Zoznam konzulov Rímskej, Západorímskej a Byzantskej ríše

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tento zoznam rímskych konzulov (fasti consulares), z ktorých mnohí boli zároveň cisármi, tvoril základnú kostru rímskeho dejepisectva a tvorí základ datovania modernej rímskej archeológie, pretože podľa mien konzulov sa označovali roky. Mená oboch konzulov sa udávali v latinskom páde nazývanom ablatív, napr. Gn. Domitio C. Sosio consulibus znamená v roku 32 pred Kr. Spisovanie a vedenie zoznamov konzulov bolo úlohou kňazov.

Zoznamy pokrývajú 1 050 rokov od roku 509 pred Kr. (zosadenie posledného rímskeho kráľa a začiatok Rímskej republiky) do roku 541 po Kr., keď vo Východorímskej ríši posledný raz zvolili konzula. V samotnom Ríme (Západorímska ríša) volili konzula ešte 58 rokov po zániku Rímskej ríše (476 a zosadení posledného rímskeho cisára Romula Augusta).

V časoch krízy rímsky senát prijal uznesenie senatus consultum ultimum a konzuli museli vymenovať diktátora. Mal neobmedzenú moc v štáte a v armáde. Jeho vláda bola obmedzená na 6 mesiacov. Pridelený mu bol magister equitum, veliteľ jazdectva. Na špeciálne úlohy sa v niektorých rokoch vytváralo grémium (collegium) z desiatich úradníkov (decemvirát) so zvláštnymi splnomocneniami (napríklad v roku 450 pred Kr., Zákon dvanástich tabúľ). Okrem toho existovali roky, v ktorých sa namiesto konzulov dosadzovali vojenskí tribúni (napr. v roku 444 pred Kr.).

Historickosť údajov z prvých dvoch storočí republiky je sporná. Zdá sa, že historici najmä neskoršej rímskej republiky uskutočnili mnohé interpolácie, napríklad aby vyzdvihli dôležitosť svojej vlastnej rodiny. Väčšina vedcov vychádza z toho, že so skutočne bezpečnými údajmi možno počítať až od vpádu Galov (387 pred Kr.).

V roku 19 pred Kr. dal cisár Augustus na Forum Romanum postaviť víťazný oblúk so zoznamami konzulov (Fasti Capitolini) od počiatku a dal ich skontrolovať a opraviť osobitne zvolanou komisiou. Väčšina fragmentov tohto zoznamu sa našla v rokoch 1546/1547, znova ju dali dokopy a napokon roku 1586 umiestnili v Paláci konzervátorov na Kapitolskom vŕšku.

Skratky[upraviť | upraviť zdroj]

  • Imp. = Imperator (cisár);
  • dec. = decemviri (pozri hore);
  • trib. = (vojenský)tribún;
  • mag.equitum = magister equitum;
  • suff. = consul suffecti (títo konzuli boli vymenovaní za konzulov v priebehu funkčného roka po smrti alebo inom odchode ich predchodcov)
  • ostatné skratky sú – v rímskych dejinách veľmi bežné – skratky niektorých častí mien

Poznámka: Mená sú uvedené vždy v pôvodnom tvare, prípadné slovenské mená možno v niektorých prípadoch zistiť po presune myši na modrým vysvietené meno.

Zoznam[upraviť | upraviť zdroj]

6. storočie pred Kr.[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
509 L. Iunius Brutus L. Tarquinius Collatinus
suff. Sp. Lucretius Tricipitinus P. Valerius Poplicola
suff. M. Horatius Pulvillus
508 P. Valerius Poplicola II T. Lucretius Tricipitinus
507 P. Valerius Poplicola III M. Horatius Pulvillus II
506 Sp. Larcius Rufus (alebo Flavus) T. Herminius Aquilinus
505 M. Valerius Volusus P. Postumius Tubertus
504 P. Valerius Poplicola IV T. Lucretius Tricipitinus II
503 Agrippa Menenius Lanatus P. Postumius Tubertus II
502 Opiter Verginius Tricostus Sp. Cassius Vecellinus
501 Postumus Cominius Auruncus T. Larcius Flavus (alebo Rufus)

5. storočie pred Kr.[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
500 Ser. Sulpicius Camerinus Cornutus M'. Tullius Longus
499 T. Aebutius Helva C. (alebo P.) Veturius Geminus Cicurinus
498 Q. Cloelius Siculus T. Larcius Flavus (alebo Rufus) II
497 A. Sempronius Atratinus M. Minucius Augurinus
496 A. Postumius Albus Regillensis T. Verginius Tricostus Caeliomontanus
495 Ap. Claudius Sabinus Inregillensis P. Servilius Priscus Structus
494 A. Verginius Tricostus Caeliomontanus T. Veturius Geminus Cicurinus
493 Postumus Cominius Auruncus II Sp. Cassius Vecellinus II
492 T. Geganius Macerinus P. Minucius Augurinus
491 M. Minucius Augurinus II A. Sempronius Atratinus II
490 Q. Sulpicius Camerinus Cornutus Sp. Larcius Flavus (alebo Rufus) II
489 C. Iulius Iullus P. Pinarius Mamertinus Rufus
488 Sp. Nautius Rutilus Sex. Furius Medullinus Fusus
487 T. Sicinius Sabinus C. Aquillius Tuscus
486 Sp. Cassius Vecellinus III Proculus Verginius Tricostus Rutilus
485 Ser. Cornelius Maluginensis Q. Fabius Vibulanus
484 L. Aemilius Mamercus K. Fabius Vibulanus
483 M. Fabius Vibulanus L. Valerius Potitus
482 Q. Fabius Vibulanus II C. Iulius Iullus (II?)
481 K. Fabius Vibulanus II Sp. Furius Fusus
480 M. Fabius Vibulanus II Cn. Manlius Cincinnatus
479 K. Fabius Vibulanus III T. Verginius Tricostus Rutilus
478 L. Aemilius Mamercus II C. Servilius Structus Ahala
suff. Opiter Verginius Esquilinus
477 C. (alebo M.) Horatius Pulvillus T. Menenius Lanatus
476 A. Verginius Tricostus Rutilus Sp. Servilius Structus
475 P. Valerius Poplicola C. Nautius Rutilus
474 L. Furius Medullinus A. Manlius Vulso
473 L. Aemilius Mamercus III Vopiscus Iulius Iullus
472 L. Pinarius Mamercinus Rufus P. Furius Medullinus Fusus
471 Ap. Claudius Crassinus Inregillensis Sabinus T. Quinctius Capitolinus Barbatus
470 L. Valerius Potitus II Ti. Aemilius Mamercus
469 T. Numicius Priscus A. Verginius Caeliomontanus
468 T. Quinctius Capitolinus Barbatus II Q. Servilius Structus Priscus
467 Ti. Aemilius Mamercus II Q. Fabius Vibulanus
466 Q. Servilius (Structus) Priscus II Sp. Postumius Albus Regillensis
465 Q. Fabius Vibulanus II T. Quinctius Capitolinus Barbatus III
464 A. Postumius Albus Regillensis Sp. Furius Medulllinus Fusus
463 P. Servilius Priscus L. Aebutius Helva
462 L. Lucretius Tricipitinus T. Veturius Geminus Cicurinus
461 P. Volumnius Amintinus Gallus Ser. Sulpicius Camerinus Cornutus
460 P. Valerius Poplicola II C. Claudius (Crassus?) Inregillensis Sabinus
suff. L. Quinctius Cincinnatus
459 Q. Fabius Vibulanus III L. Cornelius Maluginensis Uritinus
458 C. Nautius Rutilus II M. Papirius Carventanus
suff. L. Minucius Esquilinus Augurinus
457 C. (alebo M.) Horatius Pulvillus II Q. Minucius Esquilinus
alebo L. Quinctius Cincinnatus II alebo M. Fabius Vibulanus
456 M. Valerius Maximus Lactuca Sp. Verginius Tricostus Caeliomontanus
455 T. Romilius Rocus Vaticanus C. Veturius Cicurinus
454 Sp. Tarpeius Montanus Capitolinus A. Aternius Varus Fontinalis
453 Sex. Quinctilius P. Curiatius Fistus Trigeminus
suff. Sp. Furius Medullinus Fusus II
452 T. Menenius Lanatus P. Sestius Capito(linus?) Vaticanus
451 Ap. Claudius Crassus Inregillensis Sabinus II T. Genucius Augurinus
Decemviri
Ap. Claudius Crassus Inregillensis Sabinus A. Manlius Vulso
T. Genucius Augurinus Ser. aleboP. Sulpicius Camerinus Cornutus
T. aleboSp. alebo L. Veturius Crassus Cicurinus P. Curiatius Fistus Trigeminus
P. Sestius Capito Vaticanus T. Romilius Rocus Vaticanus
C. Iulius Iullus Sp. Postumius Albus Regillensis
450 Decemviri
Ap. Claudius Crassus Inregillensis Sabinus Q. Poetilius Libo Visolus
M. Cornelius Maluginensis T. Antonius Merenda
M. Sergius Esquilinus K. Duillius Longus
L. Minucius Esquilinus Augurinus Sp. Oppius Cornicen
Q. Fabius Vibulanus M'. Rabuleius
449 Decemviri
Ap. Claudius Crassus Inregillensis Sabinus Q. Poetilius Libo Visolus
M. Cornelius Maluginensis T. Antonius Merenda
M. Sergius Esquilinus K. Duillius Longus
L. Minucius Esquilinus Augurinus Sp. Oppius Cornicen
Q. Fabius Vibulanus M'. Rabuleius
449 L. Valerius Potitus M. Horatius (Tu?)rrinus Barbatus
448 Lars (alebo Sp.) Herminius Coritinesanu T. Verginius Tricostus Caeliomontanus
447 M. Geganius Macerinus C. Iulius Iullus
446 T. Quinctius Capitolinus Barbatus IV Agrippa Furius Fusus
445 M. Genucius Augurinus C. (alebo Agrippa) Curtius Philo (alebo Chilo?)
444 TRIBUNI MILITUM
A. Sempronius Atratinus T. Cloelius Siculus
L. Atilius Luscus
L. Papirius Mugillanus L. Sempronius Atratinus
443 M. Geganius Macerinus II T. Quinctius Capitolinus Barbatus V
442 M. Fabius Vibulanus Postumus Aebutius Helva Cornicen
441 C. Furius Pacilus Fusus M'. (alebo M.) Papirius Crassus
440 Proculus Geganius Macerinus T. Menenius Lanatus II (alebo L. Menenius Lanatus)
439 Agrippa Menenius Lanatus T. Quinctius Capitolinus Barbatus VI
438 TRIBUNI MILITUM
Mam. Aemilius Macerinus L. (alebo C.) Iulius Iullus
L. Quinctius Cincinnatus
437 M. Geganius Macerinus III L. Sergius Fidenas
suff. M. Valerius Lactuca Maximus
436 L. Papirius Crassus M. Cornelius Maluginensis
435 C. Iulius Iullus II L. (alebo Proculus) Verginius Tricostus
434 C. Iulius Iullus III L. (alebo Proculus) Verginius Tricostus II
alebo M. Manlius Capitolinus (Vulso?) alebo Q. Sulpicius Camerinus Praetextatus
TRIBUNI MILITUM
Ser. Cornelius Cossus Q. Sulpicius Camerinus Praetextatus
M. Manlius Capitolinus (Vulso?)
433 TRIBUNI MILITUM
M. Fabius Vibulanus L. Sergius Fidenas
M. Folius Flaccinator
432 TRIBUNI MILITUM
L. Pinarius Mamercus Sp. Postumius Albus Regillensis
L. Furius Medullinus
431 T. Quinctius Poenus Cincinnatus C. (alebo Cn.) Iulius Mento
430 L. (alebo C.) Papirius Crassus (II?) L. Iulius Iullus
429 Hostus Lucretius Tricipitinus L. Sergius Fidenas II
428 A. Cornelius Cossus T. Quinctius Poenus Cincinnatus II
alebo L. Quinctius Cincinnatus II alebo A. Sempronius Atratinus
427 C. Servilius Structus Ahala L. Papirius Mugillanus
426 TRIBUNI MILITUM
T. Quinctius Poenus Cincinnatus M. Postumius Albinus Regillensis
C. Furius Pacilus Fusus A. Cornelius Cossus
425 TRIBUNI MILITUM
A. Sempronius Atratinus L. Furius Medullinus
L. Quinctius Cincinnatus L. Horatius Barbatus
424 TRIBUNI MILITUM
Ap. Claudius Crassus L. Sergius Fidenas
Sp. Nautius Rutilus Sex. Iulius Iullus
423 C. Sempronius Atratinus Q. Fabius Vibulanus
422 TRIBUNI MILITUM
L. Manlius Capitolinus L. Papirius Mugillanus
Q. Antonius Merenda
421 Cn. (alebo N.) Fabius Vibulanus T. Quinctius Capitolinus Barbatus
420 TRIBUNI MILITUM
L. Quinctius Cincinnatus
(
alebo T. Quinctius Poenus Cincinnatus)
M. Manlius Vulso
L. Furius Medullinus A. Sempronius Atratinus
419 TRIBUNI MILITUM
Agrippa Menenius Lanatus Sp. Nautius Rutilus
P. Lucretius Tricipitinus C. Servilius Axilla
418 TRIBUNI MILITUM
L. Sergius Fidenas C. Servilius Axilla
M. Papirius Mugillanus
417 TRIBUNI MILITUM
P. Lucretius Tricipitinus Agrippa Menenius Lanatus
Sp. Rutilius Crassus (alebo Sp. Veturius Crassus Cicurinus) C. Servilius Axilla (alebo Structus)
416 TRIBUNI MILITUM
A. Sempronius Atratinus Q. Fabius Vibulanus
M. Papirius Mugillanus Sp. Nautius Rutilus
415 TRIBUNI MILITUM
P. Cornelius Cossus N. (alebo M.?) Fabius Vibulanus
C. Valerius Potitus Volusus Q. Quinctius Cincinnatus
414 TRIBUNI MILITUM
Cn. Cornelius Cossus Q. Fabius Vibulanus
L. Valerius Potitus P. Postumius Albinus Regillensis
413 A. (alebo M.?) Cornelius Cossus L. Furius Medullinus
412 Q. Fabius Ambustus Vibulanus C. Furius Pacilus
411 M. Papirius Mugillanus (alebo Atratinus?) Sp. (alebo C.) Nautius Rutilus
410 M'. Aemilius Mamercinus C. Valerius Potitus Volusus
409 Cn. Cornelius Cossus L. Furius Medullinus II
408 TRIBUNI MILITUM
C. Iulius Iullus C. Servilius Ahala
P. Cornelius Cossus
407 TRIBUNI MILITUM
L. Furius Medullinus N. (alebo Cn.) Fabius Vibulanus
C. Valerius Potitus Volusus C. Servilius Ahala
406 TRIBUNI MILITUM
P. Cornelius Rutilus Cossus N. (alebo Cn.) Fabius Ambustus
Cn. Cornelius Cossus L. Valerius Potitus
405 TRIBUNI MILITUM
T Quinctius Capitolinus Barbatus A Manlius Vulso Capitolinus
Q Quinctius Cincinnatus L. Furius Medullinus
C. Iulius Iullus M'. Aemilius Mamercinus (alebo Mamercus)
404 TRIBUNI MILITUM
C. Valerius Potitus Volusus Cn. Cornelius Cossus
M'. Sergius Fidenas K. Fabius Ambustus
P. Cornelius Maluginensis Sp. Nautius Rutilus
403 TRIBUNI MILITUM
M'. Aemilius Mamercinus (alebo Mamercus) M. Quinctilius Varus
L. Valerius Potitus L. Iulius Iullus
Ap. Claudius Crassus Inregillensis M. Furius Fusus
402 TRIBUNI MILITUM
C. Servilius Ahala Q. Sulpicius Camerinus Cornutus
Q. Servilius Fidenas A. Manlius Vulso Capitolinus
L. Verginius Tricostus Esquilinus M'. Sergius Fidenas
401 TRIBUNI MILITUM
L. Valerius Potitus Cn. Cornelius Cossus
M. Furius Camillus K. Fabius Ambustus
M'. Aemilius Mamercinus (alebo Mamercus) L. Iulius Iullus

