Kresťanská filozofia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 17:54, 5. júl 2015, ktorú vytvoril Simeon1 (diskusia | príspevky) (kategórie)

Kresťanská filozofia je náboženská filozofia, filozofická zložka kresťanstva, ktorá úzko súvisí s kresťanskou teológiou alebo tvorí jej súčasť; konfrontácia kresťanskej viery s práve vládnucou dobovou filozofiou. Súčasť kresťanskej kultúry.

Kresťanská filozofia existuje od čias cirkevných otcov (3. storočie). Hoci mnohí cirkevní otcovia filozofiu zavrhovali, filozofia sa ako kresťanská filozofia v cirkvi presadzovala – najmä od Augustina. Od vrcholnej scholastiky (13. stor.) vystupuje kresťanská filozofia ako výlev prirodzeného svetla a kresťanská teológia ako výlev nadprirodzeného svetla.

Toto rozlíšenie opäť zaniká v období humanizmu a renesancie, pričom v reformácii oživa naopak v podobe ostrého nepriateľstva medzi filozofiou a teológiou.

Neskôr kresťanská filozofia pokračuje v podobe (medzi časom zaniknutej) protestantskej ako aj katolíckej novoscholastiky, ktorá na pápežov podnet od 1879 opäť ožíva ako neotomizmus, pričom sa niekedy zvykne označovať aj ako Philosophia perennis. Klasické, univerzálno historické chápanie kresťanskej filozofie sa dnes považuje za prekonané.

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.