Lačník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Lačník
Časti tenkého čreva

Lačník alebo jejunum (lat. jejunum) je stredný úsek tenkého čreva.

Je to svalová rúra pokrytá pobrušnicou a veľmi pohyblivo upevnená tenučkou duplikatúrou pobrušnice – okružím (mezentérium; lat. mesenterium) – k zadnej stene brušnej. Takýto spôsob upevnenia umožňuje tenkému črevu peristaltické pohyby, ktorými sa v ňom natrávenina (chýmus) premiešava a aborálne posúva. Cez okružie je tenké črevo bohato zásobované krvou, inervované a cez okružie odstupujú aj lymfatické cievy.

Lačník a bedrovník do seba plynulo prechádzajú a hranica medzi nimi nie je presná. Na rozdiel od bedrovníka sú kľučky lačníka v brušnej dutine vyššie a viac vpravo, je širší, má viac cirkulárnych krkiev a klkov, má len ojedinele lymfatické uzlíky na rozdiel od bedrovníka ktorý má v stene veľa lymfatických uzlíkov. Mŕtvola má zväčša lačník prázdny, v bedrovníku býva viac črevného obsahu.