4. storočie pred Kr.[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
400 TRIBUNI MILITUM
P. Licinius Calvus Esquilinus P. Maelius Capitolinus
P. Manlius Vulso Sp. Furius Medullinus
L. Titinius Pansa Saccus L. Publilius Philo Vulscus
399 TRIBUNI MILITUM
Cn. Genucius Augurinus C. Duillius Longus
L. Atilius Priscus M. Veturius Crassus Cicurinus
M. Pomponius Rufus Volero Publilius Philo
398 TRIBUNI MILITUM
L. Valerius Potitus L. Furius Medullinus
M. Valerius Lactucinus Maximus Q. Servilius Fidenas
M. Furius Camillus Q. Sulpicius Camerinus Cornutus
397 TRIBUNI MILITUM
L. Iulius Iullus A. Postumius Albinus Regillensis
L. Furius Medullinus P. Cornelius Maluginensis
L. Sergius Fidenas A. Manlius Vulso Capitolinus
396 TRIBUNI MILITUM
L. Titinius Pansa Saccus Q. Manlius Vulso Capitolinus
P. Licinius Calvus Esquilinus Cn. Genucius Augurinus
P. Maelius Capitolinus L. Atilius Priscus
395 TRIBUNI MILITUM
P. Cornelius Cossus L. Furius Medullinus
P. Cornelius Scipio Q. Servilius Fidenas
K. Fabius Ambustus M. Valerius Lactucinus Maximus
394 TRIBUNI MILITUM
M. Furius Camillus L. Valerius Poplicola
L. Furius Medullinus Sp. Postumius Albinus Regillensis
C. Aemilius Mamercinus P. Cornelius (Cossus?)
393 L. Valerius Potitus P. (alebo Ser.) Cornelius Maluginensis
suff. L. Lucretius Tricipitinus Flavus Ser. Sulpicius Camerinus
392 L. Valerius Potitus II M. Manlius Capitolinus
391 TRIBUNI MILITUM
L. Lucretius Tricipitinus Flavus L. Furius Medullinus
Ser. Sulpicius Camerinus Agrippa Furius Fusus
L. alebo M. Aemilius Mamercinus C. Aemilius Mamercinus
390 TRIBUNI MILITUM
Q. Fabius Ambustus Q. Sulpicius Longus
K. Fabius Ambustus Q. Servilius Fidenas
N. Fabius Ambustus P. Cornelius Maluginensis
389 TRIBUNI MILITUM
L. Valerius Poplicola A. Manlius Capitolinus
L. Verginius Tricostus L. Aemilius Mamercinus
P. Cornelius L. Postumius Albinus Regillensis
388 TRIBUNI MILITUM
T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus Q. Servilius Fidenas
L. Iulius Iullus L. Aquilius Corvus
L. Lucretius Flavus Tricipitinus Ser. Sulpicius Rufus
387 TRIBUNI MILITUM
L. Papirius Cursor Cn. Sergius Fidenas Coxo
L. Aemilius Mamercinus Licinius Menenius Lanatus
L. Valerius Poplicola
386 TRIBUNI MILITUM
M. Furius Camillus Ser. Cornelius Maluginensis
Q. Servilius Fidenas L. Quinctius Cincinnatus
L. Horatius Pulvillus P. Valerius Potitus Poplicola
385 TRIBUNI MILITUM
A. Manlius Capitolinus P. Cornelius
T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus L. Papirius Cursor
L. Quinctius Cincinnatus Capitolinus Cn. Sergius Fidenas Coxo
384 TRIBUNI MILITUM
Ser. Cornelius Maluginensis P. Valerius Potitus Poplicola
M. Furius Camillus Ser. Sulpicius Rufus
C. Papirius Crassus T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus
383 TRIBUNI MILITUM
L. Valerius Poplicola A. Manlius Capitolinus
Ser. Sulpicius Rufus L. Lucretius Flavus Tricipitinus
L. Aemilius Mamercinus M. Trebonius
382 TRIBUNI MILITUM
Sp. Papirius Crassus L. Papirius Mugillanus
Ser. Cornelius Maluginensis Q. Servilius Fidenas
C. Sulpicius Camerinus L. Aemilius Mamercinus
381 TRIBUNI MILITUM
M. Furius Camillus A. Postumius Albinus Regillensis
L. Postumius Albinus Regillensis L. Furius Medullinus
L. Lucretius Tricipitinus Flavus M. Fabius Ambustus
380 TRIBUNI MILITUM
L. Valerius Poplicola P. Valerius Potitus Poplicola
Ser. Cornelius Maluginensis Licinus Menenius Lanatus
C. Sulpicius Peticus L. Aemelius Mamercinus
Cn. Sergius Fidenas Coxo Ti. Papirius Crassus
L. Papirius Mugillanus
379 TRIBUNI MILITUM
P. Manlius Capitolinus C. Manlius (Capitolinus?)
L. Iulius Iullus C. Sextilius
M. Albinius L. Antistius
P. Trebonius C. Erenucius?
378 TRIBUNI MILITUM
Sp. (alebo L.) Furius (Medullinus?) Q. Servillius Fidenas
Licinus Menenius Lanatus P. Cloelius Siculus
M. Horatius (Pulvillus?) L. Geganius Macerinus
377 TRIBUNI MILITUM
L. Aemilius Mamercinus P. Valerius Potitus Poplicola
C. Veturius Crassus Cicurinus Ser. Sulpicius Rufus (alebo Praetextatus)
L. Quinctius Cincinnatus C. Quinctius Cincinnatus
376 TRIBUNI MILITUM
L. Papirius Mugillanus (alebo Crassus) Licinus Menenius Lanatus
Ser. Cornelius Maluginensis Ser. Sulpicius Praetextatus
375 Keine kurulischen Beamten
374 Keine kurulischen Beamten
373 Keine kurulischen Beamten
372 Keine kurulischen Beamten
371 Keine kurulischen Beamten
370 TRIBUNI MILITUM
A. Manlius Capitolinus L. Furius Medullinus
Ser. Sulpicius Praetextatus Ser. Cornelius Maluginensis
C. Valerius Potitus P. Valerius Potitus Poplicola
369 TRIBUNI MILITUM
Q. Servilius Fidenas C. Veturius Crassus Cicurinus
A. Cornelius Cossus M. Cornelius Maluginensis
Q. Quinctius Cincinnatus M. Fabius Ambustus
368 TRIBUNI MILITUM
Ser. Cornelius Maluginensis Ser. Sulpicius Praetextatus
Sp. Servilius Structus T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus
L. Papirius Crassus L. Veturius Crassus Cicurinus
367 TRIBUNI MILITUM
A. Cornelius Cossus M. Cornelius Maluginensis
M. Geganius Macerinus P. Manlius Capitolinus
L. Veturius Crassus Cicurinus P. Valerius Potitus Poplicola
366 L. Aemilius Mamercinus L. Sextius Sextinus Lateranus
365 L. Genucius Aventinensis Q. Servilius Ahala
364 C. Sulpicius Peticus C. Licinius Stolo (alebo Calvus)
363 Cn. Genucius Aventinensis L. Aemilius Mamercinus II
362 Q. Servilius Ahala II L. Genucius Aventinensis II
361 C. Licinius Calvus (alebo Stolo) C. Sulpicius Peticus II
360 M. Fabius Ambustus C. Poetelius Libo Visolus (alebo Balbus)
359 M. Popillius Laenas Cn. Manlius Capitolinus Imperiosus
358 C. Fabius Ambustus C. Plautius Proculus
357 C. Marcius Rutilus Cn. Manlius Capitolinus Imperiosus (II?)
356 M. Fabius Ambustus II M. Popillius Laenas II
355 C. Sulpicius Peticus III M. Valerius Poplicola
354 M. Fabius Ambustus III T. Quinctius Pennus Capitolinus Crispinus
? M. Popillius Laenas (III?)
353 C. Sulpicius Peticus IV M. Valerius Poplicola II
352 P. Valerius Poplicola C. Marcius Rutilus II
351 C. Sulpicius Peticus V T. Quinctius Capitolinus Crispinus II
350 M. Popillius Laenas (V?) L. Cornelius Scipio
L. Furius Camillus dictator P. Cornelius Scipio magister equitum
349 L. Furius Camillus Ap. Claudius Crassus Inregillensis
M. Aemilius ? T. Quinctius ?
T. Manlius Torquatus Imperiosus dictator A. Cornelius Cossus Arvina magister equitum
348 M. Valerius Corvus M. Popillius Laenas (V?)
347 C. Plautius Venno (alebo Venox) T. Manlius Imperiosus Torquatus
346 M. Valerius Corvus II C. Poetelius Libo Visolus II
345 M. Fabius Dorsuo Ser. Sulpicius Camerinus Rufus
L. Furius Camillus dictator Cn. Manlius Capitolinus Imperiosus magister equitum
344 C. Marcius Rutilus III T. Manlius Imperiosus Torquatus II
P. Valerius Poplicola dictator Q. Fabius Ambustus magister equitum
343 M. Valerius Corvus III A. Cornelius Cossus Arvina
342 Q. Servilius Ahala III C. Marcius Rutilus IV
M. Valerius Corvus dictator L. Aemilius Mamercinus Privernas magister equitum
341 C. Plautius Venno (alebo Venox) II L. Aemilius Mamercinus Privernas
340 T. Manlius Imperiosus Torquatus III P. Decius Mus
L. Papirius Crassus dictator L. Papirius Cursor magister equitum
339 Ti. Aemilius Mamercinus Q. Publilius Philo
Q. Publilius Philo dictator D. Iunius Brutus Scaeva magister equitum
338 L. Furius Camillus C. Maenius
337 C. Sulpicius Longus P. Aelius Paetus
C. Claudius Crassus Inregillensis dictator C. Claudius Hortator magister equitum
336 L. Papirius Crassus K. Duillius
335 M. Atilius Regulus Calenus M. Valerius Corvus IV
334 Sp. Postumius Albinus Caudinus T. Veturius Calvinus
333 P. Cornelius Rufinus dictator M. Antonius magister equitum
332 Cn. Domitius Calvinus A. Cornelius Cossus Arvina II
331 C. Valerius Potitus M. Claudius Marcellus
330 L. Papirius Crassus II L. Plautius Venno (alebo Venox)
329 L. Aemilius Mamercinus Privernas II C. Plautius Decianus
328 C. Plautius Decianus II P. Cornelius Scapula
alebo C. Plautius Proculus alebo P. Cornelius Scipio Barbatus
327 L. Cornelius Lentulus Q. Publilius Philo II
326 C. Poetelius Libo Visolus III L. Papirius Cursor
325 L. Furius Camillus II D. Iunius Brutus Scaeva
324 L. Papirius Cursor dictator Q. Fabius Maximus Rullianus magister equitum
323 C. Sulpicius Longus II Q. Aulius Cerretanus
322 Q. Fabius Maximus Rullianus L. Fulvius Curvus
321 T. Veturius Calvinus II Sp. Postumius Albinus Caudinus II
320 L. Papirius Cursor II Q. Publilius Philo III
319 L. Papirius Cursor III Q. Aulius Cerretanus II
318 M. Folius Flaccinator L. Plautius Venno (alebo Venox)
317 C. Iunius Bubulcus Brutus Q. Aemilius Barbula
316 Sp. Nautius Rutilus M. Popillius Laenas
315 L. Papirius Cursor IV Q. Publilius Philo IV
314 M. Poetelius Libo C. Sulpicius Longus III
313 L. Papirius Cursor V C. Iunius Bubulcus Brutus II
312 M. Valerius Maximus Corvinus P. Decius Mus
311 C. Iunius Bubulcus Brutus III Q. Aemilius Barbula II
310 Q. Fabius Maximus Rullianus II C. Marcius Rutilus Censorinus
309 L. Papirius Cursor dictator C. Iunius Bubulcus Brutus magister equitum
308 P. Decius Mus II Q. Fabius Maximus Rullianus
307 Ap. Claudius Caecus L. Volumnius Flamma Violens
306 Q. Marcius Tremulus P. Cornelius Arvina
305 L. Postumius Megellus Ti. Minucius Augurinus
suff. M. Fulvius Curvus Paetinus
304 P. Sempronius Sophus P. Sulpicius Saverrio
303 Ser. Cornelius Lentulus L. Genucius Aventinensis
302 M. Livius Denter M. Aemilius Paullus
301 M. Valerius Maximus Corvus dictator Q. Fabius Maximus Rullianus magister equitum
M. Aemilius Paullus magister equitum

