Kondenzátor (elektrotechnika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kondenzátory s mierkou v cm – dole elektrolytické, hore keramické, vľavo v prevedení SMD
Schématická značka kondenzátora

Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita.

V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým dielektrikom, ale v závislosti od detailov konštrukcie kondenzátora sa za rôznych podmienok prejavujú ich nežiadúce (parazitné) vlastnosti (napr. sériový odpor, zvod, indukčnosť, teplotné závislosti, zmeny vlastností v čase, nelinearita kapacity (závislosť od napätia) atď.). Kvôli tomuto sa vyrába množstvo rôznych typov kondenzátorov a je potrebné vždy vybrať vhodný typ podľa typu aplikácie (samozrejme s prihliadnutím aj na cenu a rozmery).

Princíp kondenzátora[upraviť | upraviť zdroj]

Kondenzátor sa skladá z dvoch vodivých dosiek oddelených dielektrikom. Na každú z dosiek sa privádzajú elektrické náboje opačnej polarity, ktoré sa vzájomne priťahujú elektrickou silou. Dielektrikum medzi doskami nedovolí, aby sa častice s nábojom dostali do kontaktu, a tým došlo k vybitiu elektrického náboja.

Označovanie kondenzátorov[upraviť | upraviť zdroj]

Kondenzátory

Hodnoty vlastností kondenzátora bývajú vyznačené na tele kondenzátora.[1]

 • Kapacita býva označená priamo vo Faradoch, napr. 470 uF, t.j. 0,000 47 F, pokiaľ to veľkosť kondenzátora dovolí. Niekedy sa predpona použije miesto desatinnej čiarky. Napríklad 2n2 znamená hodnotu 2,2nF.
  • Pri menších telesách sa môžeme stretnúť s trojciferným označením, kde prvé dvojčíslie predstavuje hodnotu kapacity v pikofaradoch, ktorú treba vynásobiť číslom 10 umocneným na tretiu cifru. Pokiaľ je na označenie použitá dvojica cifier, hodnota je priamo v pikofaradoch.
Napríklad 564 znamená 56 x 104 pF= 560 000 pF = 560 nF.
Písmeno za trojcifrou znamená triedu tolerancie. Napríklad K znamená toleranciu 10 pF + 10% nominálnej hodnoty.
 • Prevádzkové napätie pre ktoré je kondenzátor určený.
 • Polarita vývodov pri polárnych kondezátoroch (v súčasnosti väčšina elektrolytických kondenzátorov).

Typy kondenzátorov (konštrukcia, vlastnosti, použitie)[upraviť | upraviť zdroj]

Elektrolytické kondenzátory

Elektrolytické[upraviť | upraviť zdroj]

Konštrukcia[upraviť | upraviť zdroj]

Medzi dve hliníkové fólie (elektródy) je vložený pijavý materiál (papier) napustený elektrolytom. Dielektrikom je zlúčenina hliníka ktorá vznikne na povrchu elektródy vplyvom elektrolytu. Celok je zrolovaný a vložený do valcového hliníkového puzdra s dvomi vývodmi (jeden vývod je pripojený priamo na puzdro /platí iba pre nižšie napätia/).

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

 • pomerne vysoké kapacity aj 70 F (ale iba pre nízke napätia – obyčajne 2,2 V)
 • potreba jednosmernej polarizácie (niektoré typy zvládnu malú striedavú záťaž)
 • pomerne nízka cena
 • pomerne vysoké zvodové prúdy
 • pomerne veľké parazitné javy (sériový odpor a indukčnosť). Tieto vlastnosti sa dajú znížiť zvláštnou konštrukciou (vyššia cena). Takéto typy sa označujú „low ESR“ (ESR=Equivalent Series Resistance) a používajú sa v spínaných zdrojoch
 • tendencia vysychať po dlhšej prevádzke, a tým meniť resp. stratiť kapacitu
 • životnosť veľmi závisí od teploty okolia, pre kondenzátor pri max. teplote (85 °C alebo 105 °C) môže byť iba 2 000 hodín, ale pri znížení teploty okolia Ta na polovicu maximálnej stúpa životnosť až na 250 000 hodín a viac
 • nesprávne zapojenie polarity poškodí súčiastku

Typické rozsahy hodnôt[upraviť | upraviť zdroj]

 • kapacity 100 nF –  2,7 F (s rastúcou kapacitou rastie rozmer, platí najmä pre vyššie napätia)
 • napätia 6 V – 600 V (špeciálne aj viac) (s rastúcim napätím rastie rozmer)
 • teplotné rozsahy bežne od −40 °C do 85 °C, drahšie do 105 °C

Typické aplikácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • filtrovanie jednosmerného napájacieho napätia
 • oddelenie jednosmernej zložky v NF obvodoch
 • malé kapacity sa využívajú na odstránenie vysokých frekvencií

Tantalové[upraviť | upraviť zdroj]

Modifikácia elektrolytických kondenzátorov, dielektrikom je vrstva oxidu tantalu na tantalovej elektróde.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

 • pomerne vysoké kapacity
 • absolútna potreba jednosmernej polarizácie, neznášajú ani najmenšie prepólovanie a ani prepätia (explodujú)
 • výrazne menšie (až zanedbateľne malé) zvodové prúdy
 • vyššia cena než majú elektrolytické

