Literárne dielo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Literárne dielo (iné názvy: skladba, literárna skladba, slovesná skladba) je umelecký výtvor, ktorého materiálom je jazyk; stojí na priesečníku dvoch radov - radu prejavov iných umení (napr. hudobná skladba, film, socha), s ktorými je späté dominanciou estetickej funkcie, a radu prejavov jazykových, ku ktorým patrí ako útvar slovesný.

Vďaka svojmu slovesnému charakteru je literárne dielo omnoho výraznejšie oznámením medzi svojim pôvodcom (autorom) a vnímateľom (čitateľom), než je to u diel iných umení: je budované z prvkov samých osebe komunikatívnych, t. j. z repertoáru najbežnejšieho prostriedku ľudskej komunikácie, prirodzeného jazyka. Stáva sa tak nielen súčasťou komunikačného procesu, v ktorom podobne ako diela iných umení sporostredkuje medzi svojim pôvodcom a vnímateľom, ale súčasne v sebe komunikačný proces zahrňuje: v jazykových vypovediach, ktoré literárne dielo vytvárajú, je realizovaný alebo implikovaný hovoriaci a vnímateľ fiktívny (rozprávač, lyrický subjekt, adresát ako súbor požadovaných schopností porozumenia), teda hovoriaci a vnímateľ s reálnym pôvodcom a čitateľom diela nestotožniteľný.

Literárne dielo v semiotike[upraviť | upraviť zdroj]

Literárne dielo je zvláštny druh znaku. Špecifickosť literárneho diela ako znaku spočíva v tom, že je schopné vyjadrovať určité významy (konotácie), ktoré stoja nad významom bezprostredne komunikovaným (sprostredkovaným, oznamovaným). Metafora označuje (denotuje) nejaký predmet alebo dej, ale zároveň obsahuje ďalší význam: básnický vzťah ku skutočnosti (konotácia). Možno ju definovať (vymedziť jej pojem) ako prenesenie významu určitého pojmu na iný pojem (resp. ako obrazné vyjadrenie všeobecného pojmu alebo použitie slova v prenesenom zmysle).

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.