Jediizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Jediizmus je viera založená na filozofii rytierov Jedi. Pôvodne fiktívne náboženstvo sa zmenilo v reálne hnutie. Človek, ktorý vyznáva jediizmus (buď ako filozofiu, alebo vieru) sa označuje ako jedi. Niekedy sa používa i označenie jedi–realista, aby sa zdôraznilo, že nejde o hru, ale o ozajstnú celoživotnú cestu.

Úvod[upraviť | upraviť zdroj]

Náboženstvo jediizmus vzniklo relatívne nedávno, no vychádza z mnohých starších náboženstiev. Jediizmus má nenásilný, dobrovoľný a nediskriminačný charakter. Patrí medzi individualistické náboženstvá, vyžaduje však neustály tréning, učenie sa a hlavne žitie podľa kódexu.

Základy jediizmu[upraviť | upraviť zdroj]

  • Jedi vie, je a pracuje v súlade so Silou. Jedi študuje Silu, používa ju a pomáha ju zväčšovať. Jedi je silou vedený, ovplyvňovaný a posilňovaný a tiež na ňu spolieha.
  • Jedi dodržuje kódex, ktorý obsahuje tie isté princípy.
  • Jedi musí dodržiavať princípy vychádzajúce z vlastností, ktoré určujú akí sme, svojimi slovami i konaním.
  • Jedi sa zameriava na individuálnu slobodu. Sloboda je vôľa a voľba rozhodovať sám za seba. Zavrhnúť voľbu niekoho iného je proti tomu, za čím si Jedi stojí.
  • Jedi zavrhuje používanie násilia a krutosti.
  • Jedi uznáva demokraciu, politickú a náboženskú.
  • Jedi neštuduje len jediizmus a Silu, ale musí sa vzdelávať vo všetkých oblastiach života, ktoré sa mu niekedy môžu hodiť.

Prísaha[upraviť | upraviť zdroj]

Zaväzujem sa pred všetkými svojimi jediiskými druhmi, že ja (celé Meno a Priezvisko) narodený (dátum narodenia), bez akejkoľvek výhrady si vyberám cestu Jediho, so všetkými jej povinnosťami a zodpovednosťami. Budem konať to, čo je správne, a rovnako tak vyznávam svoju oddanosť Sile a jej vôli. Prísahám, že budem podporovať jedijské učenie a týmto dňom sa zasväcujem životu Jediho.”

Základný kódex rádu Jedi[upraviť | upraviť zdroj]

Niet emócií, je iba mier.
Emócie sú skutočnou súčasťou každého z nás, popierať to nemusí vždy viesť k dobrému. Emócie nám pomáhajú načúvať našim inštinktom, varujú nás pred nebezpečím a umožňujú nám si vychutnať každú príjemnú chvíľu. Ale nesmú byť tým hlavným, čím sa riadime. Rytier Jedi emócie má, samozrejme, ale v jeho mysli vládne mier. Vníma svoje emócie, ale sám rozhoduje, čí sa podľa nich bude správať, alebo nie. Akoby ich pozoruje, bez toho aby ho zaslepovali, má vo svojich rukách, ako veľmi ovplyvňujú jeho myseľ.“

Niet nevedomosti, je iba poznanie.
„Každý z nás sa celý život učí. Jedi sa učí nielen z informácií a umenia, ale i zo situácii, do ktorých sa dostane, alebo do ktorých sa dostanú ostatní v jeho okolí. Od Sily navyše môže získavať niektoré informácie aj priamo. Ale nielen vnuknutím, ale napríklad v podobe človeka, článku, alebo knihy, udalosti. Nesústreďuje sa len na učenie Jediizmu, i keď ho berie za vysokú prioritu, ale učí sa rozvíjať rozmanité schopnosti i vedomosti pre pomoc sebe a okoliu. Táto veta nenabáda len k vedomostiam o svete, ale i k sebapoznaniu, k úprimnosti k sebe samému. Lebo rozumieť ostatným vyžaduje v prvej rade rozumieť sám sebe.“

Niet vášne, je iba pokoj.
„Vo vášni vidím takmer, alebo úplne zvierací pud. Čo nevychádza z duše, z jadra bytosti, to je rýchlo pominuteľné. Jedi takéto krátke zážitky nevyhľadáva. Jedi vyhľadáva dlhodobé a trvalé vzťahy. Snaží sa nežiť len uspokojovaním svojho tela, ale nastolením pokoja medzi telom a dušou.“

Niet chaosu, je len harmónia.
„Jedi sa snaží udržovať vo svojej mysli harmóniu, rovnako ako vo svojom živote. Harmónia je spolužitie. Jedi by mal udržovať dobré vzťahy so svojím okolím a vnášať do neho svetlo. Z toho potom čerpajú nielen jeho priatelia ale i on sám. Stáva sa žiaričom svetlej strany a služobníkom Sily.“

Niet smrti, je len Sila.
„Naše tela umierajú, ale duša je nesmrteľná. Pochádza zo Sily a k nej sa zase vráti. Ale vedomie zostane zachované. Raz už existuje a to raz a navždy, len energia, ktorú využíva k existencii, tú musí vrátiť a prenechať tým, čo sem prídu po ňom. Jedi ale smrť nevyhľadáva. Berie ju síce za prirodzenú, ale ak naozaj nemusí, neprivoláva ju ani ju nespôsobuje. Váži si života, pretože kde je život, tam je aj Sila.“

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]