Koincidencia (fyzika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Koincidencia je výskyt dvoch udalostí súčasne a/alebo priestorový alebo časový súhlas dvoch značiek či signálov (najmä na meranom telese a na merítku).

Príklady:

  • splynutie dvoch čiarok pri čítaní verniérom
  • splynutie optických značiek s časovým signálom
  • splynutie akustický značiek, najmä sekundových tikov hodiniek, s (tzv. koincidenčným) časovým signálom (časový nónius); v prípade hodín sa takto porovnáva chod dvoch hodín a zisťuje korekcia hodín
  • súčasný prechod častice cez dva alebo viaceré detektory, pričom sa impulz, ktorý vyvolali, registruje súčasne