Justícia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Justícia (v prvých významoch sa značne prekrýva s pojmom súdnictvo) môže byť:

  • justičné orgány resp. súdne orgány
  • činnosť justičných/súdnych orgánov (uskutočňovaná podľa špecifických pravidiel), vykonávanie súdnej moci
  • justičné orgány, resp. súdne orgány, spolu s ich činnosťou a prípadne aj spolu s administratívnou činnosťou, ktorá s touto činnosťou justičných/súdnych orgánov súvisí
  • sústava justičných orgánov, resp. súdnych orgánov, spolu s pravidlami pre ich činnosť
  • štátna činnosť, ktorá slúži na aplikáciu práva orgánmi štátu (na jednotlivý prípad) v trestných alebo civilných veciach, vrátane súvisiacej administratívnej činnosti
  • pri deľbe moci v štáte na tri časti: súdna moc, jurisdikcia
  • rímska bohyňa, pozri Justitia
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.