3. storočie pred Kr.[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
300 M. Valerius Maximus Corvus V Q. Appuleius Pansa
299 M. Fulvius Paetinus T. Manlius Torquatus
suff. M. Valerius Maximus Corvus VI
298 L. Cornelius Scipio Barbatus Cn. Fulvius Maximus Centumalus
297 Q. Fabius Maximus Rullianus IV P. Decius Mus III
296 L. Voluminus Flamma Violens II Ap. Claudius Caecus II
295 Q. Fabius Maximus Rullianus V P. Decimus Mus IV
294 L. Postumius Megellus II M. Atilius Regulus
293 L. Papirius Cursor Sp. Carvilius Maximus
292 Q. Fabius Maximus Gurges D. Iunius Brutus Scaeva
291 L. Postumius Megellus III C. Iunius Bubulcus Brutus
290 P. Cornelius Rufinus M' Curius Dentatus
289 M. Valerius Maximus Corvinus II Q. Caedicius Noctua
288 Q. Marcius Tremulus II P. Cornelius Arvina II
287 M. Claudius Marcellus C. Nautius Rutilus
286 M. Valerius Maximus (Potitus?) (III?) C. Aelius Paetus
285 C. Claudius Canina M. Aemilius Lepidus
284 C. Servilius Tucca L. Caecilius Metellus Denter
283 P. Cornelius Dolabella Cn. Domitius Calvinus Maximus
282 C. Fabricius Luscinus Q. Aemilius Papus
281 L. Aemilius Barbula Q. Marcius Philippus
280 P. Valerius Laevinus Ti. Coruncanius
279 P. Sulpicius Saverrio P. Decius Mus
278 C. Fabricius Luscinus II Q. Aemilius Papus II
277 P. Cornelius Rufinus II C. Iunius Bubulcus Brutus II
276 Q. Fabius Maximus Gurges II C. Genucius Clepsina
275 M' Curius Dentatus II L. Cornelius Lentulus Caudinus
274 M' Curius Dentatus III Ser. Cornelius Merenda
273 C. Fabius Licinus C. Claudius Canina II
272 L. Papirius Cursor II Sp. Carvilius Maximus II
271 K. Quinctius Claudus L. Genucius Clepsina
270 C. Genucius Clepsina II Cn. Cornelius Blasio
269 Q. Ogulnius Gallus C. Fabius Pictor
268 P. Sempronius Sophus Ap. Claudius Russus
267 M. Atilius Regulus L. Iulius Libo
266 D. Iunius Pera N. Fabius Pictor
265 Q. Fabius Maximus Gurges (III?) L. Mamilius Vitulus
264 Ap. Claudius Caudex M. Fulvius Flaccus
263 M' Valerius Maximus Mesalla M' Otacilius Crassus
262 L. Postumius Megellus Q. Mamilius Vitulus
261 L. Valerius Flaccus T. Otacilius Crassus
260 Cn. Cornelius Scipio Asina C. Duilius
259 L. Cornelius Scipio C. Aquillius Florus
258 A. Atilius Caiatinus C. Sulpicius Paterculus
257 C. Atilius Regulus Cn. Cornelius Blasio II
256 L. Manlius Vulso Longus Q. Caedicius
suff. M. Atilius Regulus II
255 Ser. Fulvius Paetinus Nobilior M. Aemilius Paullus
254 Cn. Cornelius Scipio Asina II A. Atilius Caiatinus II
253 Cn. Servilius Caepio C. Sempronius Blaesus
252 C. Aurelius Cotta P. Servilius Geminus
251 L. Caecilius Metellus C. Furius Pacilus
250 C. Atilius Regulus II L. Manlius Vulso Longus II
249 P. Claudius Pulcher L. Iunius Pullus
248 C. Aurelius Cotta II P. Servilius Geminus II
247 L. Caecilius Metellus II N. Fabius Buteo
246 M' Otacilius Crassus II M. Fabius Licinus
245 M. Fabius Buteo C. Atilius Bulbus
244 A. Manlius Torquatus Atticus C. Sempronius Blaesus II
243 C. Fundanius Fundulus C. Sulpicius Gallus
242 Q. Lutatius Catulus A. Postumius Albinus
241 A. Manlius Torquatus Atticus II Q. Lutatius Cerco
240 C. Claudius Centho M. Sempronius Tuditanus
239 C. Mamilius Turrinus Q. Valerius Falto
238 Ti. Sempronius Gracchus P. Valerius Falto
237 L. Cornelius Lentulus Caudinus Q. Fulvius Flaccus
236 P. Cornelius Lentulus Caudinus C. Licinius Varus
235 T. Manlius Torquatus C. Atilius Bulbus II
234 L. Postumius Albinus Sp. Carvilius Maximus Ruga
233 Q. Fabius Maximus Verrucosus M'. Pomponius Matho
232 M. Aemilius Lepidus M. Puiblicius Malleolus
231 M. Pomponius Matho C. Papirius Maso
230 M. Aemilius Barbula M. Iunius Pera
229 L. Postumius Albinus II Cn. Fulvius Centumalus
228 Sp. Carvilius Maximus Ruga II Q. Fabius Maximus Verrucosus II
227 P. Valerius Flaccus M. Atilius Regulus
226 M. Valerius Maximus Messalla L. Apustius Fullo
225 L. Aemilius Papus C. Atilius Regulus
224 T. Manlius Torquatus II Q. Fulvius Flaccus II
223 C. Flaminius P. Furius Philus
222 M. Claudius Marcellus Cn. Cornelius Scipio Calvus
221 P. Cornelius Scipio Asina M. Minucius Rufus
suff. M. Aemilius Lepidus
220 M. Valerius Laevinus Q. Mucius Scaevola
C. Lutatius Catulus L. Veturius Philo
219 L. Aemilius Paullus M. Livius Salinator
218 P. Cornelius Scipio Ti. Sempronius Longus
217 Cn. Servilius Geminus C. Flaminius II
suff. M. Atilius Regulus
216 C. Terentius Varro L. Aemilius Paullus
215 L. Postumius Albinus III Ti. Sempronius Gracchus
suff. M. Claudius Marcellus II
suff. Q. Fabius Maximus Verrucosus III
214 Q. Fabius Maximus Verrucosus IV M. Claudius Marcellus III
213 Q. Fabius Maximus Ti. Sempronius Gracchus II
212 Q. Fulvius Flaccus III Ap. Claudius Pulcher
211 Cn. Fulvius Centumalus Maximus P. Sulpicius Galba Maximus
210 M. Claudius Marcellus IV M. Valerius Laevinus (II?)
209 Q. Fabius Maximus Verrucosus V Q. Fulvius Flaccus IV
208 M. Claudius Marcellus V T. Quinctius Crispinus
207 C. Claudius Nero M. Livius Salinator II
206 L. Veturius Philo Q. Caecilius Metellus
205 P. Cornelius Scipio Africanus P. Licinius Crassus Dives
204 M. Cornelius Cethegus P. Sempronius Tuditanus
203 Cn. Servilius Caepio C. Servilius Geminus
202 M. Servilius Pulex Geminus Ti. Claudius Nero
201 Cn. Cornelius Lentulus P. Aelius Paetus

