Kandidát Komunistickej strany Česko-Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Kandidát Komunistickej strany Česko-Slovenska bol čakateľom na členstvo v KSČ na základe prihlášky za kandidáta KSČ, ktorú si podal v jednej zo základných organizácií KSČ. Kandidátom sa mohol stať každý dospelý občan, ktorý súhlasil s politikou (vyjadrenou stanovami) KSČ[1].

Členom KSČ sa stal ak počas svojej kandidatúry (dvoch rokov) preukazoval "politickú vyspelosť a ideologickú vernosť", podal si prihlášku za člena a našiel troch ručiteľov, členov strany, ktorí v nej boli aspoň 3 roky, ktorí ho poznajú aspoň jeden rok z pracovnej alebo spoločenskej činnosti. [2]

Vstup do KSČ sa počítal od dňa prijatia prihlášky za kandidáta, členstvo v KSČ sa počítalo od dňa, keď členská schôdza základnej organizácie (ZO) KSČ kandidáta prijala za člena (po jeho "zhodnotení" za jeho účasti, schválením dvojtretinovou väčšinou a potvrdení nadriadenou organizáciou KSČ - obvodný, mestský výbor).[2] Mladí kandidáti (do veku 35 rokov) bývali zvyčajne členmi Socialistického zväzu mládeže, starší podávali prihlášku za kandidáta priamo na ZO KSČ zvyčajne z podnetu niektorého z jej členov.

Po neschálení kandidáta za člena alebo nepotvrdení členstva bol kandidát "vyškrtnutý" zo zoznamu kandidátov, čo sa nemalo pokladať za stranícky trest.

Obvyklé úlohy kandidáta boli[3]:

  • preukázateľne odoberať stranícku tlač (Česko: Rudé právo, Tribuna, Slovensko: Pravda),
  • absolvovať stredný stupeň straníckeho vzdelávania,
  • uplatňovať nové formy socialistického súťaženia.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Stanovy Komunistické strany Československa schválené 12. sjezdem KSČ dne 8. prosince 1962, doplněné a upravené 13. sjezdem KSČ dne 4. června 1966, ÚV KSČ, 1966, 62 strán,(česky)
  2. a b Směrnice ÚV KSČ k přijímání kandidátů za členy KSČ (Schválené ÚV KSČ 27.6.1972), Komunistická strana Československa a bolševismus (projekt GAČR), Online pdf (česky)
  3. MOTÝL, Ivan. Kdo to byl kandidát KSČ? Aneb armáda Fischerů. TÝDEN.cz, 2009-04-27. Dostupné online [cit. 2016-12-04].