Komunikácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Komunikácia môže byť:

 • výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov:
  • v zoológii: prenos informácie medzi živočíchmi a medzi živočichmi a ľudmi, pomocou vydávaných a prijímaných signálov, a to optických, zvukových, chemických, dotykových a prípadne aj elektrických, pozri komunikácia (zoológia)
  • v psychológii: sociálna interakcia, pri ktorej sa verbálne alebo neverbálne odovzdávajú informácie. pozri komunikácia (psychológia)
  • v jazykovede: ústne alebo písomné sprostredkovanie informácií, pozri jazyková komunikácia
 • v informatike: odovzdávanie informácií medzi subsystémami sústav alebo medzi systémom a okolím, pozri komunikácia (informatika)
 • v stavebníctve:
  • v širšom zmysle: smerová stavba alebo zariadenie (pozemné, podzemné, dráhové, nadzemné, letecké, potrubné, vodné a telekomunikačné) slúžiace na dopravu látok (aj sypkých), kvapalín, plynov, energie, dopravných prostriedkov, ľudí, zvierat a prípadne aj na prenos správ, pozri komunikácia (stavebníctvo)
  • v užšom zmysle: pozemná komunikácia (t.j. teleso pre bezkoľajovú pozemnú dopravu) [1]
 • všeobecne:
  • dorozumievanie
  • oznámenie, sprostredkovanie (informácie)
  • nútené alebo náhodné spojenie priestorov
  • existujúce spojenie dopravnými prostriedkami (cesty, železnice, doprava a pod.)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. komunikace. In: Technický naučný slovník G – L. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. s. 421.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.