Logistický manažment

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Koch, Neff und Volckmar GmbH

Logistický manažment (iné názvy: manažment logistiky, manažérstvo logistiky, riadenie logistiky, logistické riadenie; angl. logistics management) je riadenie procesov pri vytváraní a praktickom uplatňovaní logistického systému podniku tak, aby dané toky (hmotné, nehmotné, informačné, peňažné) prebiehali plynule, čo možno najrýchlejšie a najhospodárnejšie. Pojem sa niekedy považuje za synonymum supply chain management (manažérstva dodávateľského reťazca).

Logistický systém je usporiadaná množina umelých (technických) a ľudských prvkov a väzieb medzi nimi, kooperujúcich pri plánovaní a realizácii logistických reťazcov vyvolaných podnikom.

Podnik označujeme za logisticky riadený, ak sa v ňom uplatňuje kooperatívny štýl riadenia plne podriadených uspokojovaniu potrieb zákazníkov pri dlhodobej ziskovosti. Činnosť všetkých participujúcich útvarov v ňom je logisticky prepojená a zladená (integrovaná) v záujme dosiahnutia synergického efektu v logistike.