Localhost

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Localhost znamená v počítačovej terminológii odkaz na práve používaný počítač. Loopback (logická slučka) odkazuje na vyhradenú IP adresu 127.0.0.1 v protokole IPv4, alebo ::1 v protokole IPv6, ktorá môže byť použitá aplikáciami používajúcimi protokol TCP/IP a môžu túto slučku použiť pre komunikáciu samých so sebou, ak je to nutné.

Komunikácia s miestnym počítačom ako so vzdialeným je užitočná pre testovacie účely a tiež pre komunikáciu so službami (ako sú herné servery) umiestnenými na vlastnom stroji, napriek tomu, že sú očakávané ako vzdialené.

Služby spustiteľné na lokálnom serveri (localhost alebo 127.0.0.1 či ::1):

  • Herné servery
    • Možnosť použiť localhost (127.0.0.1) ako IP adresu Vášho serveru (príklad: SA:MP)