Preskočiť na obsah

Litostratigrafia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Litostratigrafia je stratigrafická disciplína, ktorá sa zameriava na opis a systematické triedenie horninových sekvencií na základe ich litológie (hlavne opisu vonkajšieho vzhľadu hornín) a ich stratigrafických vzťahov.[1] Jedná sa hlavne o ich relatívnu stratigrafickú pozíciu voči okolitým horninovým celkom. Tieto vzťahy možno určiť pomocou geometrických a fyzikálnych okolností, ktoré určujú, ktoré vrstvy alebo horninové telesá sú staršie, a ktoré mladšie. Následne môžu byť horninové telesá kategorizované do systému litostratigrafických jednotiek ako členy, súvrstvia, skupiny atď.[2] Členenie na litostratigrafické jednotky má význam pri geologickom mapovaní, kedy môže pomôcť pri zjednodušení pochopenia geologickej stavby územia a tiež pri porovnávaní horninových sekvencií v širších regiónoch alebo rôznych častiach sveta. Litostratigrafia je základnou metódou stratigrafie.

Litostratigrafia sa opiera o základné poznatky geológie, petrológie a stratigrafie. Paleontologické nálezy majú pre litostratigrafiu význam iba v prípade, že sú využívané ako indikátory sedimentačného prostredia alebo ako horninotvorné fosílie tvoriace napr. lumachely[1]. Z hľadiska litológie môže byť dôležitý nielen vonkajší opis hornín, ich textúra, farba a zrnitosť, ale napríklad aj geofyzikálne vlastnosti odrážajúce litológiu hornín na karotážnych krivkách pri podpovrchovom vrtnom výskume.[3]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. a b Michalík, J. a kolektív, 2007: Stratigrafická príručka. Veda, Bratislava, 168 s.
  2. Nichols, G., 2009, Sedimentology and stratigraphy. Wiley-Blackwell, Chichester, 419 s.
  3. lithostratigraphy, Schlumberger Oilfield Glosary [online]. Schlumberger, 2014, [cit. 2014-09-01]. Dostupné online. (po anglicky)