Forum Romanum

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Forum Romanum

Forum Romanum (doslova Rímske fórum; tal. Foro Romano; Rimania ho nazývali skôr Forum Magnum alebo len Forum) je obdĺžikové fórum (námestie) v Ríme, ktoré je obklopené zvyškami významných budov z antiky. V antike bolo po stáročia politickym centrom rímskej ríše. Forum sa nachádza v malom údolí medzi pahorkami Palatín a Kapitol. Architektonicky je ohraničené Tabulariom a budovou Regie.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodne to bolo močaristé údolie, ktoré bolo svedkom zrážok medzi osadami na Kapitole, Palatíne, Quirinale a Esquiline. Taktiež však slúžilo ako pohrebisko týchto osád a to už od 10. storočia pred Kr. Fórum vznikalo, na rozdiel od ostatných imperiálnych fór, postupným vývojom. Presný vývoj fora romana v časoch kráľovstva je nejasný a zahalený legendami tak ako samotný počiatok kráľovstva. Vieme však, že údolie bolo politickým, náboženským a spočiatku aj obchodným, aj keď túto poslednú úlohu začalo dosť rýchlo preberať Forum Boarium, centrom vznikajúceho mesta. Väčšina našich poznatkov o výstavbe a o tom, čo sa dialo no fóre počas kráľovstva vieme z diela Ab Urbe Condita od Tita Livia. Práve na priestore fóra sa mala odohrať bitka medzi Rimanmi a Sabínmi za vlády Romula, ktorú Rimania vyhrali len vďaka božskej pomoci Jupitera, v tomto prípade ide o Jupitera Statora, keďže zastavil útek Rimanov z boja.

V severnej, a najvyššie položenej, časti fóra vznikol posvätný okrsok Vulcanal. Práve tam mal byť uzavretý mier medzi Rimanmi a Sabínmi. V jeho blízkosti vznikalo prvé Commitium, miesto verejných stretnutí. Za vlády Numa Pompilia (715 – 673 pred Kr.) bol v Ríme zavedený kult Vesty, ktorej bol na fóre vystavaný chrám a tiež boli vystavané budovy pre vestálky, panenské kňažky Vesty. Za jeho vlády bola tiež vystavaná Regia, ako kráľovský palác na fóre. Neskôr za Tullia Hostilia (673 – 642 pred Kr.) bol etruský chrám, ktorý sa nachádzal pri Commitiu, prestavaný na Curiu Hostiliu, ako oficiálne miesto stretnutí senátu. Okolo roku 600 pred Kr. bola vystavaná Cloaca Maxima za vlády kráľa Lucia Tarquinia Prisca. Ide o drenážny systém, ktorý odvodnil toto údolie, ale zároveň slúžil ako stoka pre rastúcu populáciu mesta. Niektoré časti cloacy fungujú dodnes. V tom istom období bolo fórum prvýkrát vydláždené.

Na upätí Kapitolu sa nachádzalo Tabularium, kde bol umiestnený štátny archív. Osou rímskeho fóra však bola predovšetkým Via Sacra, posvätná cesta, po ktorej viedli náboženské, smútočné i triumfálne sprievody. Pod Kapitolom stáli tri chrámy, a to chrám Concordia, Vespasiánov chrám a Saturnov chrám. Saturnovho chrámu dal Augustus postaviť tzv. Zlatý mílnik – miliarum aureum, na ktorom pozlátené číslice udávali vzdialenosť dôležitých miest impéria. Na fóre sa ďalej nachádzal okrúhly Vestin chrám v ktorom slúžili panenske kňažieky vestalky, ktoré už od čias kráľa Numa Pompilia udržiavali v chráme večný oheň. Za Via Sacra stál chrám moderne označovaný ako chrám Romula, ktorý však bol zasvätený mŕtvemu synovi cisára Maxentia, ktorý bol v roku 307 vyhlásený za boha.

Keď Konštantín Veľký porazil Maxentia v bitke pri Mulvijskom moste cez rieku Tiber, nechal dostavať baziliku, ktorú začal stavať Maxentius. Nachádza sa vedľa chrámu Romula, a teda na Fore Romane. Táto bazilika bola zničená roku 847 zemetrasením. Jediný jej stĺp, ktorý dodnes existuje nechal pápež Pavol V. premiestniť na námestie pred kostol Santa Maria Maggiore, kde stojí dodnes.

Mapa centra Ríma počas rímskeho cisárstva, vrátane Fora Romana úplne v strede

Od konca 6. storočia do konca cisárstva postupne fórum dostalo tieto hlavné prvky:

Počas rímskej republiky fórum slúžilo ako trhovisko a miesto schôdzok ľudu a súdnych procesov. Neskôr boli trhy preložené na menšie fóra v jednotlivých štvrtiach mesta a celé fórum bolo vyhradené už len schôdzam ľudu a súdov; a keďže sa schôdze senátu väčšinou konali v radnici (Curia), ktorá stojí na severe fóra, sústredil sa tam všetok politický život Ríma.

Keď sa za cisárstva začali stavať susedné tzv. cisárske fóra, stratilo fórum romanum pôvodný význam a začalo slúžiť ako miesto na prezentáciu cisárskej moci. Fórum poškodili v priebehu jeho dejín časté požiare, ale ozajstný úpadok prišiel v stredoveku; ani toto územie sa totiž nevyhlo bojom rímskej šľachty, ktorí vo vrcholnom stredoveku zvykli premieňať antické stavby na pevnosti. V 13. storočí boli tieto pevnosti zbúrané a ich trosky pokryli námestie. V 14. storočí sa spomínajú v okolí Severovho oblúka zeleninové záhrady. Mramor rozbitých budov a pomníkov sa používal na novostavby alebo na výrobu páleného vápna. V 16. storočí na námestie s cieľom vytvoriť triumfálnu cesty pre Karola V. naniesli hrubú vrstvu zeminy, ktorá zakryla aj väčšinu budov. Táto vrstva zarástla vegetáciou tak, že ešte v 19. storočí sa tu nachádzala alej a Rimania, zabudnúc pôvodné meno, miesto nazývali Campo vaccino (Kravské pole).

Prvé archeologické vykopávky začali v 18. storočí, vo väčšom rozsahu ale až v 19. storočí. Dnes je celé fórum romanum odkryté a verejnosti za poplatok prístupné.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]