LARP

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Larp Sen noci svätojánskej
Rekonštrukcia historickej bitky

LARP (akronym z anglického live action role-playing game) je označenie druhu hier naživo založených na hraní roly. Každý hráč má pridelenú rolu postavy, ktorú počas hry fyzicky stvárňuje podobne ako herci v divadle. Na rozdiel od divadla však hráči LARPu nehrajú primárne pre diváka, ale sami pre seba a svojich spoluhráčov. LARP sa často podobá improvizovanému divadlu, napr. Commedia dell’Arte.

Každá postava má vytvorený charakter, podľa ktorého za ňu hráč koná, a svoje herné ciele, ktoré sa v rámci tejto roly snaží dosiahnuť. Vzájomnými rozhovormi, interakciou a hereckou improvizáciou následne hráči spoločne rozvíjajú príbeh, ktorého sú ich postavy súčasťou. Rozuzlenie príbehu ako celku spravidla nie je pevne stanovené a je na aktivite hráčov, ako sa rozhodnú rôzne herné situácie vo svojich rolách vyriešiť.

Priebeh[upraviť | upraviť zdroj]

Nasledujúce odstavce popisujú priebeh najbežnejšej formy LARPov, s ktorými sa stretnete na Slovensku. Pre konkrétnu akciu nájdete špecifické inštrukcie na stránke organizátorov danej hry.

Pred hrou[upraviť | upraviť zdroj]

Na rozdieľ od návštevy kina alebo divadla sa treba registrovať vopred, v niektorých prípadoch aj niekoľko mesiacov pred uskutočnením LARPu. Tento čas slúži na to, aby hráčovi vedel organizátor hry pomôcť pripraviť sa. To zvyčajne znamená emailovú komunikáciu v ktorej spoločne vytvoria postavu alebo vyberú postavu, ktorú organizátor vopred napísal.

Ďalej sa očakáva od hráča naštudovanie materiálov konkrétneho scenára, ktoré obsahujú pravidlá hry a príbeh sveta, v ktorom sa bude odohrávať dej. Aj výroba alebo kúpa kostýmu je vo väčšine prípadov zodpovednosť účastníka. Táto časť prípravy sa teší veľkej obľube v komunite a radi pomáhajú nováčikom.

Počas hry[upraviť | upraviť zdroj]

Pred samotným začiatkom hry sa priamo na mieste konania zúčastnia hráči workshopov. Tie majú slúžiť na zopakovanie pravidiel a zároveň uľahčiť vcítenie sa do postavy.

Akcia má jasne stanovené priestorové (miestnosť, časť lesa) a časové ohraničenie. V rámci toho účastníci tvoria dej na základe motivácií postáv a interakcie s druhými hráčmi, pričom organizátori usmerňujú dianie na hre pomocou pravidiel a cudzích postáv (viď nižšie). Príklad diania môže byť hráč obchodník, ktorý prišiel vyjednať ochranu svojej karavany s hráčom šľachticom. Na mieste ale umrie cudzia postava krčmára a tretí hráč strážnik začne vyšetrovať vraždu.

Pravidlá na hre slúžia na:

  • simuláciu nerealizovateľného (napr. mágia, globálna ekonomika)
  • bezpečnosť hráčov (napr. mäkčenie zbraní, heslo "Červená stop" na okamžite prerušenie hry)
  • dramatické usmernenie (skoky v hernom čase na odohratie retrospektívnej scény, hlasný interný monológ na znázornenie vnútorného sveta postavy pre ostatných hráčov)

Cudzie postavy je výraz pre postavy, ktoré nestvárňujú hráči ale organizátori. Zvyčajne slúžia na posúvanie príbehu dopredu alebo ako súčasť pravidlovej mechaniky (napr. poštár na komunikáciu s postavami, ktoré sa nenachádzajú na hre).

Rôzne pohľady na LARP[upraviť | upraviť zdroj]

Spektrum LARPov, ktoré sa organizujú v našich končinách, je veľmi široké a jednotlivé hry môžu byť v mnohých ohľadoch navzájom odlišné. Líšiť sa môžu námetom, žánrom, masovosťou, dĺžkou trvania, hernými pravidlami alebo aj samotným prostredím hry.

LARPy je možné považovať za dramatickú, zážitkovú či pohybovú činnosť. Tieto prvky – rovnako ako nepopierateľné znaky hry, ktoré odlišujú LARP od divadla – sú zastúpené v každom jednom LARPe, ale ich miera a vyváženosť sa líši. Vzhľadom na to, že ide o relatívne mladú voľnočasovú aktivitu, neexistuje jasná definícia LARPu a jednotný názor naň.

Prínos LARPu pre hráča[upraviť | upraviť zdroj]

LARPy svojim hráčom prinášajú najmä zábavu a kreatívne využitie voľného času. Aj keď to nemusí byť zámerom, nepriamou formou podporujú tiež rozvoj osobnosti, schopnosť analyzovať a aplikovať vedomosti, zlepšujú komunikačné aj rétorické schopnosti a v bezpečnom prostredí hry vedú hráčov k prijímaniu zodpovednosti za svoje rozhodnutia a ich dôsledky.

Odraz[upraviť | upraviť zdroj]

Putovná konferencia Odraz vznikla v roku 2008 v Česku a podľa vzoru škandinávskej konferencie Knutepunkt vytvára zázemie pre výmenu skúseností a prehĺbenie všeobecnej informovanosti o LARPoch.

Zborníky sú voľne dostupné na stiahnutie a podávajú komplexný pohľad na problematiku LARPu:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]