Kaustika (optika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kaustika pohára vody v slnečných lúčoch
Kaustika v prírode

Kaustika je optický jav. Kaustika je obálka svetelných lúčov odrazených alebo zalomených nejakou zakrivenou plochou alebo predmetom. Slovo kaustika tiež označuje obraz tejto obálky lúčov na inom povrchu. Bežným príkladom kaustiky je pohár s vodou, na ktorý svieti slnko. Pohár vrhá tieň a zároveň vytvára zakrivenú oblasť veľmi jasného svetla.

Fyzikálne: Ak dopadnú paralelné lúče na zakrivenú plochu, lúče zväzku sú odklonené rôznymi spôsobmi, čím sú viac sústredené na určité oblasti. Vlnenie z bodového zdroja sa šíri prostredím s relatívnou permitivitou A, a z neho vstupuje do vrstvy, v ktorej permitivita najprv klesá do istého minima a potom opäť rastie k hodnote A. V istej časti vrstvy potom dochádza k tomu, že sa lúče otáčajú oblúkmi späť k zdroju. Vrcholky týchto oblúkov je možné spojiť myslenou plochou, cez ktorú žiadny lúč neprejde a pod.ktorou sa dva susedné lúče pretínajú. Táto plocha sa nazýva kaustika.