Kyslíkové izotopové štádium

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kyslíkové izotopové štádium alebo kyslíkový izotopový stupeň (iný, skôr novší, názov: morské izotopové štádium, morský izotopový stupeň; angl. oxygen isotope stage, marine isotope stage; skr. OIS resp. MIS) je jedno z období, ktorá za sebou nasledujú od súčasnosti až do ďalekej minulosti, a ktoré sú definované na základe zmeny pomeru 18O/16O v organických a neorganických nálezoch z daných období. Táto zmena má kvázi-cyklický charakter – v chladnom období, keď sa zväčšujú kontinentálne ľadovce, pomer stúpa, v teplom období, keď sa kontinentálne ľadovce zmenšujú, pomer klesá.

OIS sa používa:

  • na presné vyjadrenie striedania skutočných ľadových a medziľadových dôb (na rozdiel od nepresného a často sporného tradičného delenia napr. na würm, ris-würm atď. – pozri ľadová doba (časť štvrtohôr)) a
  • na približné časové zaradenie nálezov v archeológii a geológii (t. j. ak presnejší dátum nie je známy, tak sa namiesto tradičnej formulácie, že nález patrí – napríklad – do obdobia ris, dnes uvedie, že nález patrí do obdobia OIS 8).

OIS s nepárnym číslom sú teplejšie obdobia (t. j. „technické“ medziľadové doby) a OIS s párnym číslom sú chladnejšie obdobia (t. j. „technické“ ľadové doby). Niektoré OIS (najčastejšie OIS 5) sa ešte zvyknú ďalej deliť na menšie štádiá označované a, b, c atď.

Zmeny pomeru 18O/16O boli na sledovanie zmien zaľadnenia na Zemi prvýkrát použité v 60. rokoch 20. storočia (v 50. rokoch boli najprv použité na sledovanie zmien teploty morskej vody).

Datovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Tabuľka ukazuje príklady alternatívnych (podobných, ale predsa len odlišných) datovaní jednotlivých OIS od OIS 1 po OIS 22. Obdobiu OIS 22 samozrejme predchádzajú mnohé ďalšie OIS s číslom väčším než 22 (nie sú uvedené v tabuľke). Znak x znamená "neuvedené". Hodnoty označené § boli len vizuálne (s pravítkom) odčítané z grafu. Dátumy v tabuľke sú dátumy začiatku daného obdobia v tisícoch rokov pred rokom 2000 po Kr. Ktoré ľadové doby definované tradičným spôsobom zodpovedajú jednotlivým OIS je uvedené v tabuľke v článku ľadová doba (časť štvrtohôr).

OIS (MIS) INQUA 2011 Wood 2011 Bioclim 2002 Klein 1999 Wolpoff 1999
"astronomical
date"
Wolpoff 1999
"sea core
sedimentation
date"
1 14* 14* x 11 12 x
2 29 29 x 24 35 32
3 57 57 x 57 65 64
4 71 71 77 71 74 75
5a 85 § x 91 x 84 x
5b 93 § x 97 x 93 x
5c 103 § x 104 x 105 x
5d 115 x 116 x 122 x
5e 130 130 131 127 129 128
6 191 191 x 186 198 195
7 243 243 250 242 252 251
8 x 300 300 301 302 297
9 x 337 x 334 339 347
10 x 374 x 364 362 367
11 x 424 x 427 423 440
12 x 478 x 474 478 472
13 x 533 x 528 512 502
14 x 563 x 568 565 542
15 x 621 650 621 620 592
16 x 676 700 659 659 627
17 x 712 x 712 689 647
18 x 761 x 760 726 780
19 x 790 x 787 x 818
20 x 817 x 806 x 837
21 x 866 x 865 x 883
22 x x x (?)900 x 897

(*) Tento dátum (vedome) nie je zhodný s dátumom začiatku holocénu, ktorý je 11 650 BP.

Referencie a iné externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]