Kardam

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Kardam pozri Kardam (rozlišovacia stránka).

Kardam bol chán Bulharov v rokoch 777 – 803 (alebo 777 – 796).

Chán Kardam nastúpil na trón v čase, keď bolo Bulharsko zmietané vnútornými bitkami a bojmi o trón. Po nástupe na trón v roku 777 sa snažil o dve veci – zachovať mier v krajine a viesť vojny proti Byzantíncom. Vojny proti tomuto nepriateľovi začal už chán Asparuch a trvali celé obdobie stredovekého Bulharska. Hľadal možnosti ako rozšíriť územie svojej krajiny na juh a juhozápad, a tak pokračovať v úmysle chána Asparucha, pretože tieto oblasti boli obývané slovanskými kmeňmi. A Byzantínci ich mohli hocikedy rozdrviť, a tak bez väčších problémov zaútočiť na barbarskú krajinu – Bulharsko.

Od roku 779 sa začalo úspešné obdobie víťazstiev v bitkách. V tom roku chán Kardam porazil Byzantíncov v bitke pri rieke Struma a miestne kmene Slovanov ho tu priali spolu s jeho vojskom s veľkou radosťou. Neskôr v roku 796 doslova rozbil armádu svojich východných susedov pri meste Markela vo východnom Trácku. Najlepší byzantskí vodcovia boli zabití: „Bulhari ovládli časť armády Byzantíncov, zobrali si zlato, kone a cárske konvoje so sluhami.“ napísal do kroniky byzantský kronikár Teofan.

Táto bitka znova vrátila česť Bulharsku. Cisár Konštantín IV. sa ponížene vrátil do Konštantínopolu. Podpísal mierovú zmluvu, v ktorej sa zaviazal, že bude platiť Bulharom ročnú daň. Neskôr sa však pokúsil tento záväzok ignorovať, ale neúspešne. Chán Kardam mu poslal upozornenie: „Splň si svoju povinnosť a zaplať daň, lebo inak ti napadnem Trácko!“.

Posledný rok svojho života prežil chán Kardam v pokoji, šťastný, že spojil moc štátu so svojou mocou. Bol prvým panovníkom v druhej polovici 8. storočia, ktorý na desaťročie zabezpečil Bulharsku mier a rozvoj.


Kardam
Vladárske tituly
Predchodca
Telerig
chán
777796 alebo 803
Nástupca
Krum