Lobing

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lobing (iné názvy: lobovanie, loby, staršie: lobbing, lobbovanie, lobby; z anglického lobbying) je v užšom zmysle proces ovplyvňovania zákonodarcov, ministrov a iných štátnych úradníkov, prípadne hospodárskych subjektov, záujmovými/nátlakovými skupinami presadzujúcimi spoločný záujem (tzv. loby) s cieľom dosiahnuť nejaké rozhodnutie/čin, v širšom zmysle boj/propagovanie práv určitej skupiny vôbec. Príslušný systém opierajúci sa o lobovanie resp. úsilie o (stále) lobovanie resp. stav (stáleho) lobovania sa nazýva lobizmus (staršie lobbizmus).