Preskočiť na obsah

Manažérske účtovníctvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Manažérske účtovníctvo (čiastočné synonymum: interné účtovníctvo; angl. management accounting, managerial accounting) je časť účtovníctva, ktorá sa zaoberá poskytovaním (adekvátnych) ekonomických informácií, ktoré slúžia (najmä riadiacim) pracovníkom daného subjektu pri rozhodovaní a prípadne aj plánovaní, kontrole a organizácii. Je to tá časť účtovníctva, ktorá nie je záväzná podľa právnych predpisov, je teda vnútornou záležitosťou daného subjektu. Opakom je finančné účtovníctvo, pretože je zamerané na externých používateľov informácií a je právne záväzné.

Upresnenie termínu

[upraviť | upraviť zdroj]

Presný rozsah pojmu manažérske účtovníctvo je v literatúre prezentovaný veľmi rôzne, konkrétne manažérske účtovníctvo môže znamenať:

Okrem toho ešte existuje v slovenských predpisoch používaný termín vnútroorganizačné účtovníctvo (staršie: vnútropodnikové účtovníctvo), ktorý označuje prísne vzaté nákladové účtovníctvo vedené (resp. časť nákladového účtovníctva vedenú) formálne v rámci finančného účtovníctva, ale v literatúre sa často prezentuje ako úplné synonymum nákladového účtovníctva (Niekedy sa v literatúre uvádza ako synonymum manažérskeho účtovníctva v druhom vyššie uvedenom význame, ale v čase keď bol tento termín - vtedy v podobe "vnútropodnikové účtovníctvo" - oficiálne zavedený, podľa uznesenia vlády č. 149/1967 výslovne nezahŕňal kalkulácie, plánovanie a rozpočtovanie, a štatistiku)

Charakteristika

[upraviť | upraviť zdroj]

Stručná charakteristika (možných) hlavných častí manažérskeho účtovníctva je takáto:

 • Nákladové účtovníctvo je účtovanie (evidencia) a počítanie (aj s pomocou štatistických metód) nákladov, výkonov (výnosov) a ich rozdielu. Náklady v zmysle nákladového účtovníctva sú sčasti odlišné od nákladov finančného účtovníctva. Výkony, nazývané aj výnosy (v zmysle nákladového účtovníctva), sú ekvivalent výnosov finančného účtovníctva, ale sú sčasti odlišné od výnosov finančného účtovníctva. Rozdiel nákladov a výkonov sa označuje aj ako kalkulačný zisk. Nákladové účtovníctvo má tieto časti:
  • evidencia (stanovenie) nákladov podľa nákladových druhov
  • evidencia (stanovenie) nákladov podľa nákladových stredísk
  • evidencia (stanovenie) nákladov kalkulačnej jednice za dané časové obdobie
  • výpočet kalkulačného zisku
 • Kalkulácie sú stanovenie nákladov kalkulačnej jednice podľa vyrobených kusov.
 • Rozpočtovnícvo je stanovenie nákladov a výkonov na celý objem výroby.
 • Plánovanie je stanovenie plánov podniku.

Manažérske účtovníctvo poskytuje informácie podnikovým útvarom na riadenie, rozhodovanie, kontrolu a formovanie podnikovej politiky.

Manažérske účtovníctvo nemá na rozdiel od finančného účtovníctva právne predpísaný obsah a formu. Na rozdiel od finančného účtovníctva, ktoré vykazuje výsledky celého podniku (organizácie) a zahŕňa len peňažné položky, manažérske účtovníctvo vykazuje výsledky určitého výrobku, služby alebo aktivity a zahŕňa aj nepeňažné položky. Kým finančné účtovníctvo uvádza aktuálny a minulý stav, manažérske účtovníctvo uvádza aj plánované stavy, teda budúcnosť. Výsledky finančného účtovníctva sú ich adresátom prezentované obyčajne ročne (prípadne štvrťročne), výsledky manažérskeho účtovníctva naopak obyčajne (aj) mesačne.