Typické rozsahy hodnôt[upraviť | upraviť zdroj]

 • kapacity 1 μF – 4700 μF
 • napätia 5,5 V – 400 V
 • priemer 5 mm – 12,5 mm
 • výška 10 mm – 25 mm

Typické aplikácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • filtrovanie jednosmerného napájacieho napätia v miestach, kde je potrebný malý zvod (napr. batériou napájané prístroje)

Keramické[upraviť | upraviť zdroj]

Konštrukcia[upraviť | upraviť zdroj]

Tenký plát keramického dielektrika je potiahnutý z dvoch strán kovovou vrstvou (elektródy). Celok je po pripevnení kontaktov zaliaty do izolačnej hmoty.

Používa sa široký rozsah keramických hmôt, v závislosti od nich sú aj ostatné vlastnosti. Vo všeobecnosti ide o hmoty s vysokou permitivitou pre kondenzátory s väčšími kapacitami, ktoré sú však silne nelineárne a hodia sa len pre filtračné účely; alebo naopak ide o keramiku s nízkou permitivitou, ale dobrými elektrickými vlastnosťami.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

 • bipolárne
 • malé rozmery
 • relatívne lacné
 • malé (zanedbateľné) zvodové prúdy
 • nemajú určenú polaritu
Vysoké kapacity[upraviť | upraviť zdroj]
 • silne nelineárne
 • veľká tepelná závislosť
 • vhodné len pre filtrovanie jednosmerného napájania

Typické rozsahy hodnôt[upraviť | upraviť zdroj]

 • napätia 10 V – 600 V
Nízke kapacity[upraviť | upraviť zdroj]
 • kapacity 1 pF – 1 nF
Vysoké kapacity[upraviť | upraviť zdroj]
 • kapacity 1 nF – 100 nF

Typické aplikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Nízke kapacity[upraviť | upraviť zdroj]
 • vysokofrekvenčné obvody
 • RC siete v NF obvodoch
 • filtrovanie VF zložiek signálov a napájacích napätí
Vysoké kapacity[upraviť | upraviť zdroj]
 • filtrovanie jednosmerného napájacieho napätia

Fóliové[upraviť | upraviť zdroj]

Konštrukcia[upraviť | upraviť zdroj]

Dielektrikum – fólia z vhodného plastu je umiestnená medzi dvomi kovovými fóliami – elektródami – a zvinutá do tvaru valca, kvádra...

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

 • dobrá linearita
 • dobrá tepelná (ne)závislosť
 • dobrá časová stabilita
 • vyššie parazitné vlastnosti (indukčnosť)
 • dobré vysokonapäťové vlastnosti
 • väčšie rozmery
 • vyššia cena
 • rovnaká funkcia ako keramické, ale fóliové majú menšie výkyvy

Typické rozsahy hodnôt[upraviť | upraviť zdroj]

 • 100 pF – 1 μF
 • 10 V – 1 000 V

Typické aplikácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • precízne NF filtre
 • oddelenie jednosmernej zložky v NF obvodoch
Premenlivé kondenzátory

Premenlivé[upraviť | upraviť zdroj]

Mechanické[upraviť | upraviť zdroj]

Kapacita sa dá meniť obvykle otáčaním. Konštrukciou sú to dve elektródy prípadne sústava elektród v polkruhovom tvare, ktoré sa otáčaním pohyblivej časti zasúvajú medzi seba, zväčšujú tak plochu a tým kapacitu. Delia sa na:

 • vzduchové
 • s dielektrikom

Typicky ide o ladenie v rozsahu jednotiek či desiatok pF.

Varikapy[upraviť | upraviť zdroj]

Sú to v podstate diódy, ktoré sa používajú v závernom smere. V závernom smere sa totiž dióda správa ako kondenzátor. Kapacita sa ladí potom napätím. Čím väčšie napätie, tým menšia kapacita.

Kapacita sa dá zhruba vyjadriť:

Alebo ako C=Q/U Q – elektrický náboj U – je napätie, na ktoré je pripojený kondenzátor

kde k je koeficient, čo závisí od konštrukcie diódy (pri obyčajných diódach menší ako pri varikapoch).

Modelovanie a simulácia[upraviť | upraviť zdroj]

Ideálny kondenzátor[upraviť | upraviť zdroj]

U platňových kondenzátorov je možné vyjadriť kapacitu C ako závislosť plochy platní S, ich vzájomnej vzdialenosti d a permitivity prostredia medzi nimi ε:

Pričom na platňu s kapacitou C je možné uložiť náboj Q:

Jednotkou kapacity v sústave SI je farad:

Model reálneho kondenzátora

Reálny kondenzátor[upraviť | upraviť zdroj]

Reálny kondenzátor sa dá vyjadriť modelom ako na obrázku. C je vlastná kapacita, Rleakage izolačný odpor dielektrika, RESR sériový odpor a LESL indukčnosť prívodov.

Kalkulačka prevodu kapacity: Kalkulačka

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Elektro Lab.eu. Označovanie kondenzátorov v elektronike [online]. elektrolab.eu, [cit. 2022-01-07]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]