2. storočie pred Kr.[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
200 P. Sulpicius Galba Maximus II C. Aurelius Cotta
199 L. Cornelius Lentulus P. Villius Tappulus
198 Sex. Aelius Paetus Catus T. Quinctius Flamininus
197 C. Cornelius Cethegus Q. Minucius Rufus
196 L. Furius Purpurio M. Claudius Marcellus
195 L. Valerius Flaccus M. Porcius Cato
194 P. Cornelius Scipio Africanus II Ti. Sempronius Longus
193 L. Cornelius Merula Q. Minucius Thermus
192 L. Quinctius Flamininus Cn. Domitius Ahenobarbus
191 P. Cornelius Scipio Nasica M' Acilius Glabrio
190 L. Cornelius Scipio Asiaticus C. Laelius
189 M. Fulvius Nobilior Cn. Manlius Vulso
188 M. Valerius Messalla C. Livius Salinator
187 M. Aemilius Lepidus C. Flaminius
186 Sp. Postumius Albinus Q. Marcius Philippus
185 Ap. Claudius Pulcher M. Sempronius Tuditanus
184 P. Claudius Pulcher L. Porcius Licinus
183 M. Claudius Marcellus Q. Fabius Labeo
182 Cn. Baebius Tamphilus L. Aemilius Paullus
181 P. Cornelius Cethegus M. Baebius Tamphilus
180 A. Postumius Albinus Luscus C. Calpurnius Piso
suff. Q. Fulvius Flaccus
179 Q. Fulvius Flaccus L. Manlius Acidinus Fulvianus
178 M. Iunius Brutus A. Manlius Vulso
177 C. Claudius Pulcher Ti. Sempronius Gracchus
176 Cn. Cornelius Scipio Hispallus Q. Petillius Spurinus
suff. C. Valerius Laevinus
175 P. Mucius Scaevola M. Aemilius Lepidus II
174 Sp. Postumius Albinus Paullulus Q. Mucius Scaevola
173 L. Postumius Albinus M. Popillius Laenas
172 C. Popillius Laenas P. Aelius Ligus
171 P. Licinius Crassus C. Cassius Longinus
170 A. Hostilius Mancinus A. Atilius Serranus
169 Q. Marcius Philippus II Cn. Servilius Caepio
168 L. Aemilius Paulus Macedonicus II C. Licinius Crassus
167 Q. Aelius Paetus M. Iunius Pennus
166 M. Claudius Marcellus C. Sulpicius Galus
165 T. Manlius Torquatus Cn. Octavius
164 A. Manlius Torquatus Q. Cassius Longinus
163 Ti. Sempronius Gracchus II M'. Iuventius Thalna
162 P. Cornelius Scipio Nasica Corculum C. Marcius Figulus
suff. P. Cornelius Lentulus Cn. Domitius Ahenobarbus
161 M. Valerius Messalla C. Fannius Strabo
160 L. Anicius Gallus M. Cornelius Cethegus
159 Cn. Cornelius Dolabella M. Fulvius Nobilior
158 M. Aemilius Lepidus C. Popillius Laenas II
157 Sex. Iulius Caesar L. Aurelius Orestes
156 L. Cornelius Lentulus Lupus C. Marcius Figulus II
155 P. Cornelius Scipio Nasica Corculum II M. Claudius Marcellus II
154 Q. Opimius L. Postumius Albinus
suff. M'. Acilius Glabrio
153 Q. Fulvius Nobilior T. Annius Luscus
152 M. Claudius Marcellus III L. Valerius Flaccus
151 L. Licinius Lucullus A. Postumius Albinus
150 T. Quinctius Flaminus M'. Acilius Balbus
149 L. Marcius Censorinus M'. Manilius
148 Sp. Postumius Albinus Magnus L. Calpurnius Piso
147 P. Cornelius Scipio Africanus Aemilianus C. Livius Drusus
146 Cn. Cornelius Lentulus L. Mummius Achaicus
145 Q. Fabius Maximus Aemilianus L. Hostilius Mancinus
144 Ser. Sulpicius Galba L. Aurelius Cotta
143 Ap. Claudius Pulcher Q. Caecilius Metellus Macedonicus
142 L. Caecilius Metellus Calvus Q. Fabius Maximus Servilianus
141 Cn. Servilius Caepio Q. Pompeius
140 C. Laelius Sapiens Q. Servilius Caepio
139 Cn. Calpurnius Piso M. Popillius Laenas
138 P. Cornelius Scipio Nasica Serapio D. Iunius Brutus Callaicus
137 M. Aemilius Lepidus Porcina C. Hostilius Mancinus
136 L. Furius Philus Sex. Atilius Serranus
135 Ser. Fulvius Flaccus Q. Calpurnius Piso
134 P. Cornelius Scipio Africanus Aemilianus II C. Fulvius Flaccus
133 P. Mucius Scaevola L. Calpurnius Piso Frugi
132 P. Popillius Laenas P. Rupilius
131 P. Licinius Crassus Dives Mucianus L. Valerius Flaccus
130 L. Cornelius Lentulus M. Perperna
suff. Ap. Claudius Pulcher
129 C. Sempronius Tuditanus M'. Aquillius
128 Cn. Octavius T. Annius Rufus
127 L. Cassius Longinus Ravilla L. Cornelius Cinna
126 M. Aemilius Lepidus L. Aurelius Orestes
125 M. Plautius Hypsaeus M. Fulvius Flaccus
124 C. Cassius Longinus C. Sextius Calvinus
123 Q. Caecilius Metellus Baliaricus T. Quinctius Flaminius
122 Cn. Domitius Ahenobarbus C. Fannius
121 L. Opimius Q. Fabius Maximus Allobrigicus
120 P. Manilius C. Papirius Carbo
119 L. Caecilius Metellus Delmaticus L. Aurelius Cotta
118 M. Porcius Cato Q. Marcius Rex
117 L. Caecilius Metellus Diadematus Q. Mucius Scaevola Augur
116 C. Licinius Geta Q. Fabius Maximus Eburnus
115 M. Aemilius Scaurus M. Caecilius Metellus
114 M' Acilius Balbus C. Porcius Cato
113 C. Caecilius Metellus Caprarius Cn. Papirius Carbo
112 M. Livius Drusus L. Calpurnius Piso Caesoninus
111 P. Cornelius Scipio Nasica Serapio L. Calpurnius Bestia
110 M. Minucius Rufus Sp. Postumius Albinus
109 Q. Caecilius Metellus Numidicus M. Iunius Silanus
108 Ser. Sulpicius Galba Q. alebo L. Hortensius
suff. M. Aurelius Scaurus
107 L. Cassius Longinus Ravilla C. Marius
106 Q. Servilius Caepio C. Atilius Serranus
105 P. Rutilius Rufus Cn. Mallius Maximus
104 G. Marius II C. Flavius Fimbria
103 G. Marius III L. Aurelius Orestes
102 G. Marius IV Q. Lutatius Catulus
101 G. Marius V M'. Aquiliius

