Kopernikovský obrat

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kopernikovský obrat[1] (iné názvy: kopernikánsky obrat[2], Kopernikov [alebo Koperníkov] obrat[3], kopernikovský [zriedkavo: kopernikánsky] prevrat[4][5], Kopernikov [alebo Koperníkov] prevrat[6], kopernikovská [zriedkavo: kopernikánska] revolúcia[7], Kopernikova [alebo Koperníkova] revolúcia[8]) môže znamenať:

 • prechod od geocentrizmu k heliocentrizmu v ranom novoveku, v širšom zmysle aj súvisiaca náboženská a filozofická zmena týkajúca sa vnímania postavenia človeka vo svete[9], pozri kopernikovská revolúcia (heliocentrizmus) (alebo pozri heliocentrizmus)
 • vo vede a všeobecnej filozofii:
  • akákoľvek zásadná zmena v nazeraní na svet, v ľudskom sebaporozumení, ktorá je svojou závažnosťou analogická prechodu od geocentrizmus k heliocentrizmu[10]
  • a) akákoľvek zásadná zmena paradigmy vo vede, ukončujúca pokojnú, kumulatívnu fázu vývoja vedy[11], b) taká zmena paradigmy vo vede, pri ktorej sa dovtedajšia východisková entita stáva závislou entitou, resp. všeobecne zmena spočívajúca v prehodení doterajších dôsledkov za východiská (ako napríklad pri prechode od geocentrizmu k heliocentrizmu)[12][1], pozri zmena paradigmy
 • vo filozofii I. Kanta: zistenie, že poznávanie objektov človekom a ľudské skúsenosti výrazne závisia od poznávajúceho subjektu, teda od samotného myslenia človeka[13](zatiaľ čo v koncepciách iných filozofov je pozornosť zameraná na poznávaný objekt), pozri pod transcendentálna filozofia
 • vo vývinovej psychológii podľa Piageta[14][15][16]:
  • decentralizácia dieťaťa v období medzi 12. a 18. mesiacom veku, t.j. zmena spočívajúca v tom, že dieťa sa začne aktívne zaoberať objektami okolitého sveta, pozri decentralizácia (vývinová psychológia)
  • ukončenie detského egocentrizmu od 7. roku života, začiatok vývinového "stupňa konkrétnych operácií", pozri stupeň konkrétnych operácií

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b kopernikovský. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
 2. [1]
 3. DÉMUTH. Filozofické aspekty dejín vedy. 2013 [2]
 4. Kant, Immanuel. In: Malá slovenská encyklopédia. 1993, S. 324
 5. Nová mysl. [s.l.] : Rudé Právo, 1964. 812 s. S. 504.
 6. INFO - Informacie o MFF UK [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2022-02-05]. Dostupné online.
 7. [3]
 8. Dotyky. [s.l.] : Zväz slovenských spisovateľov vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, 1993. 552 s.
 9. KUHN, T. S. Die kopernikanische Revolution. Braunschweig: Vieweg & Sohn, 1981, ISBN 3-528-08433-2
 10. kopernikovský obrat. In: Všeobecný encyklopedický slovník G-L, S. 650
 11. KUHN, T. S. Štruktúra vedeckých revolúcií. 1992
 12. kopernikánský obrat. In: Malá československá encyklopedie 3, S. 523
 13. kopernikanische Wende. In: Brockhaus – die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim : Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0.
 14. PIAGET: Psychologie inteligence. Praha: SPN 1970
 15. GARDT, Andreas; HASS-ZUMKEHR, Ulrike; ROELCKE, Thorsten. Sprachgeschichte als Kulturgeschichte. [s.l.] : Walter de Gruyter, 2012. 426 s. ISBN 978-3-11080780-6. S. 213.
 16. STRACKE, Christian M.. Integrierte Qualitaets- und Kompetenzentwicklung. [s.l.] : Lulu.com, 2014. 290 s. ISBN 978-1-291-93008-5. S. 50.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.