Koherencia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovo koherencia znamená aj všeobecne spojitosť, súvislosť.

Koherencia je schopnosť zväzku elektromagnetického žiarenia (svetla) interferovať po prejdení určitej vzdialenosti (alebo uplynutí určitého času). Je podmienená zachovaním presnej frekvencie (monochromatickosti) a fázy na danom úseku.

Napríklad, svetelný lúč z bežného „nekoherentného“ zdroja žiarenia (napríklad LED diódy) je schopný pozorovateľnej interferencie napríklad v tenkej vrstve (medzi dvoma reflexnými rozhraniami, čo je vlastne optický rezonátor), len ak je táto vrstva tenká niekoľko mikrometrov (čo je niekoľko jednotiek vlnových dĺžok), keďže spontánne emitované fotóny v rôznych častiach lúča majú rozdielnu fázu a mierne odlišnú frekvenciu. Aby nastala pozorovateľná interferencia na väčšej vzdialenosti (napr. jednotky milimetrov), je potrebné použiť zdroj koherentného svetla, napríklad z laserovej diódy.