Katolikon

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Katolikon Zografského monastiera na hore Athos

Katolikon[1][2] alebo katholikon (gr. καθολικονkatholikon) je grécke označenie spravidla najväčšieho a najvýznamnejšieho hlavného chrámu v pravoslávnych kláštoroch (monastieroch). Býva prístupný verejnosti a konajú sa v ňom slávnostné verejné bohoslužby. Má rôznorodú architektonickú štruktúru, zvykne obsahovať vnútorný a vonkajší nartex, kde sa konajú niektoré náboženské obrady.[3] Katolikon zvykol bývať zasvätený patrónovi kláštora. Ide o moderné označenie, ktoré sa v staršom období gréckych dejín v priebehu Byzantskej ríše v tomto zmysle nevyužívalo, byzantské pramene zvykli hlavný chrám nazývať naos alebo ekklésia.[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. katolikon In: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L.. Redakcia A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. [Cit. 2020-01-04]. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
  2. katolikon In: SYROVÝ, Bohuslav. Architektura oborový slovník. 2. Vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1972. S. 147.
  3. katolikon In: Encyclopaedia Beliana [online]. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, [cit. 2020-03-15]. Dostupné online. ISBN 978-80-89524-30-3.
  4. KATHOLIKON In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2338 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 1116.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]