Magické čísla

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Magické čísla sú čísla 2, 8, 14, 20, 28, 50, 82 a 126, významné v jadrovej fyzike.

Jadrá atómov, ktoré obsahujú počet protónov alebo neutrónov rovnajúci sa niektorému magickému číslu, vyznačujú sa veľkou väzbovou energiou a stabilitou, napríklad hélium He, ktorého jadro obsahuje 2 protóny a 2 neutróny, kyslík (8 protónov, 8 neutrónov), kremík Si (14 protónov, 14 neutrónov), vápnik Ca (20 protónov, 20 neutrónov), nikel Ni (28 neutrónov), cín Sn (50 protónov), olovo Pb (82 protónov, 126 neutrónov) atď.

Magické čísla sa vysvetľujú vrstvovou štruktúrou atómového jadra; zodpovedajú celkovému počtu protónov alebo neutrónov, ktoré práve postupne zapĺňajú čoraz vyššie vrstvy (atóm). Jadrá s magickými číslami protónov alebo neutrónov sa vo vesmíre vyskytujú relatívne častejšie (kozmický výskyt prvkov) a majú viac izotopov ako ostatné jadrá.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.