Jozef Baláž (kultúrny pracovník)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jozef Baláž
Bývalý richtár a starosta Ondrašoviec
V úrade
1910 – ?
Biografické údaje
Rodné menoJozsef III. Balazs
Narodenie1888
Ondrašovce, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie1971 (83 rokov)
Ondrašovce, ČSSR
Politická stranaAgrárna strana
Profesiakultúrny dejateľ, básnik

Jozef Baláž (* 1888, Ondrašovce – † 1971, tamže) bol slovenský kultúrny dejateľ, básnik a humanista. Pôsobil ako posledný richtár a prvý starosta Ondrašoviec.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Jozef Baláž (Jozsef III. Balazs, pochádzal zo zemianskej rodiny slob. pánov z Ondrašoviec, barónov Balas de Villa Bala [Volya]. Bol posledný richtár a prvý starosta Ondrašoviec. Kultúrny dejateľ a buditeľ, spisovateľ a mysliteľ. Humanista a politik, kandidát Republikánskej strany, stúpenec Tomáša Garrigua Masaryka, no najmä Milana Rastislava Štefánika. Podporovateľ vzniku ČSR, humanista.

Od skorej mladosti veľa cestoval, čo mu umožnilo poznávať rôznorodé kultúry. Ako 22-ročný bol zvolený za starostu a kvôli otcovej chorobe musel prebrať starostlivosť o rodinný majetok. Po prvej svetovej vojne, v ktorej bojoval ako dôstojník a v Rusku padol padol do zajatia, v roku 1918 podľa vzoru svojho prastarého otca obnovil lóžu „Slobodný pútnik“ ako pokračovanie lóže „K cnostnému cestovateľovi“, ktorú v roku 1769 založili poľskí šľachtici v Prešove. Založil obecnú rímskokatolícku školu v Ondrašovciach, ktorú nechal rokoch 1947 – 1949 postaviť českými majstrami na vlastnom pozemku v centre obce. Pozemok darovali aj ďalší dvaja bratia z obce (ŠA Prešov: Zápisnica z obecného zasadnutia 1947). Po druhej svetovej vojne založil knižnicu, folklórny súbor, a s priateľom F. Hagyarim i ochotnícky divadelný súbor. Zakladal kultúrne a humanitné spolky na Šariši, Above a Zemplíne. Udržiaval tradíciu Sziniy-Merse bálov v kaštieli v Chminianskej Novej Vsi napriek perzekúciám komunistickému režimu. Tu sa stretávala nobilita a inteligencia Šariša, Spiša, Zemplína a Abova. Bol priateľom a poradcom biskupa J Čárskeho. Zaslúžil sa o prísun financií do Šariša po druhej svetovej vojne z UNHCR a súkromných zdrojov, ktoré slúžili na výstavbu ciest a obnovovanie infraštruktúry. V roku 1948 bol na základe Výnosu povereníka vnútra SR zbavený verejných funkcii a väčšina jeho majetku bola zoštátnená. Starobu strávil ako radca biskupa, písal rodovú kroniku a pamäti a básne. Cieľavedome sa venoval vysádzaniu ovocných sadov a okrasných stromov. Pochovaný je v hrobke v Ondrašovciach s manželkou Máriou.

Tvorba[upraviť | upraviť zdroj]

Pokračoval v písaní rodinnej kroniky Historia gentiles de Villa Bala (1612) a obecnej kroniky Ondrašoviec (prvá zhorela pri požiari evanjelického chrámu). Bol autorom príležitostných básní a cirkevných piesní. Písal po slovensky, nemecky, maďarsky a latinsky. Taktiež prekladal aj anglické politické texty a prejavy republikánov i demokratov.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Text je citovaný z archívnych dokumentov:

 • ARB., Ondrašovce: /Jozef III. Baláž, /Rozhodnutie štátneho notárstva v Prešove, o dedičstve po nebohom Jozefovi Balážovi nar. 29.4.1888, zomrelom 19.3.1971. /6.Kr./ inv.č.,sig.: D469/72, z 11.5.1972, slov..)
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr. /korešpondencia biskupa /inv.č.,sig.: 21-1938 (C1627/38), z 28.3.1938, slov..)
 • Uličný, F. a kol.: Ondrašovce Obec a ľudia na výšinách, Multimedium, Prešov, 2002, s.14, 20. slov..
 • ARB, Ondrašovce: / Rodostrom / 10.Kr./ inv.č.,sig.: 1/10-10, slov..)
 • ŠA, Okresný úrad / Prešov: Voľby starostov /51.Kr. /Zápis /inv.č.,sig.: 83/X/1931, slov..)
 • ARB, Ondrašovce: / Rodostrom / 10.Kr./ inv.č.,sig.: 1/10-10, slov..)
 • ARB, Ondrašovce: BALÁŽ, F.: ROKO, Ondrašovce, 1951, s. 23, slov.)
 • ŠA, Prešov: Okresný úrad/ Voľby starostov /27.Kr. /Zápisnica /inv.č.,sig.: 56/1923, 7.9.1923, slov..)
 • ŠA,Prešov: Okresný úrad/ Voľby do okresného výboru okresu /27.Kr. /Zápis z obce Ondrašovce /inv.č.,sig.: 6704/1923, 30.9.1923, slov..)
 • ŠA, Prešov: Okresný úrad/ Zriadenie Obecnej Knižnice v Ondrašovciach /3.Kr. /Zápisy o zriadení a podpore /inv.č.,sig.: 653/925/3, 19172-II/125, slov..)
 • ŠA, Prešov: Okresný úrad /Evidencia bývalých urbárskych spoločenstiev /49.Kr. /Evidenčný spis /inv.č.,sig.: 3482/1931 (448/931), 1931, slov..)
 • ŠA, Prešov: Okresný úrad / Voľby starostov /51.Kr. /Zápis /inv.č.,sig.: 56/X/1931, 22.10.1931, slov..
 • ŠA, Prešov: Okresný úrad /Potvrdenie starostov obcí /15.Kr. /Zápis /inv.č.,sig.: 32564/1933, slov..
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr./ korešpondencia biskupa/ inv.č.,sig.: 11/36, 8.5.1936, slov.. O tejto udalosti píše v liste biskupovi Čárskemu, aj okresný cirkevný škôldozorca Vdp. Belo Jančáry. K listu pripojuje aj Zápisnicu z 14. 4. 1936, k tejto udalosti.
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr. /Zápisnica o zriadení Rím. kat. cirkevnej školy /inv.č.,sig.: 2116/1936, 14.4.1936, slov..
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr./ korešpondencia biskupa/ inv.č.,sig.: 2116/6/1936, 13.5.1936, slov..
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr./ korešpondencia biskupa/ inv.č.,sig.: 77/1936, 23.11.1936, slov..)
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr./ korešpondencia biskupa/ inv.č.,sig.: 5689/6/1936, 28.11. 1936, slov..
 • ŠA, Okresný úrad/ Prešov: Voľby starostov /*77.Kr. /Zápis /inv.č.,sig.: *V.38, slov..)
 • ŠA, Prešov: Okresný úrad/ Voľby starostov /*77.Kr. /Posudok veliteľa četnickej stanice v Širokom /inv.č.,sig.: 1199/38, 30.6.1938, slov.)
 • ŠAPO., Prešov: Voľby členov obecného zastupiteľstva /77.Kr. /Zápis /inv.č.,sig.: 12.7.1938, slov..
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr./ korešpondencia Rím. kat. ap. ad. Prešov s MŠNO/ inv.č.,sig.: C 961 (56.585/40-I/4.), 21.2.1940, slov..
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr./ Rím. kat. ap. ad. Prešov, /Zápisnice a dôchodkové listiny/ inv.č.,sig.: 3716/1940, 31.8. a 5.9. 1940, slov..
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr./ Rím. kat. ap. ad. Prešov s MŠNO/ inv.č.,sig.: 94.664/1940-I/3. z 26.9. 1940, a nasledujúce: 4585/1940 z 30.10.1940, 110.902/40-1/3. z 18.12.1940, 119.841/41-1/4a. z 13.2.1941, 69.042/43-I-A/3. zo 7.5.1943 (C2652/43), slov..,
 • AACass, Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr./ RKAPAD Rím. kat. ap. ad. Prešov s MŠNO/ inv.č.,sig.: C1237/42 z 7.11. 1942 (107.216/42-I-A/1b.), 2326/1943 z 14. 4. 1943 (C1834/43), slov..)
 • AACass., Košice: Ondrašovce, /Zriadenie rím. kat. cirk. školy, /1.Kr./ RKAPAD Prešov s MŠNO / nv.č.,sig.: 2576/1944 z 8.8. 1944, 4952/1944 z 7. 8. 1944, 2948 z 15.9.1944 (89.052/44-I-A/3.), slov..)
 • ARB, Ondrašovce: BALÁŽ, F.: ROKO, Ondrašovce, 1951, s. 11, slov..)
 • AACass, Košice: Ondrašovce, /Vklad kaplnky, /1.Kr./ Rím. kat. ap. ad. Prešov / inv.č.,sig.: 2168/1945, z 31.10. 1945, 2358/45, z 29.12.1945.
 • ARB, Ondrašovce: BALÁŽ, F.: ROKO, Ondrašovce, 1951, s. 8-9, slov..
 • ARB., Ondrašovce: BALÁŽ, F.: ROKO, Ondrašovce, 1951, s. 6-7, slov..
 • ARB., Ondrašovce: /Jozef III. Baláž, /Výpis ONV v Prešove - odd. dôchodkového zabezpečenia, /Výmer o zmene o stanovení vymeriavacieho základu pre pôdohospodára, /4. Kr./inv.č.,sig.: 7/207/54 z 22.7.1954, slov..
 • ARB, Ondrašovce: Fotodokumentácia 1Kr. /inv.č.,sig.: 12/1947, 25, 26/1996, 2, 3/2003, slov..), (a.p.)
 • ŠA, Prešov: ONV Prešov - 42 /14.Kr. /Výmer povereníctva vnútra v Bratislave o ustanovení DMSK /inv.č.,sig.: A– 5958/1-II /1-1948, (20855/27526/48) /12.6.1948, slov..
 • ŠA, Prešov: ONV Prešov - 42 /14.Kr. /Výťah zo zápisnice OAVNF v Prešove z 21.4.19 /inv.č.,sig.: 48 – 512/1948 /12.7.1938, slov..
 • ARB, Ondrašovce: BALÁŽ, F.: ROKO, Ondrašovce:, 1951, s. 25, slov..
 • ARB, Ondrašovce: BALÁŽ, F.: ROKO, Ondrašovce:, 1951, s. 29n, slov..
 • ARB, Ondrašovce: BALÁŽ, F.: ROKO, Ondrašovce:, 1951, s. 2-3, slov..
 • ARB, Ondrašovce: Margita BALÁŽ z Berdis, /rukopisy 1., 2., /7. Kr./inv.č.,sig.: 7/01-02/1946-83, slov..)