Livius Andronicus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lucius Livius Andronicus (280 pred Kr.? – 200 pred Kr.?) bol grécko-rímsky dramatik a epický básnik, tvorca prvej rímskej drámy, ktorý preložil do latinčiny mnohé grécke literárne diela. Je považovaný za prvého rímskeho dramatika a epického básnika, ktorého vystúpením sa začínajú samostatné dejiny rímskej literárnej tvorby.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Andronicus (gr. Ανδρονικος) sa narodil pravdepodobne v gréckej kolónii Tarente (dnes Taranto v Taliansku). Do Ríma sa dostal ako vojnový zajatec v družine Livia Salinatora po skončení vojny medzi Rímom a Tarentom (272 pred Kr.). Po svojom prepustení prijal meno tejto rodiny (Livius) a stal sa prvým grammatikom v Ríme. Na žiadosť Rimanov napísal okolo r. 240 pred Kr. dve drámy, tragédiu a komédiu, určené na predvádzanie počas Rímskych hier. Išlo o prvú zaznamenanú divadelnú inscenáciu na pôde Ríma v rímskych dejinách. Roku 207 pred Kr. zložil partheneion k pocte bohyne Juno určený k verejnému prednesu počas náboženských slávností. V súvislosti s uvedeným zmieneného náboženského spevu sa dostala spolku hercov a básnikov, ktorý Andronicus v Ríme založil, verejná pocta – bol im pridelený Minervin chrám na Aventíne, kde mohli pôsobiť. Ide zároveň o posledný dochovaný záznam o Andronicovi.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Do dnešných čias sa z Andronicovho diela zachovalo asi 60 zlomkov prevažne v citácii neskorších literátov a grammatikov. Okrem dvoch hier, ktorých mená sa nedochovali, počas svojej literárnej kariéry napísal a preložil radu iných gréckych dramatických diel. Z nich poznáme názvy ôsmich tragédii – Achilles, Aegisthus, Aiax mastigophorus (Aiax nesúci bič), Equos Troianus (Trójsky kôň), Hermiona, Andromeda, Danae a Tereus – a jedinej komédie – Gladiolus (Mečík). Z kultovnej piesne zloženej roku 207 sa nám nedochoval žiaden zlomok.

Najvýznamnejším Andronicovym dielom je bezpochyby jeho Odusia, latinský preklad homérovej Odyssey v pôvodne latinskom saturnskom verši.

Odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.
  • ŠUBRT, Jiří. Římská literatura. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2005. 502 s. (Sborníky, slovníky, učební texty; zv. 26.) ISBN 80-7298-095-5. S. 12 – 14.