Preskočiť na obsah

Kondomínium (nehnuteľnosť)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kondomínium alebo condominium alebo zriedkavo kondominát (angl. a lat. condominium, angl. skrátene condo) je v USA a väčšine Kanady (prenesene aj v iných štátoch vrátane Slovenska) forma vlastníctva nehnuteľnosti. Ide o také vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktoré je vlastne spojením dvoch právnych titulov v jeden - a to jednak individuálneho vlastníckeho práva k jednotlivému bytu a jednak spoločného vlastníctva spoločných priestorov tej istej nehnuteľnosti. Vlastník bytu teda vlastní obytnú jednotku, ale zázemie, prislúchajúca pôda, komunikácie a všetky spoločné priestory vlastnia všetci obyvatelia nehnuteľnosti súčasne. Jednotlivec svojím spôsobom vlastní len vzdušný priestor (airspace) svojej obytnej jednotky.

Ako kondomínium sa označuje aj samotná takto vlastnená nehnuteľnosť.