Kultúrna rastlina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slnečnica ročná, typická kultúrna plodina využívaná ako olejnina.

Kultúrna rastlina (iné názvy: domestikovaná [alebo zdomácnená] rastlina, plodina, poľnohospodárska plodina, pestovaná [alebo kultivovaná] rastlina, zriedkavo: úžitková rastlina) je opak divej rastliny. Je to teda rastlina, ktorá je výsledkom domestikácie, inak povedané: je to rastlina výrazne geneticky pozmenená voči divému predkovi pôsobením človeka prostredníctvom pestovania (prípadne novšie aj: genetickej modifikácie). Niekedy sa do tohto pojmu zahŕňajú aj zdivené (zdivočené, čiastočné synonymum: splanené) rastliny; tieto (už z podstaty definície pojmu zdivenie) samozrejme nie sú pestované, ale boli pestované v minulosti. Takto definované kultúrne rastliny možno rozdeliť na:

Do pojmu domestikované či zdomácnené rastliny (ale nie aj kultúrne rastliny, (poľnohospodárske) plodiny, pestované rastliny, úžitkové rastliny) podľa niektorých názorov patria aj niektoré buriny a (iné) ruderálne rastliny, ktoré prirodzene rastú v antropogénnom prostredí a sú preto už príslušne geneticky pozmenené (pôsobenie človeka je tu teda iné než pestovanie); tu je ale lepšie hovoriť len o čiastočne domestikovaných rastlinách.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Výraz pestované [alebo kultivované] rastliny a ojedinele aj kultúrne rastliny sa používa aj v inom význame než je uvedené vyššie. Označujú sa tak všetky rastliny, ktoré človek pestuje (kultivuje). Nie všetky pestované rastliny v tomto význame sú kultúrnymi rastlinami vo význame uvedenom vyššie v úvode tohto článku: niekedy sa totiž pestujú aj divé rastliny, či už na poľnohospodárske účely alebo napríklad v botanických záhradách, a niekedy sa síce rastliny pestujú s cieľom ich domestikácie, ale zatiaľ ešte nie sú dostatočne geneticky pozmenené voči divej forme. Podrobnosti k tejto definícii pozri napríklad v článku pestovanie (rastliny). [12][6][13][10][9]

Kultúrne rastliny podľa prvej definície[upraviť | upraviť zdroj]

Kultúrne rastliny sú rastliny (spravidla cieľavedome) vybrané a/alebo šľachtené a pestované človekom pre úžitok v podobe potravy, pochutiny, krmoviny, suroviny pre priemysel, predmetu dennej potreby, liečiva, okrasy a pod.[1] Podrobnosti o praktickom využívaní týchto rastlín pozri v článkoch úžitková rastlina a okrasná rastlina.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b kultúrna rastlina; úžitková rastlina; okrasná rastlina. In: Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor. 1975, S. 250, 340, 503M
 2. kulturní rostlina; plodina. In: Malá československá encyklopedie
 3. Ivana Doležalová. Úvod [online]. old.botany.upol.cz, [cit. 2022-01-08]. Dostupné online.
 4. Domestikationsgeschichte - Domestikation von Pflanzen und Tieren - Teil Pflanzendomestikation - ©Prof. Dr. Stefanie Jacomet - IPNA, Universität Basel - Stand Mai 2011 [1], najmä S. 19-21
 5. Člověk a zahrada (univerzita třetího věku : teze přednášek kurzu). [s.l.] : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 321 s. Dostupné online. ISBN 978-80-213-1646-1. S. 2.
 6. a b ELIÁŠ, P. Terminologická poznámka: Ešte raz – či splanievajú alebo divočejú?. In: Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26: 207 – 209, 2005 [2]
 7. ELIÁŠ, P. Terminologická poznámka: zdomácnenie a udomácnenie. In: Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, roč. 31, č. 2: 111–115, 2009 [3]
 8. VOGEL-LUKASSER et al. Lokales Erfahrungswissen über Pflanzenarten aus Wildsammlung mit Verwendung in der Fütterung und als Hausmittel in der Volksheilkunde bei landwirtschaftlichen Nutztieren in Osttirol. 2006 [4] S. 53
 9. a b ZEVEN, A. C.; ZHUKOVSKIĬ, Petr Mikhaĭlovich. Dictionary of Cultivated Plants and Their Centres of Diversity (Excluding Ornamentals, Forest Trees and Lower Plants). [s.l.] : Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1975. 219 s. Dostupné online. ISBN 978-90-220-0549-1. S. 9.
 10. a b JIRÁSEK, V. Systematika kulturních rostlin a její třídicí kategorie. In: PRESLIA 38: 267-284, 1966 [5]
 11. BRICKELL, Christopher. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants ((ICNCP Or Cultivated Plant Code), Incorporating the Rules and Recommendations for Naming Plants in Cultivation). [s.l.] : International Society for Horticultural Science, 2016. 190 s. ISBN 978-94-6261-116-0. S. 144.
 12. ZEVEN, A. C.; WET, Jan M. J. De. Dictionary of Cultivated Plants and Their Regions of Diversity (Excluding Most Ornamentals, Forest Trees and Lower Plants). [s.l.] : Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1982. 263 s. Dostupné online. ISBN 978-90-220-0785-3. S. 11.
 13. [6]