1. storočie pred Kr.[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
100 C. Marius VI L. Valerius Flaccus
99 M. Antonius A. Postumius Albinus
98 Q. Caecilius Metellus Nepos T. Didius
97 Cn. Cornelius Lentulus P. Licinius Crassus
96 Cn. Domitius Ahenobarbus C. Cassius Longinus
95 L. Licinius Crassus Q. Mucius Scaevola
94 C. Coelius Caldus L. Domitius Ahenobarbus
93 C. Valerius Flaccus M. Herennius
92 C. Claudius Pulcher M. Perperna
91 L. Marcius Philippus Sex. Iulius Caesar
90 L. Iulius Caesar P. Rutilius Lupus
89 Cn. Pompeius Strabo L. Porcius Cato
88 L. Cornelius Sulla Felix Q. Pompeius Rufus
87 Cn. Octavius L. Cornelius Cinna
suff. L. Cornelius Merula
86 L. Cornelius Cinna II C. Marius VII
suff. L. Valerius Flaccus
85 L. Cornelius Cinna III Cn. Papirius Carbo
84 Cn. Papirius Carbo II L. Cornelius Cinna IV
83 L. Cornelius Scipio Asiaticus C. Norbanus
82 C. Marius Cn. Papirius Carbo III
L. Cornelius Sulla Felix dictator L. Valerius Flaccus magister equitum
81 M. Tullius Decula Cn. Cornelius Dolabella
L. Cornelius Sulla Felix dictator L. Valerius Flaccus magister equitum
80 L. Cornelius Sulla Felix II Q. Caecilius Metellus Pius
L. Cornelius Sulla Felix dictator L. Valerius Flaccus magister equitum
79 P. Servilius Vatia Isauricus Ap. Claudius Pulcher
L. Cornelius Sulla Felix dictator L. Valerius Flaccus magister equitum
78 M. Aemilius Lepidus Q. Lutatius Catulus
77 D. Iunius Brutus Mam. Aemilius Lepidus Livianus
76 Cn. Octavius C. Scribonius Curio
75 L. Octavius C. Aurelius Cotta
74 L. Licinius Lucullus M. Aurelius Cotta
73 M. Terentius Varro Lucullus C. Cassius Longinus
72 L. Gellius Publicola Cn. Cornelius Lentulus Clodianus
71 P. Cornelius Lentulus Sura Cn. Aufidius Orestes
70 Cn. Pompeius Magnus M. Licinius Crassus Dives
69 Q. Hortensius Hortalus Q. Caecilius Metellus Creticus
68 L. Caecilius Metellus Q. Marcius Rex
67 C. Calpurnius Piso M'. Acilius Glabrio
66 M'. Aemilius Lepidus L. Volcatius Tullus
65 L. Aurelius Cotta L. Manlius Torquatus
64 L. Iulius Caesar C. Marcius Figulus
63 Cicero C. Antonius Hibrida
62 D. Iunius Silanus L. Licinius Murena
61 M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus M. Valerius Messalla Niger
60 Q. Caecilius Metellus Celer L. Afranius
59 C. Iulius Caesar M. Calpurnius Bibulus
58 L. Calpurnius Piso Caesoninus A. Gabinius
57 P. Cornelius Lentulus Spinther Q. Caecilius Metellus Nepos
56 Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus L. Marcius Philippus
55 Cn. Pompeius Magnus II M. Licinius Crassus Dives II
54 L. Domitius Ahenobarbus Ap. Claudius Pulcher
53 Cn. Domitius Calvinus M. Valerius Messalla Rufus
52 Cn. Pompeius Magnus III Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica
51 Ser. Sulpicius Rufus M. Claudius Marcellus
50 L. Aemilius Lepidus Paullus C. Claudius Marcellus
49 C. Claudius Marcellus L. Cornelius Lentulus Crus
C. Iulius Caesar dictator ohne magister equitum
48 C. Iulius Caesar II P. Servilius Vatia Isauricus
C. Iulius Caesar dictator M. Antonius magister equitum
47 Q. Fufius Calenus P. Vatinius
C. Iulius Caesar dictator M. Antonius magister equitum
46 C. Iulius Caesar III M. Aemilius Lepidus
C. Iulius Caesar dictator M. Antonius magister equitum
45 C. Iulius Caesar IV bez kolegu bis 1. Oktober
suff. Q. Fabius Maximus C. Trebonius
suff. C. Caninius Rebilus
C. Iulius Caesar dictator M. Antonius magister equitum
44 C. Iulius Caesar V M. Antonius
suff. P. Cornelius Dolabella
C. Iulius Caesar dictator M. Antonius magister equitum
43 C. Vibius Pansa Caetronianus A. Hirtius
suff. C. Iulius Caesar (Octavianus) Q. Pedius
suff. C. Carrinas P. Ventidius Bassus
42 M. Aemilius Lepidus II L. Munatius Plancus
41 L. Antonius Pietas P. Servilius Vatia Isauricus II
40 Cn. Domitius Calvinus II C. Asinius Pollio
suff. L. Cornelius Balbus P. Canidius Crassus
39 L. Marcius Censorinus C. Calvisius Sabinus
suff. C. Cocceius Balbus P. Alfenus Varus
38 Ap. Claudius Pulcher C. Norbanus Flaccus
suff. L. Cornelius Lentulus L. Marcius Philippus
37 M. Vipsanius Agrippa L. Caninius Gallus
suff. T. Statilius Taurus
36 L. Gellius Publicola M. Cocceius Nerva
suff. L. Nonius Asprenas (Q.?) Marcius
35 Sex. Pompeius L. Cornificius
suff. P. Cornelius Dolabella T. Peducaeus
34 M. Antonius II L. Scribonius Libo
suff. L. Sempronius Atratinus
suff. Paullus Aemilius Lepidus C. Memmius
suff. M. Herennius (Picens?)
33 Imp. Caesar Divi f. II L. Volcacius Tullus
suff. L. Autronius Paetus
suff. L. Flavius C. Fonteius Capito
suff. M. Acilius Glabrio
suff. L. Vinicius Q. Laronius
32 Cn. Domitius Ahenobarbus C. Sosius
suff. L. Cornelius Cinna M. Valerius Messalla
31 M. Antonius III (nur im Osten) Imp. Caesar Divi f. III
suff. M. Valerius Messalla Covinus
suff. M. Titius
suff. Cn. Pompeius
30 Imp. Caesar Divi f. IV Marcus Licinius Crassus
suff. C. Antistius Vetus
suff. M. Tullius Cicero
suff. L. Saenius
29 Imp. Caesar Divi f. V Sex. Appuleius
suff. M. Valerius Messalla Potitus
28 Imp. Caesar Divi f. VI M. Vipsanius Agrippa II
27 Imp. Caesar Divi f. Augustus VII M. Vipsanius Agrippa III
26 Imp. Caesar Divi f. Augustus VIII T. Statilius Taurus II
25 Imp. Caesar Divi f. Augustus IX M. Iunius Silanus
24 Imp. Caesar Divi f. Augustus X C. Norbanus Flaccus
23 Imp. Caesar Divi f. Augustus XI A. Terentius Varro Murena
suff. L. Sestius Alb... Quirinalis Cn. Calpurnius Piso
22 M. Claudius Marcellus Aeserninus L. Arruntius
21 M. Lollius Q. Aemilius Lepidus
20 M. Appuleius P. Silius Nerva
19 C. Sentius Saturninus Q. Lucretius Vespillo
suff. M. Vinicius
18 P. Cornelius Lentulus Marcellinus Cn. Cornelius Lentulus
17 C. Furnius C. Iunius Silanus
16 L. Domitius Ahenobarbus P. Cornelius Scipio
suff. L. Tarius Rufus
15 M. Livius Drusus Libo L. Calpurnius Piso
14 M. Licinius Crassus Frugi Cn. Cornelius Lentulus
13 Tiberius Claudius Nero P. Quinctilius Varus
12 M. Valerius Messalla Barbatus Appianus P. Sulpicius Quirinus
suff. C. Valgius Rufus L. Volusius Saturninus
suff. C. Caninius Rebilus
11 Q. Aelius Tubero Paullus Fabius Maximus
10 Africanus Fabius Maximus Iullus Antonius
9 Nero Claudius Drusus T. Quinctius Crispinus Sulpicianus
8 C. Marcius Censorinus C. Asinius Gallus
7 Tiberius Claudius Nero II Cn. Calpurnius Piso
6 D. Laelius Balbus C. Antistius Vetus
5 Imp. Caesar Divi f. Augustus XII L. Cornelius Sulla
suff. L. Vinicius Q. Haterius
suff. C. Sulpicius Galba
4 C. Calvisius Sabinus L. Passienus Rufus
suff. C. Caelius Rufus Sulpicius Galus
3 L. Cornelius Lentulus M. Valerius Messalla Messallinus
2 Imp. Caesar Divi f. Augustus XIII M. Plautius Silvanus
suff. C. Fufius Geminus L. Caninius Gallus
suff. Q. Fabricius
1 Cossus Cornelius Lentulus L. Calpurnius Piso
suff. A. Plautius A. Caecina Severus

1. storočie[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
1 C. Caesar L. Aemilius Paullus
2 P. Vinicius P. Alfenus Varus
3 L. Aelius Lamia M. Servilius
4 Sex. Aelius Catus C. Sentius Saturninus
5 L. Valerius Messalla Volesus Cn. Cornelius Cinna Magnus
suff. C. Vibius Postumus C. Ateius Capito
6 M. Aemilius Lepidus L. Arruntius
7 Q. Caecilius Metellus Creticus Silanus A. Licinius Nerva Silianus
8 M. Furius Camillus Sex. Nonius Quinctilianus
suff. L. Apronius A. Vibius Habitus
9 C. Poppaeus Sabinus Q. Sulpicius Camerinus
10 P. Cornelius Dolabella C. Iunius Silanus
11 M'. Aemilius Lepidus T. Statilius Taurus
12 Germanicus Iulius Caesar C. Fonteius Capito
13 C. Silius A. Caecina Largus L. Munatius Plancus
14 Sex. Pompeius Sex. Appuleius
15 Drusus Iulius Caesar C. Norbanus Flaccus
16 Sisenna Statilius Taurus L. Scribonius Libo
17 L. Pomponius Flaccus C. Caelius Rufus
18 Tiberius Caesar Augustus III Germanicus Iulius Caesar II
19 M. Iunius Silanus Torquatus L. Norbanus Balbus
20 M. Valerius Messalla Messallinus M. Aurelius Cotta Maximus Messalinus
21 Tiberius Caesar Augustus IV Drusus Iulius Caesar II
22 D. Haterius Agrippa C. Sulpicius Galba
23 C. Asinius Pollio C. Antistius Vetus
24 Ser. Cornelius Cethegus L. Visellius Varro
25 Cossus Cornelius Lentulus M. Asinius Agrippa
26 Cn. Cornelius Lentulus Gaetulicus C. Calvisius Sabinus
27 L. Calpurnius Piso M. Licinius Crassus Frugi
28 C. Appius Iunius Silanus P. Silius Nerva
29 C. Fufius Geminus L. Rubellius Geminus
30 M. Vinicius L. Cassius Longinus
31 Tiberius Caesar Augustus V L. Aelius Seianus
32 Cn. Domitius Ahenobarbus L. Arruntius Camillus Scribonianus
33 L. Livius Ocella Ser. Sulpicius Galba L. Cornelius Sulla Felix
34 Paullus Fabius Persicus L. Vitellius
35 C. Cestius Gallus M. Servilius Nonianus
36 Sex. Papinius Allenius Q. Plautius
37 Cn. Acerronius Proculus C. Petronius Pontius Nigrinus
suff. C. Caesar Augustus Germanicus (Caligula) Ti. Claudius Nero Germanicus
38 M. Aquila Iulianus P. Nonius Asprenas
39 C. Caesar Augustus Germanicus II (Caligula) L. Apronius Caesianus
40 C. Caesar Augustus Germanicus III (Caligula) --- bez kolegun ---
41 C. Caesar Augustus Germanicus IV (Caligula) Cn. Sentius Saturninus
42 Ti. Claudius Caesar Augustus II C. Caecina Largus
43 Ti. Claudius Caesar Augustus III L. Vitellius II
44 T. Statilius Taurus C. Sallustius Crispus Passienus II
45 M. Vinicius II T. Statilius Taurus Corvinus
46 D. Valerius Asiaticus II M. Iunius Silanus
47 Ti. Claudius Caesar Augustus IV L. Vitellius III
48 A. Vitellius L. Vipstanus Publicola Messalla
49 Q. Veranius C. Pompeius Longus Gallus
50 C. Antistius Vetus II M. Suillius Nerullinus
51 Ti. Claudius Caesar Augustus V Ser. Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
52 Faustus Cornelius Sulla Felix L. Salvius Otho Titianus
53 D. Iunius Silanus Torquatus Q. Haterius Antoninus
54 M'. Acilius Aviola M. Asinius Marcellus
55 Nero Claudius Caesar Augustus L. Antistius Vetus
56 Q. Volusius Saturninus P. Cornelius Lentulus Scipio
57 Nero Claudius Caesar Augustus II L Calpurnius Piso
58 Nero Claudius Caesar Augustus III M. Valerius Messalla Corvinus
59 C. Vipstanus Apronianus C. Fonteius Capito
60 Nero Claudius Caesar Augustus IV Cossus Cornelius Lentulus
61 P. Petronius Turpilianus L. Iunius Caesennius Paetus
62 P. Marius L. Afinius Gallus
63 C. Memmius Regulus L. Verginius Rufus
64 C. Laecanius Bassus M. Licinius Crassus Frugi
65 A. Licinius Nerva Silianus M. Iulius Vestinus Atticus
66 C. Luccius Telesinus C. Suetonius Paullinus II
67 L. Iulius Rufus Fonteius Capito
68 Ti. Catius Asconius Silius Italicus P. Galerius Trachalus
suff. Nero Claudius Caesar Augustus V
69 Ser. Galba Imp. Caesar Augustus II T. Vinius (Rufinus?)
suff. M. Otho Caesar Augustus L. Salvius Otho Titianus II
70 Imp. Caesar Vespasianus Augustus II Titus Caesar Vespasianus
71 Imp. Caesar Vespasianus Augustus III M. Cocceius Nerva
suff. Caesar Domitianus Cn. Pedius Cascus
72 Imp. Caesar Vespasianus Augustus IV Titus Caesar Vespasianus II
73 Caesar Domitianus II L. Valerius Catullus Messallinus
74 Imp. Caesar Vespasianus Augustus V Titus Caesar Vespasianus III
75 Imp. Caesar Vespasianus Augustus VI Titus Caesar Vespasianus IV
suff. Caesar Domitianus III L. Pasidienus Firmus
76 Imp. Caesar Vespasianus Augustus VII Titus Caesar Vespasianus V
suff. Caesar Domitianus IV
77 Imp. Caesar Vespasianus Augustus VIII Titus Caesar Vespasianus VI
suff. Caesar Domitianus V Cn. Iulius Agricola
78 D. Iunius Novius Priscus L. Ceionius Commodus
79 Imp. Caesar Vespasianus Augustus IX Titus Caesar Vespasianus VII
suff. Caesar Domitianus VI
80 Imp. Titus Caesar Vespasianus Augustus VIII Caesar Domitianus VII
81 L. Flavius Silva Nonius Bassus L. Asinius Pollio Verrucosus
82 Imp. Caesar Domitianus Augustus VIII T. Flavius Sabinus
83 Imp. Caesar Domitianus Augustus IX Q. Petillius Rufus II
84 Imp. Caesar Domitianus Augustus X C. Oppius Sabinus
85 Imp. Caesar Domitianus Augustus XI T. Aurelius Fulvus II
86 Imp. Caesar Domitianus Augustus XII Ser. Cornelius Dolabella Petronianus
87 Imp. Caesar Domitianus Augustus XIII L. Volusius Saturninus
88 Imp. Caesar Domitianus Augustus XIV L. Minicius Rufus
89 T. Aurelius Fulvus M. Asinius Atratinus
90 Imp. Caesar Domitianus Augustus XV M. Cocceius Nerva II
91 M'. Acilius Glabrio M. Ulpius Traianus
92 Imp. Caesar Domitianus Augustus XVI Q. Volusius Saturninus
93 Sex. Pompeius Collega Q. Peducaeus Priscinus
94 L. Nonius Calpurnius Torquatus Asprenas T. Sextius Magius Lateranus
95 Imp. Caesar Domitianus Augustus XVII T. Flavius Clemens
96 C. Manlius Valens C. Antistius Vetus
97 Imp. Nerva Caesar Augustus III L. Verginius Rufus III
98 Imp. Nerva Caesar Augustus IV Imp. Caesar Nerva Traianus II
99 A. Cornelius Palma Frontonianus Q. Sosius Senecio

