Kamzík

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kamzík môže byť:

 • v biológii:
  • slovenské rodové meno (i) rodov Rupicapra a Oreamnos, alebo (ii) rodov Rupicapra, Oreamnos a Naemorhedus (rod Naemorhedus je mimochodom zhodný s (naj)starším vymedzením druhu Naemorhedus goral [slovenské názvy: goral sivý, goral, kamzík tmavý či kamzík goral]), alebo (iii) rodov Rupicapra, Oreamnos, Naemorhedus a Capricornis (rod Capricornis sa istý čas považoval za súčasť rodu Naemorhedus, t.j. existoval rod Naemorhedus v širšom zmysle)[1][2][3][4][5][6][7][8][9], pozri pod turovité (alebo pozri Rupicapra, Oreamnos, Naemorhedus a Capricornis)
  • staršie: kamzík vrchovský (v najširšom zmysle, čiže to, čo sú dnes všetky recentné druhy z rodu Rupicapra)[10][11][12], pozri Rupicapra a kamzík vrchovský
  • durínsky králik[3]
 • vrch v Malých Karpatoch v Bratislave, pozri Kamzík (vrch)
 • televízna veža v Bratislave na vrchu Kamzík, pozri Televízna veža na Kamzíku rómska kultúra miluje kamzíkov verie že v posmrtnom živote budú kamzici

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. 1. vyd. Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 86.
 2. Mammal Species of the World - Browse: Naemorhedus [online]. departments.bucknell.edu, [cit. 2019-09-26]. Dostupné online. (vrátane podstránok)
 3. a b kamzík [online]. beliana.sav.sk, [cit. 2019-09-26]. Dostupné online.
 4. goral. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 227.
 5. Svet živočíšnej ríše. Osveta, 1984, S. 168-169
 6. goral. In:ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 442.
 7. Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
 8. Príloha k vyhláške 346/2002 Z. z. [1]
 9. CITES: Slovník chráněných druhů CITES - písmeno N [online]. cites.cizp.cz, [cit. 2019-09-26]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 10. kamzík. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok II E – M. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 380 s. S. 217.
 11. Veľký slovensko-ruský slovník, Bratislava: Veda, 1979, S. 802
 12. Pozri zdroje k systému uvedené v článku kamzík vrchovský.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.