v televíznom hranom filme Poškolák (1976). V roku 1979 začal pracovať aj na osem dielnom rodinnom komediálnom seriáli Oco, mama a ja, ktorý sa zaoberá vzťahmi rodičov a ich detí.

Animovaná tvorba[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci animovanej tvorby si Jaroslav Pogran vyskúšal niekoľko rôznych animačných techník, pričom v každom filme obsiahol iný príbeh. V roku 1975 natočil príbeh o priateľstve troch hrdinov v snímke Fúkaj, Silák, Jeleniar. V Bojnickej vode (1979) vyrozprával povesť o zázračnom bojníckom prameni. Prečo Dunčo breše na mesiac (1984) je plôšková rozprávka pre najmenších. V centre pozornosti animovanej kritickej anekdoty Kaderník (1985) stoja ľudia, ktorí každú prácu odvedú povrchne.

Filmografia[upraviť | upraviť zdroj]

Dokumentárne filmy

 • 1957 Drevorubači
 • 1958 Majster farby
 • 1958 Gorali
 • 1958 Tak sme začínali
 • 1959 Peter Jilemnický
 • 1959 Telgárt
 • 1960 Týždeň vo filme (do 1970)
 • 1960 Všetko pre nás
 • 1961 Poklad
 • 1961 Biele na čiernom, spolupráca s Martinom Hollým ml.
 • 1961 Dovolenka
 • 1962 Poznáte nás ?
 • 1962 Z nášho kraja
 • 1963 Predčasná reportáž
 • 1963 Maturanti
 • 1963 12 rozhnevaných predsedov 12 neúrodných rokov
 • 1964 Nezabúdame
 • 1964 Bazovský
 • 1964 Jablká - Padavky
 • 1964 Kto je bez viny
 • 1965 Učebnice
 • 1965 Bratislava mesto hudby
 • 1965 Zimné intermezzo
 • 1965 Deti a rozvody
 • 1966 Idylka
 • 1966 Školy
 • 1966 Jeden z nás - človek...
 • 1967 Cestička do školy
 • 1967 Vyznanie
 • 1968 Návšteva u Martina Benku
 • 1968 Čas ktorý žijeme v spolupráci s Ivanom Húšťavom, Vladom Kubenkom, Ladislavom Kudelkom, Otakarom Křivánkom
 • 1969 Roľníci
 • 1969 Engineering in Czechoslovakia
 • 1969 Školy II
 • 1970 Slovo o strojoch
 • 1970 Demänová
 • 1970 Vodné dielo Liptovská Mara I.
 • 1971 Lazníci
 • 1972 Do nového života
 • 1972 Chlieb v storakých podobách
 • 1973 Ako sa správať pri jedle
 • 1973 Dedina
 • 1974 Slávnosti poľnohospodárov Liptovský Mikuláš
 • 1974 Československé poľnohospodárstvo
 • 1975 Čas nezastavíš
 • 1975 Vodné dielo Liptovská Mara II.
 • 1975 V zdravom tele - zdravý duch
 • 1975 Veľkovýrobné technológie zberu krmovín
 • 1976 Naftári
 • 1976 O bezpečnosti a ochrane zdravia
 • 1976 Vodné dielo Liptovská Mara III.
 • 1976 Bezpečnostné opatrenia pri panelovej výstavbe
 • 1976 BAUMS
 • 1977 Prefabrikácia v občianskej výstavbe SSR
 • 1977 Stavby piatej päťročnice
 • 1977 Bezpečnosť práce pri izolatérskych prácach
 • 1977 To nie je omyl
 • 1977 Vodná elektráreň Liptovská Mara
 • 1978 Bezpečnosť práce pri ťažbe surovín
 • 1978 Dopravníky môžu byť nebezpečné
 • 1978 Február
 • 1979 Bezpečná výroba betónovej zmesi
 • 1979 Generálne opravy stavebných strojov
 • 1979 Výstavba a pôda
 • 1980 Ochrana skladovaného obilia
 • 1980 Polypropylénové vlákna
 • 1980 Rýchlosť, ekonomika a bezpečnosť jazdy
 • 1980 Stal sa úraz - čo robiť?
 • 1980 Šmykľavá podlaha
 • 1981 Paramfistomatidózy prežúvavcov
 • 1981 Sebahodnotenie vodiča
 • 1981 Testovanie teratogénneho účinku liečiv
 • 1982 Modrotlač na Slovensku
 • 1982 Vtáčí kozmonaut
 • 1982 Záchrana pamiatok v oblasti Liptovskej
 • 1982 Infarkt myokardu
 • 1983 Rekonštrukcia strešných plášťov v priemyselnej výstavbe
 • 1983 Beh jari
 • 1983 Základná občianska vybavenosť v obytných súboroch
 • 1984 Procnerovci
 • 1984 Nové konštrukčné sústavy v 7. 5 rp
 • 1984 Premeny Východoslovenskej nížiny
 • 1984 Súčasný plagát
 • 1984 Skelet Integro
 • 1984 Pôdohospodársky projektový ústav v Bratislave
 • 1985 Progresívne odlievanie hliníkových odliatkov
 • 1985 Moderné stavebné prvky z hliníka
 • 1985 Práčovnícka linka PSŽ - montáž a údržba
 • 1985 Obsluha práčovníckej linky PSŽ
 • 1985 Dopravná výchova. časť 1.
 • 1986 JRD "Dolná Nitra" vo Veľkom Cetíne
 • 1986 JRD 1. mája - Cabaj-Čapor
 • 1986 Technológia opráv automatickej práčky PAC 8-7 M
 • 1986 Cesta
 • 1986 Životospráva a výživa pri diabetes mellitus
 • 1986 Dopravná výchova II.
 • 1987 Kovo Beluša IV
 • 1987 Prenos embryí
 • 1987 Progresívne technológie vozoviek
 • 1987 Stredne ťažká vrtná súprava kamenárska
 • 1987 Chemické závody Juraja Dimitrova
 • 1987 Vyznanie maliara František Kudláč
 • 1987 Cukrovka detí a mladistvých
 • 1987 Liečba diabetes mellitus
 • 1987 Čo je cukrovka?
 • 1988 Prvky elektrovodnej siete
 • 1988 Predátor
 • 1988 Etológia hospodárskych zvierat
 • 1988 Martin Benka a hudba
 • 1989 Pesticídy a životné prostredie
 • 1989 Technológia predpätého betónu
 • 1989 Vodné diela na Slovensku
 • 1989 Dyskalkulia detí
 • 1990 Potraviny pre chorých

Hrané filmy

 • 1961 Havko
 • 1970 Skielko
 • 1973 Jano
 • 1976 Poškolák

Animované filmy

 • 1975 Fúkaj, Silák, Jeleniar
 • 1979 Bojnická voda
 • 1984 Prečo Dunčo breše na mesiac
 • 1985 Kaderník

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]