2. storočie[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
100 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus III Sex. Iulius Frontinus III
101 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus IV Q. Articuleius Paetus
102 L. Iulius Ursus Servianus II L. Licinius Sura II
103 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus V M'. Laberius Maximus II
104 Sex. Attius Suburanus Aemilianus II M. Asinius Marcellus
105 Ti. Iulius Candidus Marius Celsus II C. Antius A. Iulius Quadratus II
106 L. Ceionius Commodus Sex. Vettulenus Civica Cerialis
107 L. Licinius Sura III Q. Sosius Senecio II
108 Ap. Annius Trebonius Gallus M. Atilius Metilius Bradua
suff. P. Aelius Hadrianus M. Trebatius Priscus
109 A. Cornelius Palma Frontonianus II P. Calvisius Tullus Ruso
110 M. Peducaeus Priscinus Ser. Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus
111 C. Calpurnius Piso M. Vettius Bolanus
112 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus VI T. Sextius Africanus
113 L. Publilius Celsus II C. Clodius Crispinus
114 Q. Ninnius Hasta P. Manilius Vopiscus Vicinillianus
115 L. Vipstanus Messalla M. Pedo Vergilianus
116 L. Fundanius Lamia Aelianus Sex. Carminius Vetus
117 Q. Aquilius Niger M. Rebilus Apronianus
118 Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus II Cn. Pedanius Fuscus Salinator
119 Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus III P. Dasumius Rusticus
120 L. Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus II T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus
121 M. Annius Verus II Cn. Arrius Augur
122 M'. Acilius Aviola L. Corellius Neratius Pansa
123 Q. Articuleius Paetinus L. Venuleius Apronianus Octavius Priscus
124 M'. Acilius Glabrio C. Bellicius Flaccus Torquatus Tebanianus
125 M. Lollius Paullinus D. Valerius Asiaticus Saturninus II L. Epidius Titius Aquilinus
126 M. Annius Verus III C. Eggius Ambibulus
127 T. Atilius Rufus Titianus M. Gavius Squilla Gallicanus
128 L. Nonius Calpurnius Torquatus Asprenas II M. Annius Libo
129 P. Iuventius Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus II L. Neratius Marcellus II
130 Q. Fabius Catullinus M. Flavius Aper
131 Sergius Octavius Laenas Pontianus M. Antonius Rufinus
132 C. Iunius Serius Augurinus C. Trebius Sergianus
133 M. Antonius Hiberus P. Mummius Sisenna
134 L. Iulius Ursus Servianus III T. Vibius Varus
135 T. Tutilius Lupercus Pontianus P. Calpurnius Atilianus (Atticus Rufus?)
136 L. Ceionius Commodous Sex. Vettulenus Civica Pompeianus
137 L. Aelius Caesar II P. Coelius Balbinus Vibullius Pius
138 Canus Iunius Niger C. Pomponius Camerinus
139 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius II C. Bruttius Praesens L. Fulvius Rusticus II
140 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius III M. Aurelius Caesar
141 T. Hoenius Severus M. Peducaeus Stloga Priscinus
142 L. Cuspius Pactumeius Rufinus L. Statius Quadratus
suff. M. Cornelius Fronto L. Laberius Priscus
143 C. Bellicius Torquatus (II?) L. Vibullius Hipparchus Ti. Claudius Atticus Herodes
144 L. Hedius Rufus Lollianus Avitus T. Statilius Maximus
145 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius IV M. Aurelius Caesar II
146 Sex. Erucius Clarus II Cn. Claudius Severus Arabianus
147 C. Prastina Messalinus L. Annius Largus
148 L. Octavius Cornelius P. Salvius Iulianus Aemilianus C. Bellicius Calpurnius Torquatus
149 Ser. Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus Q. Pompeius Sosius Priscus
150 M. Gavius Squilla Gallicanus Sex. Carminius Vetus
151 Sex. Quintilius Condianus Sex. Quintilius Valerius Maximus
152 M'. Acilius Glabrio Cn. Cornelius Severus M. Valerius Homullus
153 L. Fulvius... C. Bruttius Praesens A. Iunius Rufinus
154 L. Aelius Aurelius Commodus T. Sextius Lateranus
155 C. Iulius Severus M. Iunius Rufinus Sabinianus
156 M. Ceionius Silvanus C. Serius Augurinus
157 M. Vettulenus Civica Barbarus M. Metilius Aquillius Regulus Nepos Volusius Torquatus Fronto
158 Sex. Sulpicius Tertullus Q. Tineius Sacerdos Clemens
159 Plautius Quintillus M. Statius Priscus Licinius Italicus
160 Ap. Annius Atilius Bradua T. Clodius Vibius Varus
161 M. Aurelius Caesar III L. Aelius Aurelius Commodus II
162 Q. Iunius Rusticus II L. Titius Plautius Aquilinus
163 M. Pontius Laelianus A. Iunius Pastor L. Caesennius Sospes
164 M. Pompeius Macrinus P. Iuventius Celsus
165 M. Gavius Orfitus L. Arrius Pudens
166 Q. Servilius Pudens L. Fufidius Pollio
167 Imp. Caesar L. Aurelius Verus Augustus III M. Ummidius Quadratus
168 L. Venuleius Apronianus Octavius Priscus II L. Sergius Paullus II
169 Q. Pompeius Senecio Roscius Murena Coelius P. Coelius Apollinaris
170 C. Erucius Clarus M. Gavius Cornelius Cethegus
171 T. Statilius Severus L. Alfidius Herennianus
172 Ser. Calpurnius Scipio Orfitus Sex. Quintilius Maximus
173 Cn. Claudius Severus II Ti. Claudius Pompeianus II
174 L. Aurelius Gallus Q. Volusius Flaccus Cornelianus
175 L. Calpurnius Piso P. Salvius Iulianus
suff. P. Helvius Pertinax M. Didius Severus Iulianus
176 T. Pomponius Proculus Vitrasius Pollio II M. Flavius Aper II
177 L. Aurelius Commodus Caesar M. Peducaeus Plautius Quintillus
178 Ser. Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus D. Velius Rufus (Iulianus?)
179 Imp. Caesar L. Aurelius Commodus Augustus II P. Martius Verus II
180 L. Fulvius... C. Bruttius Praesens II Sex. Quintilius Condianus
181 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus III L. Antistius Burrus
182 M. Petronius Sura Mamertinus Q. Tineius Rufus
183 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus IV C. Aufidius Victorinus II
184 L. Cossonius Eggius Marullus Cn. Papirius Aelianus
185 Maternus Ti. Claudius M. Appius Atilius Bradua Regillus Atticus
186 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus V M'. Acilius Glabrio II
187 L. Bruttius Quintius Crispinus L. Roscius Aelianus Paculus
188 P. Seius Fuscianus II M. Servilius Silanus II
189 D. Iulius Silanus Q. Servilius Silanus
190 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus VI M. Petronius Sura Septimianus
191 Popilius Pedo Apronianus M. Valerius Bradua Mauricus
192 Imp. Caesar L. Aelius Aurelius Commodus Augustus VII P. Helvius Pertinax II
193 Q. Pompeius Sosius Falco C. Iulius Erucius Clarus Vibianus
194 Imp. Caesar L. Septimius Severus Pertinax Augustus II D. Clodius Septimius Albinus Caesar II
195 P. Iulius Scapula Tertullus Priscus Q. Tineius Clemens
196 C. Domitius Dexter II L. Valerius Messalla Thrasea Priscus
197 T. Sextius Lateranus L. Cuspius Rufinus
198 P. Martius Sergius Saturninus L. Aurelius Gallus
199 P. Cornelius Anullinus II M. Aufidius Fronto

3. storočie[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
200 Ti. Claudius Severus Proculus C. Aufidius Victorinus
201 L. Annius Fabianus M. Nonius Arrius Mucianus
202 Imp. Caesar L. Septimius Severus Pertinax Augustus III Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus
203 C. Fulvius Plautianus II P. Septimius Geta II
204 L. Fabius Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus II M. Annius Flavius Libo
205 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus II P. Septimius Geta Caesar
206 M. Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus L. Fulvius Gavius Numisius Petronius Aemilianus
207 L. Annius Maximus L. Septimius Aper
208 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus III P. Septimius Geta Caesar II
209 L. Aurelius Commodus Pompeianus Q. Hedius Lollianus Plautius Avitus
210 M'. Acilius Faustinus A. Triarius Rufinus
211 Terentius Gentianus Pomponius Bassus
212 C. Iulius Asper II C. Iulius Camilius Asper
213 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Antoninus Augustus IV D. Caelius Calvinus Balbinus II
214 L. Valerius Messalla C. Octavius Appius Suetrius Sabinus
215 Q. Maecius Laetus II M. Munatius Sulla Cerialis
216 P. Catius Sabinus II P. Cornelius Anullinus
217 C. Bruttius Praesens T. Messius Extricatus (II)
218 Imp. Caesar M. Opellius Severus Macrinus Augustus II M. Oclatinius Adventus (II)
suff. Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus
219 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus II Q. Tineius Sacerdos II
220 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus III P. Valerius Comazon Eutychianus II
221 C. Vettius Gratus Sabinianus M. Flavius Vitellius Seleucus
222 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus IV M. Aurelius Severus Alexander Caesar
223 L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus II L. Roscius Aelianus Paculus Salvius Iulianus
224 Ap. Claudius Iulianus II L. Bruttius Crispinus
225 Ti. Manilius Fuscus II Ser. Calpurnius Domitius Dexter
226 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexander Augustus II C. Aufidius Marcellus II
227 M. Nummius Senecio Albinus M. Laelius Fulvius Maximus Aemilianus
228 Q. Aiacius Modestus Crescentianus II M. Pomponius Maecius Probus
229 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexander Augustus III L. Claudius Cassius Dio Cocceianus II
230 L. Virius Agricola Sex. Catius Clementinus Priscillianus
231 L. Tiberius Claudius Pompeianus T. Flavius Sallustius Paelignianus
232 L. Virius Lupus (Iulianus?) L. Marius Maximus
233 L. Valerius Maximus Cn. Cornelius Paternus
234 M. Clodius Pupienus Maximus II (Sulla?) Urbanus
235 Cn. Claudius Severus Ti. Claudius Quintianus
236 Imp. Caesar C. Iulius Verus Maximinus Augustus M. Pupienus Africanus
237 L. Marius Perpetuus L. Mummius Felix Cornelianus
238 C. Fulvius Pius Pontius Proculus Pontianus
239 Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Augustus M'. Acilius Aviola
240 C. Octavius Appius Suetrius Sabinus II Ragonius Venustus
241 Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Augustus II Clodius Pompeianus
242 C. Vettius Gratus Atticus Sabinianus C. Asinius Lepidus Praetextatus
243 L. Annius Arrianus C. Cervonius Papus
244 Ti. Pollenius Armenius Peregrinus Fulvius Aemilianus
245 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus C. Maesius Titianus
246 C. Bruttius Praesens C. Allius Albinus
247 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus II M. Iulius Severus Philippus Caesar
248 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus III Imp. Caesar M. Iulius Severus Philippus Augustus II
249 Fulvius Aemilianus II L. Naevius Aquilinus
250 Imp. Caesar C. Messius Quintus Traianus Decius Augustus II Vettius Gratus
251 Imp. Caesar C. Messius Quintus Traianus Decius Augustus III Q. Herennius Etruscus Messius Decius Caesar
252 Imp. Caesar C. Vibius Trebonianus Gallus Augustus II Imp. Caesar C. Vibius Volusianus Augustus
253 Imp. Caesar C. Vibius Volusianus Augustus II Valerius Maximus
254 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus II Imp. Caesar P. Licinius Gallienus Augustus
255 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus III Imp. Caesar P. Licinius Gallienus Augustus II
256 L. Valerius Maximus II M. Acilius Glabrio
257 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus IV Imp. Caesar P. Licinius Gallienus Augustus III
258 M. Nummius Tuscus Mummius Bassus
259 Nummius Aemilianus Dexter (Ti.?) Pomponius Bassus
260 P. Cornelius Saecularis II C. Iunius Donatus II
Imp. Caesar M. Cassianus Latinius Postumus Augustus (Gallien) Honoratianus ? (Gallien)
261 Imp. Caesar P. Licinius Gallienus Augustus IV L. Petronius Taurus Volusianus
Imp. Caesar M. Cassianus Latinius Postumus Augustus II (Gallien)
Imp. Caesar Fulvius Macrianus Augustus II (Osten) Imp. Caesar Fulvius Quietus Augustus (Osten)
262 Imp. Caesar P. Licinius Gallienus Augustus V Nummius Fausianus
Imp. Caesar M. Cassianus Latinius Postumus Augustus III (Gallien)
263 M. Nummius Albinus II Dexter
264 Imp. Caesar P. Licinius Gallienus Augustus VI Saturninus
265 P. Licinius Valerianus II Lucillus
266 Imp. Caesar P. Licinius Gallienus Augustus VII Sabinillus
267 Paternus Arcesilaus
Imp. Caesar M. Cassianus Latinius Postumus Augustus IV (Gallien) M. Piavonius Victorinus (Gallien)
268 Paternus II Licinius Egnatius Marinianus
Imp. Caesar M. Cassianus Latinius Postumus Augustus V (Gallien)
269 Imp. Caesar M. Aurelius Claudius Augustus Paternus
270 Flavius Antiochianus II Virius Orfitus
Imp. Caesar M. Piavonius Victorinus Augustus II (Gallien) Sanctus (Gallien)
271 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus (Ti.?) Pomponius Bassus II
272 T. Flavius Postumius Quietus Iunius Veldumnianus
Imp. Caesar C. Pius Esuvius Tetricus Augustus (Gallien)
273 M. Claudius Tacitus Iulius Placidianus
Imp. Caesar C. Pius Esuvius Tetricus Augustus II (Gallien)
274 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus II Capitolinus
Imp. Caesar C. Pius Esuvius Tetricus Augustus III (Gallien) C. Pius Esuvius Tetricus Caesar (Gallien)
275 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus III Marcellinus
276 Imp. Caesar M. Claudius Tacitus (cisár) Augustus II Aemilianus II
suff. Imp. Caesar M. Annius Florianus Augustus Aelius Scorpianus
277 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus Paulinus
278 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus II Virius Lupus II
279 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus III Nonius Paternus II
280 Messalla C. Vettius Praetextatus Gratus
281 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus IV C. Iunius Tiberianus
282 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus V Pomponius Victorinus
283 Imp. Caesar M. Aurelius Carus Augustus II Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus
284 Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus II Imp. Caesar M. Aurelius Numerianus Augustus
285 Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus III T. Claudius M. Aurelius Aristobulus
suff. Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus II
286 M. Iunius Maximus II Vettius Aquilinus
287 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus III Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
288 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus II Pomponius Ianuarianus
289 M. Magrius Bassus L. Ragonius Quintianus
290 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus IV Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus III
291 C. Iunius Tiberianus II Cassius Dio
292 Afranius Hannibalianus Iulius Asclepiodotus
293 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus V Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus IV
294 Flavius Valerius Constantius Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
295 M. Nummius Tuscus C. Annius Anullinus
296 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus VI Flavius Valerius Constantius Caesar II
297 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus V C. Galerius Valerius Maximianus Caesar II
298 M. Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus II Virius Gallus
299 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus VII Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus VI

4. storočie[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
300 Flavius Valerius Constantius Caesar III C. Galerius Valerius Maximianus Caesar III
301 T. Flavius Postumius Titianus II Virius Nepotianus
302 Flavius Valerius Constantius Caesar IV C. Galerius Valerius Maximianus Caesar IV
303 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus VIII Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus VII
304 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus IX Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus VIII
305 Flavius Valerius Constantius Caesar V C. Galerius Valerius Maximianus Caesar V
306 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantius Augustus VI Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus VI
307 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus IX (W) Flavius Valerius Constantinus Caesar (W)
Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus VII (Rom) Galerius Valerius Maximinus Caesar (Rom)
Imp. Caesar Flavius Valerius Severus Augustus (O) Galerius Valerius Maximinus Caesar (O)
308 C. Aurelius Valerius Diocletianus senior Augustus X Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus VII
Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus (Rom) M. Valerius Romulus (Rom)
309 Post consulatum Diocletiani X et Maximiani Augusti VII (W)
Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus II (Rom) M. Valerius Romulus II (Rom)
Imp. Caesar C. Valerius Licinianus Licinius Augustus (O) Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus (O)
310 Iterum post consulatum Diocletiani X et Maximiani Augusti VII (W)
Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus III (Rom)
Tatius Andronicus (O) Pompeius Probus (O)
311 Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus VIII Imp. Caesar Galerius Valerius Maximinus Augustus II
C. Ceionius Rufius Volusianus II (Itália/Afrika) Q. Aradius Rufinus (Itália/Afrika)
312 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus II Imp. Caesar C. Valerius Licinianus Licinius Augustus II
Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus IV (Rom)
313 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus III Imp. Caesar C. Valerius Licinianus Licinius Augustus III
Imp. Caesar Galerius Valerius Maximinus Augustus III (Rom)
314 C. Ceionius Rufius Volusianus III Petronius Annianus
315 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus IV Imp. Caesar C. Valerius Licinianus Licinius Augustus IV
316 Antonius Caecinius Sabinus C. Vettius Cossinius Rufinus
317 Ovinius Gallicanus Caesonius Bassus
318 Imp. Caesar C. Valerius Licinianus Licinius Augustus V Flavius Iulius Crispus Caesar
319 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus V Valerius Licinianus Licinius Caesar
320 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus VI Flavius Claudius Constantinus Caesar
321 Flavius Iulius Crispus Caesar II (W) Flavius Claudius Constantinus Caesar II (W)
Imp. Caesar C. Valerius Licinianus Licinius Augustus VI (O) Valerius Licinianus Licinius Caesar II (O)
322 Petronius Probianus Amnius Anicius Iulianus
Post consulatum Licinii Augusti VI et Licinii Caesaris II (O)
323 Acilius Severus Vettius Rufinus
Iterum post consulatum Licinii Augusti VI et Licinii Caesaris II (O)
324 Flavius Iulius Crispus Caesar III Flavius Claudius Constantinus Caesar III
325 Ionius Iulianus Sex. Anicius Faustus Paulinus
326 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus VII Flavius Iulius Constantius Caesar
327 Flavius Constantius Valerius Maximus
328 Flavius Ianuarinus Vettius Iustus
329 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus VIII Flavius Claudius Constantinus Caesar IV
330 Flavius Gallicanus Aurelius Valerius Tullianus Symmachus
331 Iunius Annius Bassus Flavius Ablabius
332 L. Papius Pacatianus Maecilius Hilarianus
333 Flavius Iulius Delmatius Domitius Zenofilus
334 Flavius Optatus Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus
335 Flavius Iulius Constantius C. Ceionius Rufius Albinus
336 Virius Nepotianus Tettius Facundus
337 Flavius Felicianus Fabius Titianus
338 Flavius Ursus Flavius Polemius
339 D.N. Flavius Iulius Constantius Augustus II D.N. Flavius Iulius Constans Augustus
340 Septimius Acindynus L. Aradius Valerius Proculus
341 Antonius Marcellinus Petronius Probinus
342 D.N. Flavius Iulius Constantius Augustus III D.N. Flavius Iulius Constans Augustus II
343 M. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus Flavius Romulus
344 Flavius Domitius Leontius (W + O) Flavius Bonosus (W)
Flavius Iulius Sallustius (O + W)
345 Flavius Amantius M. Nummius Albinus
346 Post consulatum Amanti et Albini (W)
D.N. Flavius Iulius Constantius Augustus IV D.N. Flavius Iulius Constans Augustus III
347 Vulcacius Rufinus Flavius Eusebius
348 Flavius Philippus Flavius Salia
349 Ulpius Limenius Aco(nius) Catullinus
350 Flavius Sergius Flavius Nigrinianus
351 D.N. Magnus Magnentius Augustus (W) Gaiso (W)
Post consulatum Sergii et Nigriniani (O)
352 Magnus Decentius Caesar (W) Paulus (W)
D.N. Flavius Iulius Constantius Augustus V (O) Flavius Claudius Constantius Caesar (O)
353 D.N. Magnus Magnentius Augustus II (W) Magnus Decentius Caesar II (W)
D.N. Flavius Iulius Constantius Augustus VI (O) Flavius Claudius Constantius Caesar II (O)
354 D.N. Flavius Iulius Constantius Augustus VII Flavius Claudius Constantius Caesar III
355 Flavius Arbitio Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus
356 D.N. Flavius Iulius Constantius Augustus VIII Flavius Claudius Iulianus Caesar
357 D.N. Flavius Iulius Constantius Augustus IX Flavius Claudius Iulianus Caesar II
358 Censorius Datianus Naeratius Cerealis
359 Flavius Eusebius Flavius Hypatius
360 D.N. Flavius Iulius Constantius Augustus X Flavius Claudius Iulianus Caesar III
361 Flavius Palladius Rutilius Taurus Aemilianus Flavius Florentius
362 Claudius Mamertinus Flavius Nevitta
363 D.N. Flavius Claudius Iulianus Augustus IV Flavius Sallustius
364 D.N. Iovianus Augustus Flavius Varronianus
365 D.N. Valentinianus Augustus D.N. Valens Augustus
366 Flavius Gratianus Flavius Dagalaifus
367 Flavius Lupicinus Flavius Iovinus
368 D.N. Valentinianus Augustus II D.N. Valens Augustus II
369 Flavius Valentinianus Galates Flavius Victor
370 D.N. Valentinianus Augustus III D.N. Valens Augustus III
371 D.N. Gratianus Augustus II Sex. Claudius Petronius Probus
372 Domitius Modestus Flavius Arintheus
373 D.N. Valentinianus Augustus IV D.N. Valens Augustus IV
374 D.N. Gratianus Augustus III Flavius Equitius
375 Post consulatum Gratiani Augusti III et Equiti
376 D.N. Valens Augustus V D.N. Valentinianus Augustus
377 D.N. Gratianus Augustus IV Flavius Merobaudes
378 D.N. Valens Augustus VI D.N. Valentinianus Augustus II
379 Decimius Magnus Ausonius Q. Clodius Hermogenianus Olybrius
380 D.N. Gratianus Augustus V D.N. Theodosius Augustus
381 Flavius Syagrius Flavius Eucherius
382 Flavius Claudius Antonius Flavius Afranius Syagrius
383 Flavius Merobaudes II Flavius Saturninus
384 D.N. Magnus Maximus Augustus (W)
Flavius Ricomerus (O) Flavius Clearchus (O)
385 D.N. Arcadius Augustus Flavius Bauto
386 Flavius Honorius Flavius Euodius
387 D.N. Valentinianus Augustus III Eutropius
388 D.N. Magnus Maximus Augustus II (W)
D.N. Theodosius Augustus II (O) Flavius Maternus Cynegius (O)
389 Flavius Timasius Flavius Promotus
390 D.N. Valentinianus Augustus III Flavius Neoterius
391 Flavius Eutolmius Tatianus Q. Flavius Aurelius Symmachus
392 D.N. Arcadius Augustus II Flavius Rufinus
393 D.N. Theodosius Augustus II (O + W) D.N. Eugenius Augustus (W)
Flavius Abundantius (O)
394 D.N. Arcadius Augustus III D.N. Honorius Augustus II
Virius Nicomachus Flavianus (W)
395 Flavius Anicius Hermogenianus Olybrius Flavius Anicius Probinus
396 D.N. Arcadius Augustus IV D.N. Honorius Augustus III
397 Flavius Caesarius Flavius Nonius Atticus Maximus
398 D.N. Honorius Augustus IV Flavius Eutychianus
399 Eutropius Flavius Mallius Theodorus

5. storočie[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
400 Flavius Stilicho Flavius Aurelianus
401 Flavius Vincentius Flavius Fravitta
402 D.N. Arcadius Augustus V D.N. Honorius Augustus V
403 D.N. Theodosius Augustus Flavius Rumoridus
404 D.N. Honorius Augustus VI Aristaenetus
405 Flavius Stilicho II Flavius Anthemius
406 D.N. Arcadius Augustus VI Flavius Anicius Petronius Probus
407 D.N. Honorius Augustus VII D.N. Theodosius Augustus II
408 Anicius Auchenius Bassus Flavius Philippus
409 D.N. Honorius Augustus VIII D.N. Theodosius Augustus III
D.N. Flavius Claudius Constantinus Augustus (Británia/Galia)
410 Post consulatum Honorii Augusti VIII et Theodosii Augusti III (W)
Varanes Tertullus
411 D.N. Theodosius Augustus IV bez kolegu
412 D.N. Honorius Augustus IX D.N. Theodosius Augustus V
413 Heraclianus Flavius Lucius
414 Flavius Constantius Flavius Constans
415 D.N. Honorius Augustus X D.N. Theodosius Augustus VI
416 D.N. Theodosius Augustus VII Flavius Iunius Quartus Palladius
417 D.N. Honorius Augustus XI Flavius Constantius II
418 D.N. Honorius Augustus XII D.N. Theodosius Augustus VIII
419 Flavius Monaxius Flavius Plinta
420 D.N. Theodosius Augustus IX Flavius Constantius III
421 Flavius Agricola Flavius Eustathius
422 D.N. Honorius Augustus XIII D.N. Theodosius Augustus X
423 Flavius Avitus Marinianus Flavius Asclepiodotus
424 Flavius Castinus Flavius Victor
425 D.N. Iohannes Augustus (W)
D.N. Theodosius Augustus XI Placidus Valentinianus Caesar
426 D.N. Theodosius Augustus XII D.N. Placidus Valentinianus Augustus II
427 Flavius Hierius Flavius Ardaburius
428 Flavius Felix Flavius Taurus
429 Flavius Florentius Flavius Dionysius
430 D.N. Theodosius Augustus XIII D.N. Placidus Valentinianus Augustus III
431 Flavius Anicius Auchenius Bassus Flavius Antiochus
432 Flavius Aetius Flavius Valerius
433 D.N. Theodosius Augustus XIV Flavius Petronius Maximus
434 Flavius Ardaburius Asparus Flavius Areobindus
435 D.N. Theodosius Augustus XV D.N. Placidus Valentinianus Augustus IV
436 Flavius Anthemius Isidorus Flavius Senator
437 Flavius Aetius II Flavius Sigisvultus
438 D.N. Theodosius Augustus XVI Anicius Acilius Glabrio Faustus
439 D.N. Theodosius Augustus XVII Flavius Rufius Postumius Festus
440 D.N. Placidus Valentinianus Augustus V Flavius Anatolius
441 Flavius Taurus Seleucus Cyrus bez kolegu
442 Flavius Dioscorus Flavius Eudoxius
443 Flavius Petronius Maximus II Flavius Paterius
444 D.N. Theodosius Augustus XVIII Flavius Caecina Decius Aginatius Albinus
445 D.N. Placidus Valentinianus Augustus VI Flavius Nomus
446 Flavius Aetius III Q. Aurelius Symmachus
447 Flavius Calepius Flavius Ardaburius Iunior
448 Flavius Rufius Praetextatus Postumianus Flavius Zeno
449 Flavius Astyrius Flavius Flor(entius?) Romanus Protogenes
450 D.N. Placidus Valentinianus Augustus VII Gennadius Avienus
451 D.N. Marcianus Augustus VI Valerius Faltonius Adelfius
452 Flavius Bassus Herculanus Flavius Sporacius
453 Flavius (Rufius?) Opilio Flavius Iohannes Vincomalus
454 Flavius Aetius Flavius Studius
455 D.N. Placidus Valentinianus Augustus VIII Flavius Procopius Anthemius
456 D.N. Eparchius Avitus Augustus (W)
Flavius Iohannes Flavius Varanes
457 Flavius Constantinus Flavius Rufus
458 D.N. Iulius Maiorianus Augustus D.N. Novus Leo Augustus
459 Flavius Ricimerus Flavius Iulius Patricius
460 Flavius Magnus Flavius Apollonius
461 Flavius Severinus Flavius Dagalaifus
462 D.N. Libius Severus Augustus D.N. Novus Leo Augustus II
463 Flavius Caecina Decius Basilius Flavius Vivianus
464 Flavius Rusticius Flavius Anicius Olybrius
465 Flavius Hermenericus Flavius Basiliscus
466 D.N. Novus Leo Augustus III Tatianus (Galia)
467 Flavius Pusaeus Flavius Iohannes
468 D.N. Procopius Anthemius Augustus II bez kolegu
469 Flavius Marcianus Flavius Zeno
470 Flavius Messius Phoebus Severus Flavius Iordanes
471 D.N. Novus Leo Augustus IV Caelius Aconius Probianus
472 Flavius Rufius Postumius Festus Flavius Marcianus
473 D.N. Novus Leo Augustus V bez kolegu
474 D.N. Leo Iunior Augustus bez kolegu
475 D.N. Zeno Augustus II Post consulatum Leonis Iunioris Augusti (W)
476 D.N. Basiliscus Augustus II Flavius Armatus
477 Post consulatum Basilisci Augusti II et Armati
478 Illus bez kolegu
479 D.N. Zeno Augustus III bez kolegu
480 Flavius Caecina Decius Maximus Basilius Iunior bez kolegu
481 Rufius Achilius Maecius Placidus bez kolegu
482 Severinus Iunior Flavius Appalius Illus Trocundes
483 Anicius Acilius Aginantius Faustus Iunior Post consulatum Trocundis (O)
484 Decius Marius Venantius Basilius Flavius Theodericus
485 Q. Aurelius Memmius Symmachus Iunior Post consulatum Theoderici (O)
486 Caecina Mavortius Basilius Decius Iunior Flavius Longinus
487 Flavius (Marius?) Manlius Boethius Post consulatum Longini (O)
488 Claudius Iulius Ecclesius Dynamius Rufius Achilius Sividius
489 Petronius Probinus Flavius Eusebius
490 Flavius Anicius Probus Faustus Iunior Flavius Longinus II
491 Flavius Olybrius Iunior bez kolegu
492 D.N. Anastasius Augustus Flavius Rufus
493 Flavius (Faustus?) Albinus Iunior Flavius Eusebius II
494 Flavius Turcius Rufius Apronianus Asterius Flavius Praesidius
495 Flavius Viator bez kolegu
496 Flavius Paulus Post consulatum Viatoris (W)
497 D.N. Anastasius Augustus II Iterum post consulatum Viatoris (W)
498 Flavius Paulinus Iohannes Scytha
499 Flavius Iohannes qui et Gibbus Post consulatum Paulini (W)

6. storočie[upraviť | upraviť zdroj]

Rok Prvý konzul Druhý konzul
500 Flavius Patricius Flavius Hypatius
501 Flavius Avienus Iunior Flavius Pompeius
502 Rufius Magnus Faustus Avienus Iunior Flavius Probus
503 Flavius Volusianus Flavius Dexicrates
504 Flavius Rufius Petronius Nicomachus Cethegus bez kolegu
505 Flavius Theodorus Flavius Sabinianus
506 Flavius Ennodius Messala Flavius Areobindus Dagalaifus Areobindus
507 D.N. Anastasius Augustus III Venantius Iunior
508 Basilius Venantius Iunior Flavius Celer
509 Flavius Inportunus Iunior bez kolegu
510 Anicius Manlius Severinus Boethius Iunior bez kolegu
511 Flavius Arcadius Placidus Magnus Felix Flavius Secundinus
512 Flavius Paulus Flavius Moschianus
513 Flavius Probus Flavius Taurus Clementinus Armonius Clementinus
514 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator bez kolegu
515 Flavius Florentius Flavius Procopius Anthemius
516 Flavius Petrus bez kolegu
517 Flavius Agapitus Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius Anastasius
518 Flavius Anastasius Paulus Probus Moschianus Probus Magnus Post consulatum Agapiti (W)
519 D.N. Iustinus Augustus Flavius Eutharicus Cillica
520 Flavius Rusticius Flavius Vitalianus
521 Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus Flavius Valerius
522 Flavius Symmachus Flavius Boethius
523 Flavius Anicius Maximus bez kolegu
524 D.N. Iustinus Augustus II Flavius Venantius Opilio
525 Flavius Probus Iunior Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus Philoxenus
526 Flavius Anicius Olybrius Iunior bez kolegu
527 Vettius Agorius Basilius Mavortius bez kolegu
528 D.N. Iustinianus Augustus II Post consulatum Mavortii (W)
529 Flavius Decius Iunior Iterum post consulatum Mavortii (Gallien)
530 Flavius Lampadius Rufius Gennadius Probus Orestes
531 Post consulatum Lampadii et Orestis
532 Iterum post consulatum Lampadii et Orestis
533 D.N. Iustinianus Augustus III III post consulatum Lampadii et Orestis (W)
534 D.N. Iustinianus Augustus IV Flavius Decius Paulinus Iunior
535 Flavius Belisarius Post consulatum Paulini (W)
536 Post consulatum Belisarii Iterum post consulatum Paulini (W)
537 Iterum post consulatum Belisarii III post consulatum Paulini (W)
538 Flavius Iohannes IV post consulatum Paulini (W)
539 Flavius Strategius Apio Strategius Apio Post consulatum Iohannis (W)
540 Flavius Mar(ianus?) Petrus Theodorus Valentinus Rusticius Boraides Germanus Iustinus bez kolegu
541 Flavius Anicius Faustus Albinus Basilius Iunior bez kolegu

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]